Počítač, který poslouchá jako hodinky

Předvádění počítače ovládaného hlasem se stalo oblíbenou atrakcí na nejrůznějších počítačových výstavách ...


Předvádění počítače ovládaného hlasem se stalo oblíbenou atrakcí na
nejrůznějších počítačových výstavách a konferencích. Málokdy je však počítačem
prováděná práce natolik smysluplná, aby se ve vás zahnízdila myšlenka, že něco
takového byste chtěli mít doma. Klávesnice má přece jen něco do sebe.
"Počítači, probuď se! Probuď se!" druhá výzva byla o poznání výhružnější,
splnila však svůj účel. V levém dolním rohu blikl červený indikátor. "Ukaž mi
moje zprávy." Na obrazovce se ukazuje přehled došlé pošty, hlasových zpráv a
faxů. "Ukaž mi všechny zprávy od Cathy," pokračuje příjemný ženský hlas v
poroučení. Patří jedné z prezentátorek a na monitoru se dále zobrazují výsledky
spolupráce softwaru pro rozpoznávání řeči ViaVoice (IBM) s prezentační částí
systému Raven. Toho systému, o kterém jste si mohli přečíst v našem úvodním
článku věnovaném Lotusphere 2000.
"Myslíš Cathy Smith, nebo Cathy Hill?" ozývá se tentokrát počítač. Odkaz na
"zprávy od Cathy" ho zřejmě neuspokojil. "Cathy Smith," zní odpověď a na
monitoru se poslušně zobrazují e-maily pouze od jediného člověka. V jednom z
nich se dočteme, že je třeba vyřešit nějaký problém s Davidem Ballem.
"Zařiď mi chůzku s Davidem Ballem!" Počítač prohlíží kalendář prezentátorky a
porovnává jej s kalendářem Davida Balla. Zjišťuje, kdy mají oba současně volno.
Poté navrhuje tři nejbližší termíny. "O. K., dnes ve tři," rozhoduje
přednášející. Počítač poslušně zapisuje schůzku do kalendáře obou zúčastněných
a poté dává Davidu Ballovi na vědomí, s kým se má dnes ve tři spojit.
Jazyková bariéra
Ve tři hodiny se spouští spojení (při prezentacích ovšem někdy běží čas o něco
rychleji, než v reálném světě). Pokud čekáte, že se na monitorech objevují
obličeje obou zúčastněných, pak budete trochu zklamaní. Vyskakuje pouze textové
okno a vzápětí se do něj zapisují první věty hovoru.
Výroky obou účastníků jsou převáděny z mluvené řeči do textu. Ale je tu ještě
jeden háček David Ball hovoří španělsky. V jeho okně se tedy nápisy objevují ve
španělštině, v okně hlavní prezentátorky jsou již anglicky. O překlad se stará
software a pokud se dá soudit z anglického textu, nevede si špatně. Jde sice
pouze o jednoduché fráze, ale pro základní domluvu to bohatě stačí.
Prezentace končí a jedno je jisté pár tisíc lidí v sále muselo začít uvažovat,
jak daleko je vlastně doba, kdy s námi bude náš počítač spolupracovat podobně,
jako naše sekretářka. Kdy už nebudeme omezeni jazykem, omezenými vyhledávacími
stroji a ještě omezenějším chápáním obsahu textů. A ani položkami v menu, díky
nimž počítač nabízí v jednom okamžiku pouze ten druh operací, které se vážou
pouze k naší aktuální činnosti. Proč bychom si koneckonců nemohli chtít při
práci s tabulkovým kalkulátorem prohlédnout naši databázi kontaktů?
K Ravenu ještě dodejme, že nabídne uživateli mj. několik volitelně
upravovatelných pracovních ploch, kam lze vedle sebe umístit např. seznam došlé
pošty, kalendář a přehled novinek z vybraného Webu. I to odpovídá způsobu
lidské práce více, než obrazovka zabraná rozhraním jednoho jednoúčelového
programu...
0 0314 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.