Platforma, nebo jazyk?

Nadále se rozvíjí debata o tom, zda je Java skutečně programovací jazyk, nebo aplikační platforma. Sun Microsystems tv...


Nadále se rozvíjí debata o tom, zda je Java skutečně programovací jazyk, nebo
aplikační platforma. Sun Microsystems tvrdí, že je obojí, ačkoli se rozlišuje
mezi jazykem Java a platformou J2EE. Podle neformálního průzkumu uskutečněného
společností InfoWorld, 62 procent dotázaných uvedlo, že Java je jak jazyk, tak
platforma. Zajímavější je ovšem výsledek, kdy pouze 3 procenta vnímají Javu
jako platformu, zatímco 35 procent ji považuje za pouhý jazyk.
Odborníci tvrdí, že právě tyto nejasnosti zabránily Javě plně realizovat svůj
potenciál. Ostatně 67 dotázaných pracovníků na pozici CTO má pocit, že Java
nedokázala dostát svému slibu. "Java částečně očekávání naplnila, ale rozhodně
je nepřekonala, protože realita je dnes taková, že Java prostě všude není,"
říká analytik bostonské Yankee Group Neal Goldman.

Java funguje všude
Mnoho uživatelů oceňuje na Javě to, že je jedním jazykem běhajícím na mnoha
platformách, což vyhovuje velkým prodejním řetězcům. Pokud se pro vývoj použije
jeden jazyk, sníží se tím náklady na školení a samozřejmě také minimalizuje
obchodní riziko. "Dávám přednost Javě coby jazyku se silným prostředím a
standardními obchodními API. Chci si při nakupování softwaru a hardwaru vybírat
z široké škály prodejců, ale zároveň chci minimalizovat počet programovacích
prostředí, které se náš tým musí učit," říká Manish Arya, CTO a viceprezident
společnosti Tavant Technologies z kalifornské Santa Clary, specializující se na
vývoj softwaru pro správu obchodních kanálů. Mezitím Microsoft, který nedávno
představil nástroj Visual Studio .Net, se dává opačnou cestou, chce totiž
umožnit více jazykům fungovat na jedné platformě. Díky Common Language Runtime,
což je součást nástrojové sady pro webové služby, mohou vývojáři vytvářet
aplikace v jednom z více než 20 jazyků a výsledný kód poté spouštět na
serverech Net.

Jaká bude budoucnost?
Odborníci tvrdí, že aplikace Javy umožňuje uživatelům alespoň teoreticky se
vyhnout obchodním ztrátám, zatímco Microsoft sice poskytuje vývojářům větší
svobodu ve volbě programovacího jazyka, nicméně je silně váže na servery
běhající pod Windows.
"Nacházíme se v jednom z těch kritických momentů, kdy je třeba poodstoupit a
zjistit, co se vlastně děje," vysvětluje Rick Ross, prezident Java Lobby,
organizace zaměřující se na předkládání návrhů a poznámek vývojářů a uživatelů
jazyka Java. "Pokud se rozhodneme vydat směrem k platformě .Net, bude to v
jistém smyslu krok k monopolizaci."Ale Microsoft má na své straně oddané legie
vývojářů, přičemž snadněji nachází a zaměstnává nové talenty. Navíc navzdory
růstu významu Javy a jistým technologickým výhodám se 53 procent dotázaných CEO
stále obává v případě jejího používání nutnosti rozsáhlého školení svých
programátorů.


Java v obležení dotěrných nepřátel
7
Dnes už je nad slunce jasné, že i když jazyk Java dosud plně nevyužil svůj
potenciál, přinutil alespoň Microsoft, aby jej bral vážně. Společnost z
Redmondu tak do dalšího boje proti Javě tahá z rukávu trumf v podobě webových
služeb na bázi XML, a postupně podkopává onen původní příslib Javy, tj. že
stačí kód jednou napsat, a on bude funkční kdekoli.

