Platíme se zavřenýma očima...

Propojovací dohody mezi operátory fixních sítí jsou natolik kontroverzním tématem, že zatlačily do pozadí jiný aspe...


Propojovací dohody mezi operátory fixních sítí jsou natolik kontroverzním
tématem, že zatlačily do pozadí jiný aspekt tohoto problému propojovací dohody
mezi Českým Telecomem a mobilními operátory.
Možná si to ne každý uvědomil, ale ceny, které platíme, pokud se chceme dovolat
z pevné sítě na mobil a opačně z mobilu na pevnou síť, jsou z nezanedbatelné
části dané právě propojovacími poplatky. Přestože jde o téma, které by logicky
mělo telefonující veřejnost bytostně zajímat a to ať už jde o firmy nebo o
jednotlivce, panuje kolem této záležitosti důsledně dodržované mlčení. Proč asi?
Vzhledem k tomu, že zatím nikdo do této problematiky nestrkal prsty, nic nenutí
Český Telecom a mobilní operátory k tomu, aby byli nuceni své postoje, a tedy i
ceny za propojení sítí zdůvodňovat. Co víme o skutečných nákladech na
propojení? Jaká je použita metodika výpočtu cen? Kdo z takto vypočítaných cen
profituje a kdo na ně doplácí? Nevíme, a jak se zdá, ani nechceme vědět. Je
zajímavé, s jakým stoickým klidem přijali občané vysoké ceny za telefonické
hovory mezi mobilními a fixními sítěmi. Tato záležitost dokonce nevzrušuje ani
média, která si obvykle různé bitvy o nižší ceny z pochopitelných důvodů
nenechávají ujít.
Že bychom podlehli schematické představě, kterou o sobě s profesionální
dokonalostí budují všichni naši mobilní operátoři? Vezměme si image všech
zúčastněných stran. Český Telecom je přes veškeré své kampaně stále vnímán jako
"ten zlý". Myslím, že dokud nebudou nastoleny rovné podmínky na trhu a dokud
Telecom nezíská nestátního vlastníka, těžko tomu bude jinak, i kdyby se Telecom
takříkajíc postavil na hlavu. Mobilní operátoři jsou na tom mnohem lépe na
telekomunikačním trhu představovali první alternativu vůči monopolu, a masivní
reklama podporuje image přátelských firem, nabízejících inovativní a v konečném
důsledku stále levnější služby. Zatímco telefon na stole je považován za
samozřejmost, s mobilním miláčkem se rádi pochlubíme. Přitom každý, kdo si dá
tu práci a propočítá si ceny služeb mobilních operátorů, dojde k samozřejmému
výsledku žádná sleva není zadarmo. Ono to ve světě byznysu ani jinak nejde,
jenže v tomto případě velmi snadno podléháme klamům. Je pozoruhodné, jak
polykáme reklamní krmi namíchanou skutečnými odborníky a platíme. Přesto i zde
se může situace změnit v rámci nucené informační otevřenosti, kterou vyvolala
jednání o propojovacích dohodách mezi fixními operátory, se objevily i zprávy o
probíhajících jednáních Českého Telecomu s jeho "mobilními" protějšky o cenách
za propojení na rok 2001. Pokud budeme trvat na otevřenosti těchto jednání,
lépe pochopíme, za co a komu platíme. Otevřená politika v oblasti tvorby cen
může přesvědčit zákazníky pozorně sledující situaci na trhu. Otevřenost se tak
může stát konkurenční výhodou přinejmenším ve vztahu k médiím.
Pokud budeme důsledněji trvat na transparentnějším výpočtu cen, získáme dvě
cenné vědomosti jednak poznáme, s kým máme tu čest, a jednak možná budeme
platit nižší ceny...
1 0512 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.