Platy IT odborníků se blíží platům jejich šéfů

O rozbor situace na trhu práce v oblasti informačních technologií a telekomunikací jsme požádali Adélu Humlovou, obcho...


O rozbor situace na trhu práce v oblasti informačních technologií a
telekomunikací jsme požádali Adélu Humlovou, obchodní ředitelku společnosti
Axios, která se už 5 let specializuje právě na obsazování pozic v oboru ICT.
O jaké IT odborníky je v současné době největší zájem?
V první řadě o programátory v Javě, C++ a Oraclu. Obecně je velký zájem o
specialisty na internetové technologie, žádáni jsou systémoví specialisté,
především odborníci na UNIX a také odborníci v oblasti bezpečnosti dat. Velká
poptávka je i po obchodnících, kteří spojují dobrou technickou kvalifikaci s
prezentačními a komunikačními dovednostmi.
Hodnotu pracovníka pak výrazně zvyšuje např. aktivní znalost anglického jazyka,
manažerské schopnosti, prezentační a komunikační dovednosti a také zisk
uznávaných certifikátů a vzdělání obecně.
Jak dnes vypadají platové relace v nejžádanějších specializacích?
Na aktuální vývoj platů na trhu má vliv řada aspektů. Ať už je to odliv
odborníků do zahraničí, klesající počet lidí v produktivním věku či inflace.
V případě počítačových specialistů je velmi významným faktorem schopnost
udržovat krok s moderními technologiemi. To velice dobře ilustruje právě
příklad relativně mladého vývojového nástroje Java, u kterého trh logicky
reaguje na nedostatek dostatečně kvalifikovaných lidí tím, že prudce zvyšuje
jejich mzdy.
Platy počítačových odborníků se dnes přibližují či dokonce rovnají platům
jejich nadřízených, pokud tito sami nemají aktivní znalost moderních
technologií.
Mám-li být konkrétní například programátor v C++, ovládající Windows NT s 5
lety praxe a plynulou angličtinou může v průměru počítat s platem 35-40 tisíc
Kč. Programátor v C++, se znalostí UNIXu, hovořící anglicky s pětiletou praxí
dosahuje často i platu 40-45 tisíc Kč. Programátor v Javě, s plynulou
angličtinou, 2-3 roky praxe se pohybuje v rozmezí 30-40 tisíc Kč. Za vedení
týmu pak připočtěte 5-10 tisíc Kč.
Budeme-li hovořit o manažerských pozicích, tady je platová škála velice široká.
Závisí to na délce praxe, počtu podřízených, technické kvalifikaci,
zodpovědnosti, atd. Zhruba můžeme hovořit o platovém rozmezí 40-100 tisíc Kč,
někdy i více.
Takže špičkoví specialisté si mohou vybírat?
V podstatě ano, ale chtěla bych upozornit, že je-li člověk velmi dobrý odborník
s úzkou specializací a hlubokými znalostmi ve specifické oblasti, je jeho
hodnota vyšší, ale pokud zamýšlí změnit zaměstnání, měl by si pro tento účel
vyhradit větší časovou rezervu než jen 2-3 měsíce. Specifická znalost hodnotu
odborníka sice zvyšuje, pozic se stejným zaměřením však bude pravděpodobně
aktuálně obsazováno méně. Stejně tak je to např. s využitím němčiny. Není mnoho
firem, které by tuto znalost vyžadovaly, většinou je zájem spíše o angličtinu,
pokud však společnost na znalosti němčiny trvá, zpravidla mám problém
specialistu s tímto jazykovým vybavením najít.
Jak vidíte trendy v poptávce po ICT specialistech do budoucna?
I když lidé při výběru své profesní orientace kopírují požadavky trhu a
odborníků v IT tudíž postupně přibývá, převaha zajímavých projektů v poměru k
množství lidských zdrojů bude zřejmě stále větší. Dokládají to statistiky i
analýzy trendů jak v ČR, tak ve světě.
Domnívám se, že firmám v oboru ICT nezbude než více využívat lidských zdrojů ze
zahraničí, což zároveň znamená významně zlepšit jazykovou vybavenost svých týmů
a také diametrálně přehodnotit postoj našich státních institucí k této otázce.
Je v našich firmách zájem zaměstnávat třeba IT odborníky z Východu?
Tady se často liší postoj ryze českých firem od českých poboček zahraničních
společností. Zatímco pro mezinárodní firmy je multinárodnost často přímo
součástí firemní kultury, v českých společnostech je zájem zaměstnávat cizince
minimální. Je to možná dané i špatnou jazykovou vybaveností pracovníků, ale
nejspíš to není jediný důvod. Například z Ruska či Ukrajiny mají zájem o práci
v ČR skutečně špičkoví odborníci, avšak ty firmy, které by rády tyto
specialisty zaměstnaly, narážejí na tak komplikované legislativní překážky, že
od tohoto záměru nakonec často raději upustí.
0 2082 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.