Zatímco firma Sun přistupovala k problému z pohledu přenositelnosti kódu a
chtěla zahrnout jazyk, platformu i aplikace, které budou najednou fungovat na
J2EE (Java 2 Enterprise Edition), Microsoft prosazuje interoperabilitu jinak
disparátních systémů a aplikací skrze sadu protokolů, hlavně XML, SOAP (Simple
Object Access Protocol), UDDI (Universal Description Discovery and Integration)
a WSDL (Web Services Description Language). Tyto klíčové protokoly umožní popis
a registraci webových služeb do repozitáře, kde je pak lze snadno nalézt a
posléze i využít prostřednictvím internetu.
Webové služby založené na XML nicméně minimalizují potřebu onoho javovského
přístupu, kdy se kód zapíše jednou a poté ho použijete kdekoli. Se standardně
založenou interoperabilitou webových služeb spolu mohou komunikovat jakékoli
aplikace, které podporují náležité protokoly. Ve výsledku tak snižujete potřebu
používat všude stejný kód. Analytici nicméně poukazují na to, že XML je schopné
nahradit Javu pouze v oblasti kódové interakce, a tvrdí, že XML a webové služby
nemohou v žádném případě Javu nahradit. Ačkoli XML je dobrý pro zobrazování
dat, neposkytuje žádné možnosti v ošetření obchodních logik a procesů
používaných k pohybu s daty a k jejich zužitkování což jsou naopak silné
stránky jazyka Java. "Nejlepší scénář by vypadal asi tak, že J2EE a Java by
byly motorem a XML palivem pro tento motor," říká Tyler McDaniel, analytik
společnosti Hurwitz Group z Framinghamu ve státě Massachusetts. Ostatně Sun a
jeho klíčoví partneři tvrdě pracují na základech pro vyvinutí a rozvinutí
webových služeb, jako alternativy k microsoftskému produktu .Net.
Například firma Hewitt Associates vybudovala architekturu webových služeb na
IBM WebSphere, protože J2EE nabídla dostatečnou škálovatelnost, říká hlavní
technologický stratég firmy Hewitt Tim Hilgenberg. Společnost Hewitt se
zaměřuje na finanční management a poradenství a sídlí v Lincolnshire v
americkém státě Illinois.
"Webové služby jsou pro nás podstatné z hlediska kvality služeb, které můžeme
nabídnout svým klientům. Potřebujeme takové služby, které by zvládly deset
tisíc uživatelů současně, a to chce skutečně široké měřítko," vysvětluje
Hilgenberg. Hilgenber též říká, že si firma Hewitt vybrala jazyk Java proto, že
je v něm možné oddělit vývoj od rozmístění a instalace. "V našem obchodním
prostředí se nadále budeme držet Javy," dodává. Ale i tak analytici
poznamenávají, že firma Sun jen pomalu akceptovala de facto standardy webových
služeb, tj. SOAP, UDDI a WSDL. Sama společnost hodně investuje do ebXML
(e-business XML). Představitelé Sunu k tomu dodávají, že ebXML by bylo možné
používat pro webové služby, nicméně Sun sám nevnímá ebXML jako přímou
alternativu k SOAP, UDDI a WSD. EbXML bere jako širší iniciativu na poli
elektronického obchodu, která bude postihovat stejné oblasti jako webové
služby, ovšem bude se výrazněji soustředit na sféru elektronického obchodu.
"Zdá se, že Sun je trochu rozpolcen ohledně toho, jak naplno přijmout XML a
standardy webových služeb typu SOAP, jež se na XML zakládají," říká Brent
Sleeper, přední představitel společnosti The Stencil Group, poradenské firmy ze
San Francisca, specializující se na webové služby.

Přátelé a nepřátelé
Microsoft se drží starého úsloví "přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž",
a čile komunikuje se svými někdejšími rivaly IBM a BEA Systems. Zmíněné firmy
jsou v současné době shodou okolností největšími partnery Sunu anebo
přinejmenším dva licencovaní partneři J2EE bojující o korunu na trhu s
aplikačními servery. Microsoft společně s IBM vyvinul protokoly jako SOAP a
UDDI, přičemž plánují jejich standardizaci prostřednictvím nezávislých
institucí, jejichž konečným záměrem bude buď nenápadně v případě organizace Web
Services Interoperability Organization (WS-I) zas tak nenápadně ne vytlačit Sun
ze hry o standardy.
Na počátku minulého měsíce IBM a Microsoft vpustily do svého hájemství i BEA, a
to když založili organizaci WS-I. Ta dohlíží na to, aby mezi webovými službami
existovala interoperabilita. Ke skupině se připojili i další partneři Sunu, z
těch nejvýznamnějších Oracle a Hewlett-Packard. Sun byl ale přizván až v týdnu,
kdy byl vznik konsorcia oznámen, do konsorcia nevstoupil, byť jeho
představitelé prohlašují, že zakládající dokumenty WS-I zkoumají a o
přistoupení se rozhodnou v blízké budoucnosti. Sun byl též zasažen ve své snaze
společně s dalšími firmami včetně IBM pracovat na standardizaci sady
technologií pro elektronický obchod pod deštníkem ebXML, a to tehdy, když IBM a
Microsoft oznámily své plány na SOAP, UDDI a WSDL. Hlavní cílem ebXML je totiž
umožnit jakkoli velkým a kdekoli se nacházejícím firmám uskutečňovat své
obchodní aktivity prostřednictvím zpráv na základě XML.
Navíc v rámci většího pole ebXML lze nalézt pracovní skupiny zaměřující se na
messaging, kooperativní partnerství, obchodní procesy, realizace a vytváření
registru na ebXML základě. Tento registr má umožnit obecné, různě založené
dokumentové registry a registry B2B v reálném čase, tedy cíle podobné UDDI.
"Kde se vzala potřeba replikace něčeho, co už někdo udělal standardizovaným
způsobem, navíc když intelektuální vlastnictví zde bylo zdarma?" ptá se výrobní
ředitel Sunu Ed Julson, který má na starosti technologie Java a XML.
To neznamená, že by se společnosti usilující o webové služby musely rozhodnout
mezi ebXML a XML se SOAP, UDDI či WSDL. "Nikdo nebude muset takto volit. XML je
generický způsob popisu dat, ebXML je specifickou stránkou jistého druhu
obchodní interakce," dodává Sleeper ze Stencil Group. Sun se staví též do
opozice proti snaze Microsoftu a IBM etablovat SOAP, UDDI a WSDL jako
standardy, které se pokoušejí prosadit u standardizačních orgánů, jakým je
například World Wide Web Consortium (W3C). Julson říká, že tyto snahy jsou
pravý opakem toho, jak standardy běžně vznikají. Tedy, že norma začíná jistým
nápadem, jenž je posléze postoupen orgánu či instituci zabývající se standardy,
a teprve pak poté, co na nápadu pracují pracovníci takové organizace vznikne
technologie, kterou je možné si osvojit. "Tento model byl převrácen a v mnoha
způsobem je to krok zpět k vlastnickým technologiím," prohlašuje Julson.
Dodává, že uživatelé budou poškozeni v okamžiku, kdy budou specifikace typu
SOAP dostatečně otevřené pro interpretace, a prodejci do nich tak budou vkládat
vlastní technologii, a
výsledkem pak budou nekompatibilní realizace.

