Počet virů v PC roste

Počet útoků počítačových virů dosahující středního stupně nebezpečnosti se loni ve srovnání s rokem 2003 znač...


Počet útoků počítačových virů dosahující středního stupně nebezpečnosti se loni
ve srovnání s rokem 2003 značně zvýšil. Během první poloviny roku 2004 se denně
objevilo 50 nových počítačových virů. Koncem roku 2004 jich pak přibylo kolem
17 000. Počet škodlivých programů zneužívajících zranitelnost systémů přesáhl
loni počet 380, celkově tak přibližně o polovinu překonal rok 2003. Počet
objevených bezpečnostních chyb přitom v roce 2004 klesl o čtvrtinu na 2 800
chyb. Velkým problémem se v roce 2004 stal hlavně tzv. phishing, jehož cílem je
snaha o získání soukromých finančních informací, jako například hesel nebo
PINů. V lednu 2004 tým McAfee zaregistroval 176 různých nových phishingových
útoků, na konci roku jich bylo už přes 1 500. V průběhu letošního roku se navíc
počítá s růstem případů metod phishingu, a to zejména kvůli nedostatečnému
povědomí uživatelů. Podle sdělení McAfee mají na podniky největší dopad hlavně
viry typu Bot, což jsou programy, které reagují na příkazy z jiného zdroje, a
viry hromadně se šířící e-mailem. Výzkumníci McAfee odhadují, že dnes existuje
7 000 botů a jejich počet roste tempem 150 až 200 za týden.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.