Plynulá rozšiřitelnost serverových systémů šetří náklady

Doba kolem Invexu je jako stvořená pro bilancování věcí minulých a promýšlení těch příštích. Právě k tomu jsm...


Doba kolem Invexu je jako stvořená pro bilancování věcí minulých a promýšlení
těch příštích. Právě k tomu jsme dospěli, když jsme požádali Ing. Michala
Klimeše, ředitele firmy Silicon Graphics, která je špičkou na trhu unixových
pracovních stanic, o aktuální informace. Vznikl z toho rozhovor, který vám nyní
předkládáme.
Pane řediteli, na pořadu dne jsou portace unixových systémů do prostředí
Windows NT. Před časem např. ohlásila portaci svého CAD systému Unigraphics
společnost EDS. Jaký vliv má tento fakt, resp. obecně tento trend, na působení
Silicon Graphics?
Přechod na platformu NT je výsledkem marketingové politiky Microsoftu. V
současné době mají PC dostatečný výkon na zvládnutí některých aplikací, ale
nemohou být náhradou unixových pracovních stanic. Pokud jde o přechod uživatelů
od pracovních stanic k PC, to je dáno poměrem cen softwaru a hardwaru. My sami
se proto nyní chystáme vstoupit na platformu NT. Myslím si však, že uživatelé
by měli v první řadě hledat takový software, aby optimálně uspokojoval jejich
potřeby, a teprve na základě tohoto rozhodnutí vybrat příslušný hardware, resp.
operační systém.
Mimochodem, architektura dnešních PC je stará přes 20 let, což je doba nanejvýš
zralá ke změně. Společnost Silicon Graphics přijde v blízké době na trh s novou
architekturou, která zásadním způsobem eliminuje omezení současné architektury
PC. Cílem je dosáhnout nového výkonového standardu počítačů třídy PC, na který
jsou zvyklí uživatelé pracovních stanic Silicon Graphics.
Jaké jsou nejnovější aktivity Silicon Graphics v oblasti síťových aplikací a
Internetu?
V této oblasti jsme již loni ohlásili projekt s názvem "Everest". Jeho cílem je
ve spolupráci s ostatními partnery vytvořit takové řešení pro poskytovatele
Internetu, které by uspokojilo i nejnáročnější požadavky v oblasti webovských
aplikací, bezpečnosti, mediastreamingu, elektronického obchodování apod. Jde o
to, aby toto řešení patřilo nejen mezi nejvýkonnější na trhu, což se díky
architektuře cc-NUMA očekává, ale aby bylo také dostatečně robustní z hlediska
plynulé rozšiřitelnosti, spolehlivosti apod.
Tato iniciativa již přinesla své plody ve Spojených státech, kde řada
nejvýznamnějších "websitů", jako America Online, GTE apod., běží na našich
systémech Origin, vyznačujících se vysokou modularitou a výkonem. V Evropě pak
převažují spíše e-mailové servery.
Mohl byste objasnit princip architektury cc-NUMA?
Oblast, na niž klademe velký důraz, jsou servery. Právě díky architektuře
cc-NUMA můžete na základě jediného standardního modulu vyrobit bezlimitní
systém. Uživatelé jiných konkurenčních systémů musí nejdříve odhadnout
požadovaný výkon, což je v mnoha případech velmi obtížné, ne-li nereálné
vzhledem k rychlému vývoji softwaru. Nemožnost systém plynule rozšiřovat vede
nutně k neefektivním investicím a vícenákladům, kterými může být posléze
uživatel nepříjemně zaskočen. Cc-NUMA tedy zmíněný plynulý růst systému
umožňuje, takže uživatel může systém pouze doplňovat, a to až do výkonu 128
procesorů.
V srpnu byla ohlášena nová verze MineSet 2.6, v čem je tento produkt výjimečný?
Produkt Mineset je nástrojem pro datamining. Vnáší do řízení prvky grafiky jako
nástroje rozhodování tím, že umožňuje názorné zobrazování vícerozměrných dat.
Může se jednat u obchodní firmy např. o podrobné sledování nákupních zvyklostí
zákazníků podle řady parametrů s následným hledáním závislostí, které nelze
běžnými metodami získat, nebo o hledání kritického místa ve zvyšování kvality
produkce v případě výrobního podniku. Nejedná se tedy v principu o vizualizaci
dat, ale o snahu nabídnout data k pochopení.
Výjimečnost MineSetu je především ve skutečnosti, že se jedná o jedinečnou
integraci vizualizačních a analytických nástrojů dostupných v současné době na
trhu. Kromě toho tento produkt obsahuje plně 64bitovou implementaci paralelních
algoritmů strojového učení. Mezi výjimečné znaky patří také skutečnost, že
MiniSet dokáže rozdělit práci mezi až 128 procesorů.
Je známo, že se SGI podílí také na likvidaci havárie v Černobylu. Jakým
způsobem?
V tomto případě se jedná spíše o ověření principu, protože možnost opakování
tohoto projektu je velmi nízká. V Černobylu jsou samozřejmě místa, kam nelze
poslat člověka, ale je potřeba je zkoumat. Do těchto míst je vyslán robot,
který oblast monitoruje a pomocí grafických systémů SGI se data převedou do
aplikace virtuální reality. Živá obsluha tak může bez sebemenšího rizika
procházet elektrárnou prostřednictvím rozhraní pro virtuální realitu.
Možnosti virtuální reality jsou však mnohem širší. Technologie známá jako
"digitální prototyp" přináší zásadní kvalitativní posun v oblasti vývoje nových
výrobků. V celém procesu od návrhu výrobku, přes konstrukci, testování, až po
uvedení na trh se pracuje s elektronickou interpretací, což umožňuje výrazně
zkrátit vývojový cyklus, omezit výrobu fyzických prototypů, ale i přesněji
testovat kritické stavy. V současné době je kritickým místem rozhraní mezi
virtuální realitou a člověkem. V tomto případě předběhly počítače vývoj
uživatelského rozhraní.
Děkuji za rozhovor.
8 2620 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.