Počítač v hlavě

Školí pracovníky takových firem jako je IBM či IPB Real a její kurzy již absolvovalo více než 11 000 zájemců. Zakla...


Školí pracovníky takových firem jako je IBM či IPB Real a její kurzy již
absolvovalo více než 11 000 zájemců. Zakladatelka Institutu pro
neuro-lingvistické programování Zorica Gajic` vystudovala Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy a už více než 6 let pořádá semináře zaměřené na rozvoj
osobnosti. Titul Practitioner Certification a Master Practitioner of NLP
získala po dvouletém studiu na univerzitě v Santa Cruz pod vedením profesorů
Roberta Diltze a Judith Deloizerové.
Ve vašich přednáškách se často objevuje slovo program, programování. Vzhledem k
tomu, že jsme počítačový časopis, zajímalo by mě, jestli tady lze vysledovat
nějakou paralelu mezi vašimi metodami a světem informačních technologií? No
jistě. Náš mozek přece funguje jako obrovský počítač. A jeho programátory jsme
my sami. Vytváříme si určité vzorce chování programy a ty se pak stálým
opakováním natolik automatizují, že už si je ani neuvědomujeme. Když pak
nastane určitá situace, jedeme v zaběhnutých kolejích a vůbec neuvažujeme, že
bychom mohli třeba jednat úplně jinak.
To musíme mít při práci se svým "počítačem" na paměti. Je strašně důležité
přesně definovat svá přání, přesně "napsat" počítačový program. Protože stejně
jako v případě počítačového programování vás jedna chyba může zavést k úplně
špatným výsledkům.
Velice důležité je si věci vizualizovat. Vždyť doménou celé pravé hemisféry
našeho mozku jsou obrazy, ne slova. Zkrátka musíme vědět, jak se svým počítačem
komunikovat tak, aby přesně pochopil, co po něm chceme.
V současné době člověk používá strašně malé procento mozkové kapacity. I ti
největší géniové v dějinách lidstva prý nepřekročili 10 % kapacity svého mozku.
Proč tomu tak je?
Náš mozek funguje ve 4 základních frekvencích. Alfa, beta, téta a delta. Děti
používají nejčastěji tu první, alfa frekvenci. To je frekvence, při které
používáme zároveň obě hemisféry, a dítě tedy pracuje s daleko větší kapacitou
mozku než dospělý. S pravou hemisférou je, jak už jsem řekla, spojena
vizualizace, ale také imaginace, intuice, to čemu se říká šestý smysl. Naopak
levá hemisféra patří logice, racionálnímu myšlení. Veškerý náš systém
vzdělávání a výchovy je zaměřen na podporu levé hemisféry a vlastně potlačuje
hemisféru pravou. Děti běžně přecházejí ze světa snů a fantazie do světa
reálného a naopak, dospělí to považují za infantilní. Ve skutečnosti se tak
okrádají o významný rozměr své osobnosti. Vždyť tvůrčí myšlení, geniální
nápady, vize, to vše je doména alfa frekvence.
Vy jste lektorkou neurolingvistického programování (NLP). Co to je?
To je právě věda o komunikaci člověka s okolím, ale především se sebou
samotným. Tedy o tom, jak komunikovat se svým počítačem správným jazykem.
Učí zároveň i "číst" signály toho druhého. Je všeobecně známo, že jen asi 7 %
informací, které o druhém člověku získáváme, představuje vlastní obsah jeho
slovního sdělení. Ten zbytek jsou informace neverbální. Postoj, výraz, mimika,
intonace hlasu, celkové "vyzařování". A v NLP se učíme, jak provádět tzv.
kalibraci, tedy jak vnímat člověka se všemi jeho aspekty a na základě získaných
informací pak řešit nejrůznější situace.
Tady možná na okraj jednu poznámku. Existuje spousta příruček o řeči těla, o
výrazech tváře, jenže ono se to nedá tak jednoduše rozškatulkovat. V Americe
mají lidé jiná gesta než např. v Itálii nebo třeba tady v České republice.
Každý národ má svůj velice specifický verbální i neverbální způsob vyjadřování.
Když se tedy učím programovat svůj počítač, musím se naučit i onu řeč těla,
somatickou syntaxi. Když budu mít sebevědomý projev a při tom budu stát jako
zmoklá slepice se shrbenými rameny a sklopenýma očima, k ničemu to nepovede.
Představte si, že k vám do kurzu zavítá člověk naladěný vůči metodám, jako je
NLP, značně skepticky. Podaří se vám ho získat?
Případ od případu. V současné chvíli mám 11 000 absolventů a samozřejmě, že se
mezi účastníky kurzů skeptici objevili. Někteří z nich odešli a z některých se
naopak stali takoví miláčci skupiny. Oni mě totiž strašně motivují. Kladou ty
správné otázky, jako děti. A když vidí, že to funguje, je to pro ně strašně
příjemné překvapení.
Rozhodně bych ale nikoho nenutila zůstávat v kurzech proti jeho přesvědčení. To
je úplně kontraproduktivní.
Co může váš kurz nabídnout třeba manažerům velkých společností?
Máme program, který se jmenuje Business NLP. Obsahuje 5 modulů: ten první se
jmenuje Účinná komunikace, druhý nese název Jak dobře formulovat svůj cíl.
Třetí modul je věnován formování pracovního týmu, čtvrtý tomu, jak se stát
dobrým lídrem, a pátý modul se jmenuje Systémové a strategické myšlení. Kursy
úspěšně běží již několik let a samozřejmě budou pokračovat i nadále.
V kurzech se naučíte jak vytvářet dobrou komunikaci ve firmě, jak navazovat
dobré vztahy s ostatními, jak rychle získat potřebné informace o partnerovi,
pochopit jeho způsob myšlení.
Nejde o to získat převahu nad ostatními, ale např. chci-li někomu něco prodat,
je dobré vědět, zda dotyčný je typ vizuální, auditivní či tzv. kinestetický,
tedy člověk, který reaguje přes pocity, který musí věci prožít. Narazíte-li
třeba na vizuální typ, musíte mu informace podat v nějaké názorné "vizuální"
podobě, budete-li ho zahrnovat spoustou slov, nebudete úspěšní. Musíte mluvit
jeho jazykem.
Říká se, že cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem. A jestliže je v mém
chování něco, co mi brání dojít k cíli, musím ho změnit. Důležité je začít.
A dá se programovat třeba erotika?
No jasně! Jeden z nástrojů NLP se jmenuje kotva neboli spouštěcí mechanismus.
Slouží k tomu, abyste mohli "spustit" jakýkoliv zdroj v libovolném momentu,
kdykoliv ho potřebujete. Týká se to třeba klidu, vyrovnanosti, ale taky chuti k
milování. Nebudeme si nic namlouvat, člověk je někdy unavený, někdy je tam
psychický blok a tady právě kotva výborně funguje.
Zůstává vůbec ještě nějaký prostor pro tajemno, pro "věci mezi nebem a zemí"?
Jistě. A vždycky zůstane. Je to dobře, protože nás to motivuje k tomu, abychom
se více dozvěděli o sobě, o naší planetě, vesmíru. Jen nevytvářet žádná tabu.
Tabu totiž potřebují lidé, kteří mají sami strach, a proto musejí zastrašovat
ostatní.
Děkuji vám za rozhovor.
9 2437 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.