Počet výpadků roste

Podle průzkumu provedeného společností Ernst & Young dochází u kritických obchodních systémů ke stále většímu po...


Podle průzkumu provedeného společností Ernst & Young dochází u kritických
obchodních systémů ke stále většímu počtu výpadků, přesto má pouze polovina
firem koncepci zajištění nepřetržitého provozu.
Tři čtvrtiny respondentů zaznamenaly neočekávané přerušení provozu, ovšem jen
53 % má pro tento případ vypracovanou koncepci. Zkouškami přitom prošlo pouze
49 % těchto plánů.
Z celosvětového průzkumu provedeného na podzim 2001 dále vyplynulo, že 81 %
dotázaných používá antivirové programy, 72 % firem má zavedené řízení přístupu
a 66 % společností používá firewally.
Jen 40 % respondentů si bylo jisto, že dokáže rozpoznat útok na svůj systém.
Více firem (57 %) znepokojuje útok zvenčí než zevnitř, toho se obává 41 %
dotázaných. Známé údaje ovšem potvrzují, že více než 75 % útoků má svůj původ
uvnitř firem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.