Plzeňská karta

Čipové aplikace pro veřejnost Nedávno byl v Plzni spuštěn projekt Plzeňská karta, který je na území České republ...


Čipové aplikace pro veřejnost
Nedávno byl v Plzni spuštěn projekt Plzeňská karta, který je na území České
republiky prvním široce koncipovaným a otevřeným projektem využití čipové karty
v oblasti městských služeb. Zastřešuje jej firma LogicaCMG.
První úvahy o možném využití čipové karty v Plzni se objevily v roce 2002 v
souvislosti s debatami o systému integrované dopravy Plzeňska (IDP).
V současné době jsou realizovány tři samostatné celky: kartové a personalizační
centrum jako technologické a administrativní zázemí celého systému, umožňující
vydávání a kompletní správu karet pro občany i organizace, dále odbavovací
subsystém pro veřejnou dopravu, umožňující prodej a evidenci všech typů
předplatného jízdného v MHD a IDP, a konečně rezervační subsystém, umožňující
přístup k nabídce, výběru a objednávání vstupenek a nákup předplatného,
efektivní evidenci a plánování a bezproblémovou kontrolu při vstupu.
V budoucnu se mimo jiné počítá i s tím, že odbavovací systém bude podporovat
zavedení přestupného jízdného a prodej jízdenek přímo ve vozech, zatímco
rezervační systém je připraven na rozšíření do dalších organizací, nabízejících
služby v oblasti kultury, sportu a volného času. Zároveň se jedná o využití
městské čipové karty pro vstupní, docházkové a stravovací systémy na školách a
v podnicích.
Z dostupných standardů čipových karet byla pro projekt zvolena karta Mifare,
což je ve světě nejrozšířenější typ (reprezentuje asi 80 % všech dosud vydaných
čipových karet, tedy více než 200 milionů emitovaných karet).
Plzeňská karta jako první nahradí podle místního magistrátu dosavadní
prostředky evidence předplatného, které budou zrušeny v roce 2005.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.