Plná hrst tipů aneb odborníkem snadno a rychle

I v oblasti počítačů platí známé rčení o tom, že šedivá je teorie a zelený je strom života. Po předchozím shr...


I v oblasti počítačů platí známé rčení o tom, že šedivá je teorie a zelený je
strom života.
Po předchozím shrnutí nových vlastností Windows 98 tedy nyní nabízíme několik
tipů pro práci s tímto operačním systémem.
Jakou instalační metodu použít?
Existují pouze 2 základní způsoby instalace. Který z nich zvolíte, záleží na
systému, který na svém počítači máte.
lJestliže používáte Windows 95, můžete provést upgrade na Windows 98 z
prostředí Windows 95. Tímto způsobem se instalují Windows 98 do aktuálního
adresáře s Windows 95. Většina informací potřebných pro upgrade je převzata z
aktuálních Windows 95.
lJestliže nepoužíváte Windows 95, instalujte Windows 98 z MS--DOS nebo Windows
3.x.
Upozornění: Instalace anglických Windows 98 přes lokalizovanou nebo
panevropskou verzi Windows 95 není podporována. Nemůžete tedy neanglickou verzi
Windows 95 upgradovat na anglická Windows 98. Musíte provést čistou instalaci
Windows 98. Je to tedy podobné jako s Windows 95, kde je možné konvertovat z
anglické verze na panevropskou verzi Windows 95, ale nefunguje to obráceně.
Nejčastěji se tyto problémy objevují právě v době, kdy se na trhu objeví první
anglická verze systému a byť s nevelkým zpožděním verze česká. Instalace české
verze Windows 98 na českou verzi Windows 95 funguje bez problémů.
Pojmenování kabinetů
Při prohlížení zabalených souborů do kabinetů (soubory s příponou cab) bylo v
minulé verzi Windows 95 poněkud obtížněji zjistitelné, co se kde skrývá.
Maličkost, která alespoň trochu rozkrývá důležitost jednotlivých souborů, je v
jejich pojmenování. Nyní jsou soubory rozděleny podle funkčnosti. Po souborech
majících význam v síti můžeme pátrat v souboru Netx.cab, po různých ovladačích
v souboru Drivex.cab a tak podobně. Strukturu uspořádání přiblíží tabulka.
GPF
Vždy je dobré předcházet nežádoucím stavům. Instalace Windows 98 si nechá hodně
líbit. Jestliže se ale v průběhu instalace objeví GPF, příčinou může být
aktivita některých spuštěných apli-kací nebo utilit. Proto lze jenom doporučit
jejich ukončení před zahájením instalace. Předejít spuštění aplikací nebo
utilit můžete úpravou položek v souboru Win.ini, jako jsou run= nebo
load=.
Týká se to mj. i těchto produktů:
lDiamond Icontrol Applet
lAztech systém PnPchk applet
lUSR Winmodem
lGravis Ultra Sound
lWindows Sound Systém.
Odinstalace
Jestliže se z různých důvodů rozhodnete odinstalovat Windows 98, postup
odinstalace je velmi jednoduchý. V Ovládacích panelech klepněte na ikonu Přidat
nebo ubrat programy a v zobrazeném okně klepněte na položku Odinstalovat
Windows 98. Pak se řiďte příkazy na obrazovce.
Upozornění: Než začnete s procesem odinstalace, vypněte funkci řízení spotřeby
energie. Protože proces odinstalace je poměrně dlouhý, mohlo by dojít v případě
aktivace funkce řízení spotřeby ke ztrátě clusterů a výsledek je jasný, nebo
spíše nejasný. Kýžená obnova původního stavu by se nekonala.
Ostraňování problémů
Tématu odstraňování problémů a popisu jednotlivých funkcí jsme věnovali v
předchozí části článku dost prostoru. Nyní vám chci nabídnout seznam bodů,
kterými by se měl uživatel odstraňující problémy zabývat. Prostřednictvm
utility MSInfo může najít mnohé z odpovědí na následující otázky:
Ę1.Jaký typ instalace byl použit na počítači?
Ę2.V jakém modu systém pracuje?
Ę3.Jaké je jméno počítače a kdo je k počítači přihlášen?
Ę4.Je zde vypsán seznam problémů?
Ę5.IRQ jaká jsou volná přerušení?
Ę6.Jaká je konfigurace zobrazovacího adaptéru?
Ę7.Jaké síťové součásti jsou instalovány?
Ę8.Jaké ovladače MS-DOS jsou nataženy při bootování systému?
Ę9.Jaké programy jsou automaticky spouštěny při startu Windows?
10.Jaké jsou momentálně spuštěné úlohy?
11.Jaká je verze OLE32.DLL?