Oči upřené do budoucnosti
Sun nezlomen zjevnou uzurpací standardního procesu pro transakce elektronického
obchodu (ať už se budou jmenovat webové služby nebo postaru prostě e-business),
které se dopustily Microsoft a IBM, pracuje na adaptaci jazyka Java tak, aby
dokázal vedle XML vyhovět potřebám webových služeb s podporou SOAP a UDDI.
Na počátku tohoto měsíce se Sun spojil s firmami SAP, Cisco, Fujitsu, Oracle, a
Software AG, aby společně předložili W3C specifikaci jménem XML Pipeline.
Pipeline by měla určovat sekvenci aplikačních procesů pro messaging ve webových
službách, což podle Sunu zvýší interoperabilitu. "Samozřejmě webové služby
budou velký vliv na vývoj Javy. Stojíme na počátku dlouhodobého trendu, jehož
cílem bude nová distribuce použití počítačů," říká Julson. Sun též plánuje
vyzbrojit stávající J2EE 1.4 podporou pro webové služby: specifikací JSR (Java
Specification Request) 151 a JCP (Java Community Process) a také přidat
technologii pro instalaci a přístup ke koncovým bodům webových služeb, stejně
jako přístup k jejich registrům.
Ale společnost se i nadále drží ebXML, který považuje za lepší nástroj pro
elektronický obchod než stále ještě poměrně nevyspělou triádu UDDI, SOAP a
WSDL. "UDDI vám v žádném případě neposkytne větší robustnost a bezpečnosti
transakcí elektronického obchodu," říká Julson. "Nicméně podporovat budeme oba
standardy, chceme, aby se vývojáři mohli rozhodnout sami." Zatímco se
konkurenční prodejci utkávají nad standardy a realizacemi, společnosti budou
muset odhadnout, jaká řešení nebo kombinace řešení budou nejlépe vyhovovat
jejich potřebám. Například banka Washington Mutual ze Seattlu se rozhodla
vyčkávat, "Chceme nejdříve detailně vyhodnotit všechny dostupné alternativy:
.Net, Sun One (One Net Environment) i infrastrukturu IBM," tvrdí její výkonný
viceprezident Jerry Gross. Gross dále vysvětluje, že v investicích do
architektury jde skutečně o hodně, neboť infrastruktura Washington Mutual musí
disponovat interoperabilitou nejenom se zákazníky, ale též s obchodními
partnery. Dokud nebudou standardy plně zavedeny, jde podle něj o silný rizikový
faktor.
"Musíme zajišťovat služby pro své zákazníky, takže v přijetí nové technologie
je vždy určitý akt víry, zejména pokud jsme závislí na poskytovaných službách
třetí stranou. Potřebujeme si být jisti, že tyto služby budou slučitelné se
službami našimi, že budou udržovány a že prostě budou fungovat a to na úrovni,
na jakou jsou naši zákazníci zvyklí," říká Gross.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.