Po SQW přichází XQW

Oznámení hospodářských výsledků za uplynulé období a představení technologie XQW bylo hlavní náplní tiskové kon...


Oznámení hospodářských výsledků za uplynulé období a představení technologie
XQW bylo hlavní náplní tiskové konference společnosti Corpus.
Celkové tržby společnosti v roce 2000 dosáhly výše 1,9 miliardy dolarů, z čehož
více než 0,6 milionu dolarů připadalo na služby. Pro letošní rok by dle
prognózy představitelů Corpusu mohla tato čísla být 2,5 a 1 milion dolarů.
Zajímavé je, že loňského obratu bylo dosaženo pouze s 27 zaměstnanci.
Nástupcem populární technologie SQW, na níž je mj. postavena i několikrát
oceněná internetová podoba Obchodního rejstříku, je jazyk XQW. Jedná se o
prostředí, v němž je možné vytvářet javové komponenty bez znalosti Javy. Kromě
znalosti XML potřebuje programátor zvládnout ještě XQWScript, který se stará o
vlastní logiku aplikace jedná se vlastně o rozšíření XML o několik "funkčních"
příkazů. První fází vývoje je samozřejmě objektová analýza, jejímž výstupem je
kód v jazyce UML.
Během programování v XQW je automaticky vytvářena dokumentace (typu JavaDoc),
kompilátor potom převede zdrojový kód přímo do podoby javových class souborů.
Komponenty vytvořené v XQW mohou být samozřejmě využívány i dalšími javovými
aplikacemi. Příkladem takových komponent je např. XQW:Doc Engine (publikační
systém) a XQW:CA (certifikační autorita).
Technologie SQW je použita např. v internetové podobě Evidence úpadců. Protože
výstupním datovým formátem je XML, není problém nechat data automaticky
zpracovávat další aplikací, která podporuje toto rozhraní.
Společnost Corpus představila i své aktivity na poli informačních systémů a
bezpečnostních řešení. Kromě státní správy se jedná např. o zabezpečení systému
eBanky.
(pah)
1 1151 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.