Našli jste všechny odpovědi? Pokud ano, jste na nejlepší cestě mít systém pod
kontrolou.
Záloha registrů
Vestavěný nástroj pro zálohování důležitých souborů pro běh systému je dostupný
rovněž v MSInfo.
lV MSInfo vyberte v nabídce Tools položku Registry Checker.
lPo zobrazení dialogového boxu Registry Scan Results potvrďte Yes.
lPo skončení zálohování potvrďte OK.
Tímto způsobem se vám vytvořila aktuální záloha těchto souborů:
lSystem.dat
lSystem.ini
lUser.dat
lWin.ini
Výsledkem je soubor, který se jmenuje RB001.CAB Budete-li provádět více záloh,
čísla v názvu souboru se budou automaticky zvyšovat. Soubor nebo soubory jsou
uloženy v adresáři Windows Sysbckup.
Automatické spouštění aplikací a utilit
Ve Windows 98 je přímo zabudován nástroj pro automatické spouštění programů,
tzv. Task Scheduler. Kromě implicitně instalovaných odkazů na Disk
Defragmenter, ScanDisk, případně Backup, můžete do seznamu pravidelně
spouštěných aplikací přidat i automatické zálohování registrů:
lNa Hlavním panelu poklepejte na ikonu Task Scheduler.
lV okně Scheduled Tasks poklepejte na ikonu Add Scheduled Task.
lV okně Průvodce klepněte na tlačítko Next.
lKlepněte na tlačítko Browse a v adresáři Windows vyberte ScanRegW, zvolte
četnost spuštění a klepněte na tlačítko Next.
lNastavte čas spuštění zálohovacího programu.
Podobně postupujete s ostatními programy.
Nápověda a Průvodce řešením problémů
Ve Windows 98 je nápověda uspořádána na základě webového zobrazení. Tím je
práce s nápovědou velice usnadněna. Nemá smysl popisovat jednotlivé kroky, co,
kdy nebo jak provádět s nápovědou. Pouze chci upozornit na jednu důležitou
vlastnost nápovědy: Jestliže řešíte problém pomocí části nápovědy
Troubleshootes a jednotlivé kroky, které postupně provádíte, vyžadují restart
počítače, není po takovém kroku nutné hledat znovu místo v nápovědě automaticky
se dostanete opět na místo, které bylo navštíveno naposled při hledání odpovědí
typu "co by s tím mohlo být".
Z nápovědy máte rovněž přístup k on-line podpoře Microsoftu přes odkaz Support
Online. Nutno podotknout, že se jedná hlavně o placené služby.
Úprava textu v okně Exploreru
Jestliže jsme přesvědčeni o tom, že uživatelé čtou naše doporučení, vyplatí se
ve složkách napsat stručný návod, co uživatel má nebo může udělat:
lOtevřete okno Exploreru.
lV nabídce View klepněte na položku Customize this folder.
lV zobrazeném průvodci vyberte položku Create or edit an
HTML document, klepněte na tlačítko Next.
lPřečtěte si 3 kroky, které je možné udělat Editovat soubor, Uložit soubor při
ponechání stávajícího jména souboru, Uzavřít editor.
lPřečtěte si gratulaci, že jste úspěšně upravily soubor Folder.htt.
Měnit lze i barevné pozadí pod ikonami složek a souborů. Co je důležité a
vstřícné? Napáchané úpravy je možné vyjmout a vše vrátit do původního stavu.
Je FAT32 rychlejší než FAT16?
Jedna z hlavních výhod FAT32 je, že se programy startují až o 50 % rychleji.
Menší clustery umožňují optimálnější defragmentaci, čímž se zrychlí čas
přístupu k souborům. Další výhodou je podpora disků větších než 2 GB, bez
nutnosti disk rozdělovat na několik oddílů. To jsou líbivá fakta. Ale pozor!
V MS-DOS real modu nebo při práci Windows 98 v nouzovém režimu je FAT32
pomalejší než FAT16. Jestliže potřebujete spouštět aplikace v MS-DOS modu, bude
výhodné spouštět Smartdrv. exe z Autoexec.exe.
DVD
Ten, kdo uvažuje dopředu, by měl mít při nákupu počítače vizi, jaké vybavení
bude potřebovat s příchodem nových zařízení. Mezi ta zařízení, která se již
vehementně domáhají svého místa v počítači (snad ani ne na slunci), patří DVD.
Tabulka 2 ukazuje, jaké jsou tady požadavky.
Windows 98 jsou dodávány s programem Dvdplay.exe. Ten-to program podporuje
základní funkce přehrávání. Zde je prostor pro nezávislé dodavatele. Pak je
dobré tento standardní program odinstalovat a použít program a ovladače dodané
přímo výrobcem zařízení.
8 1892 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.