Po bitvě je každý generálem

Poslední internetový týden se ve světě točil kolem potíží sítě Microsoftu, na domácí scéně se pak přetřásaly...


Poslední internetový týden se ve světě točil kolem potíží sítě Microsoftu, na
domácí scéně se pak přetřásaly na jedné straně příčiny pádu Globopolis, na
druhé straně ještě okolnosti, za nichž došlo k přechodu Mobil serveru pod
křídla Mafry. Po bitvě jsou všichni generály. Globopolis končí a rázem všemi
českými servery proběhnou komentáře, proč celý projekt musel nutně zkrachovat.
Naopak

Mobil server musel uspět.
Problém je, že se vesměs jedná o výklady "ex-post". Když tvůrci serveru
Globopolis oznamovali, že získali kapitál v hodnotě přibližně čtvrt miliardy
Kč, nesl někdo kůži na trh a řekl: "Tento projekt skončí opravdovou
katastrofou."? Nikoliv, většina nešetřila chválou a jen nemnozí se omezili na
poněkud neurčité konstatování, že se jim celá částka jeví vzhledem k charakteru
serveru přemrštěná. Naproti tomu u Mobil serveru se ještě těsně před akvizicí
uvažovalo o tom, že nad celým projektem se stahují mračna, zejména v
souvislosti se vznikem konkurenčního serveru Mobilmania.
Z teorie vědy je ale známo, že zpětně vysvětlení zvládnou prakticky všechny
teorie. Kritériem, podle kterého je hodnotíme, je však kvalita předpovědi.
Totéž by pak mělo platit i pro analytiky. Takže malý úkol: Kdo dokáže
odhadnout, jaká další akvizice se odehraje na českém Internetu? A kdo bude
následující v řadě obětí?
Upřímně řečeno, protože ke krachu projektu Globopolis došlo v ČR, očekával
jsem, že se objeví spekulace o tom, že se nejednalo pouze o špatný business
plán či smůlu vyvolanou americkou burzovní panikou, ale že za tím je ještě něco
jiného. Pro výklad krachu ovšem nemusíme předpokládat žádné nekalosti spíše je
zvláštní, že podobných smutných konců nemáme na českém Internetu ještě mnohem
více. V kontextu současně probíhajících událostí (viz kauza Macron versus
Economia OnLine, o které píšeme ve "vedlejším" komentáři Týden v byznysu) se
naopak zdá, že investoři i management společnosti dokázali záležitost ukončit
jaksi s grácií.
Pojďme k dalším událostem: K celé řadě významným událostí došlo v oblasti
peer-to-peer sítí a internetových multimédií (str. 6). Problémy Microsoftu s
vlastními nedostupnými nameservery a opět také s hackery jsou námětem článku na
titulní straně. Na str. 3 popisujeme vznik předinvestičního klubu Akcelerátor,
který by měl doplnit nabídku tuzemských inkubátorů. Na straně 4 se zmiňujeme o
státní proexportní politice, v rámci které mohou malé a střední firmy získat
finanční prostředky od České agentury pro podporu obchodu Czech Trade. Z
hlediska Internetu je zajímavé, že příspěvek do výše 50 000 Kč se může týkat i
tvorby cizojazyčných webových stránek. Z firem podnikajících v oblasti
webdesignu o této možnosti své zákazníky informuje např. společnost Globe
Internet.
Hodnocení celé skutečnosti je samozřejmě záležitostí spíše "politického" typu.
Názory se zde logicky liší a tuto rovinu problému nebudeme vůbec řešit.
Každopádně se jeví klíčové, aby se z podpory tvorby cizojazyčných webových
stránek nestal nějaký tunel, kde se budou peníze fiktivně přesouvat tam a zpět
mezi známými s jedinou výjimkou, totiž že prostředky z agentury Czech Trade
potečou pouze jednosměrně. Zajímavá diskuze na téma státního příspěvku k tvorbě
cizojazyčných webových stránek se rozvinula např. na serveru Lupa.
Poslední informace tohoto komentáře se týká odhadu velikosti českého on-line
reklamního trhu. Číslo, které zaznělo z úst představitelů společnosti M.I.A.,
udává, že celková velikost českého on-line reklamního trhu představovala loni
přibližně 100 milionů Kč. Společnost M.I.A. oznámila také zatím neauditované
výsledky za loňský rok. Obrat dosáhl výše téměř 50 milionů Kč, z čehož
rozhodující podíl tvoří příjmy z reklamní sítě Internet Media Services. IMS
dnes údajně zaujímá přibližně 34,5 % trhu tuzemské internetové reklamy. Pokud
posuzujeme pouze tuto oblast, stávající výsledky společnosti M.I.A. znamenají
meziroční nárůst okolo 50 %. To jsou v okamžiku, kdy se deklaruje krize
bannerového obchodního modelu, čísla zjevně slušná. Samozřejmě: krize bannerů
existuje především za oceánem, proto se jí možná opět dočkáme až se zpožděním.
A mimochodem, pokud se hovoří o internetových akvizicích, neměli bychom
zapomínat ani na loňský vstup Českého Telecomu právě do společnosti M.I.A. Už
jen z toho důvodu, že od této události vede cesta i k portálu Quick. A třebaže
jeho 6,5 milionu zhlédnutých stránek za prosinec se oproti 73,5 milionu Seznamu
může jevit jako číslo zanedbatelné, poměr se může rychle změnit. Ve spolupráci
s agenturou AISA jsme totiž zjistili, že v obecné populaci existuje z českých
serverů nejvyšší povědomí právě o značce Quick.cz. A reklamní kampaň
pokračuje...
1 0165 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.