Plodné čtyři roky SPISu

Nejsilnější a zřejmě jediná plně funkční česká lobbistická skupina v oblasti IT SPIS (Sdružení pro informační ...


Nejsilnější a zřejmě jediná plně funkční česká lobbistická skupina v oblasti IT
SPIS (Sdružení pro informační společnost) slavila své čtvrté narozeniny.
SPIS byl založen na valné hromadě 2. března 1998 a od té doby se počet
členských firem rozrostl na dvojnásobek, tj. momentálně padesát. V souhrnu tyto
firmy představují rozhodující část českého informatického trhu. Jejich roční
obrat dohromady přesahuje 80 miliard korun, celkový počet zaměstnanců jde do
tisíců a jejich činnost v podstatě ovlivňuje všechny občany ČR.
Nejznámějším a záslužným činem SPISu se stalo prosazení zákona o elektronickém
podpisu, kterým sdružení žilo především v letech 1999 a 2000. Zákon byl vládě
ČR předložen již 8. listopadu 1999 ve formě poslaneckého návrhu a 10. července
2000 jej podepsal prezident republiky Václav Havel. Tím se Česká republika
stala jednou z prvních zemí na světě, kde byl tento zákon schválen.
Druhou akcí, která v poměrně krátké, ale plodné historii SPISu hrála určitou
popularizační roli, byla roadshow Internet mění svět. Odstartovala minulý rok v
lednu, propagovala internet u středoškoláků, samosprávy, podnikatelů a široké
veřejnosti v důležitých českých městech a trvala půl roku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.