Počítač v kanceláři

Až uvidíte tuto knihu v knihkupectví a přečtete si její podtitul: "Používáme Windows 95, Microsoft Word, Excel a Outl...


Až uvidíte tuto knihu v knihkupectví a přečtete si její podtitul: "Používáme
Windows 95, Microsoft Word, Excel a Outlook", určitě vás to napadne proč zase
další kniha o produktech, jimž už bylo věnováno tolik papíru? A pak ji vezmete
do ruky a budete chtít najít odpověď. A nebo ji klidně minete. Ve druhém
případě se možná právě teď rádi dozvíte, oč jste přišli.
Zadní strana obálky tvrdí, že celý rozdíl oproti ostatním knihám je
následující: autor vycházel ze zkušenost s prací ve velké organizaci a tak
vměstnal do jediné knihy to, co je jinak probíráno příliš zeširoka nebo obecně
v několika knihách. Navíc se tu slibuje velice srozumitelné a lidské
vysvětlení, kniha je totiž určena mj. i pro úplné začátečníky. Uvidíme.
Hned na 3. straně vás ale nejspíš přepadnou jisté pochybnosti o posledním
tvrzení. Píše se tu totiž: "Tato příručka vznikla jako základní studijní
materiál pro implementaci informačního systému v rozsáhlé organizaci." Slabší
povahy zřejmě knihu již zavírají. Kdo vydrží, ještě se dozví, jak jsou za
účelem zpřehlednění knihy odlišeny různě zaměřené pasáže knihy. Opravdu to
funguje.
A přecházíme na stranu 4, odkud však, nejsme-li příznivci počítačového
dějepisu, skočíme rovnou o 5 stran dál. Tady začneme s Windows 95. Poté, co se
dozvíte poměrně zbytečnou informaci, že myš je polohovací zařízení a co je
referenční bod (já vím, je třeba vědět, která část kurzoru vlastně ukazuje na
cíl, ale kde je ta slibovaná přátelskost výkladu?) se naučíte myš skutečně
používat a dozvíte se něco o tvarech kurzoru (ale proč jsou tvary kurzoru vedle
sebe pouze s čísly, která je pak třeba hledat v seznamu? Řešení na straně 104,
kde jsou symboly pro elektronickou poštu pod sebou a popis je u každého z nich,
je určitě lepší!)
Následuje vysvětlení jednotlivých prvků okenního prostředí, Průzkumníka,
nápovědy a ovládacích panelů. Možná by neuškodilo věnovat alespoň 3, 4 stránky
Malování a Wordpadu (třeba místo náhodně poházených skoroprázdných stránek s
nadpisem "Poznámky čtenáře" str. 33, 36, 38 a další). Možná čtenáře opravdu
zajímá jenom kancelář, ale když už se musel probrat i historií... Nakonec, v
nejhorším by přeskočil další 4 strany.
Kniha pokračuje popisem společných rysů MS Office 97 a poté výukou elektronické
pošty. Kromě obvyklých frází, které snad ani nejsou určeny pro běžné uživatele
("Elektronická pošta do značné míry řeší problémy v interní komunikaci ve
firmě." "Elektronická pošta musí být začleněna do organizační struktury
podniku."), se v úvodu dozvíte také o jejích výhodách. Začínající uživatel se
tu ale bohužel vůbec nic nedočte o tom, s kým si vlastně takto dopisovat může a
s kým nikoli.
Popis jednotlivých funkcí programu MS Outlook začíná informací o prostředí
programu a o jednotlivých uživatelských nastaveních. Následují 2 "problémově
orientované" kapitoly aneb jak odeslat dopis a jak ho přijmout. Škoda, že takto
není postavena celá kniha aby bylo možno už z jejího Obsahu okamžitě přejít na
řešení problému, který uživatele právě trápí. Dokumentujme to rovnou na oné
elektronické poště: např. Pomocník pro fukci "mimo kancelář" asi nemá pro
většinu začínajících uživatelů na první pohled jasnou funkci, stálo by tedy
možná za to zvýraznit už v Obsahu (nebo v nějakém seznamu řešení problémů) jeho
schopnost automaticky odpovídat na došlou poštu. Takové pojetí knihy by
samozřejmě vyžadovalo trochu jiné strukturování kapitol, na druhou stranu ovšem
sám název knihy přímo vnucuje myšlenku, že je právě takto pojata.
Co naopak nelze nepochválit, jsou přehledné obrázky s popisy a nastíněním
dalších souvislostí. Tak je např. v kapitole o elektronické poště graficky
naznačeno, jak se pošta odesílá i z dalších programů. Velmi přehledné jsou také
obrázky spojující jednotlivá tlačítka v okně programu s těmi volbami menu,
která mají stejnou funkci. Za všechny jmenujme schéma rolety "Zobrazit" v
kapitole věnované MS-Wordu.
Tím jsme se (nenápadně) dostali ke kapitole vysvětlující použití jednoho z
nejrozšířenějších textových editorů, MS Wordu 97. Zde samozřejmě nemůže chybět
popis označování a formátování textu nebo práce se soubory, nechybějí ovšem ani
rady týkající se konverzí souborů, práce s tabulkou nebo Editoru rovnic.
V následující kapitole věnované MS Excelu se pak čtenář dozví všechny základní
informace potřebné pro práci s tímto programem včetně popisu vkládání grafů,
map a dalších objektů. Opět nechybí zmínka o importu a exportu dat.
V kapitole nazvané "Spolupráce programů MS Office" se nachází pouze kratičký
popis vložení tabulky z Excelu do Wordu a jeho následné úpravy. Autor ostatně
už v jejím úvodu tvrdí, že sem chtěl zařadit to, co se mu jinam nevešlo.
Nicméně trojstránková kapitola působí v sousedství těch dříve zmiňovaných
poněkud zvláštně.
Poslední kapitola je věnována příkladům, jejichž výběr lze opět pochválit.
Autor se zde vrací ke konverzi souborů, vyhledávání a nahrazování, vytvoření
stylu odstavce, použití tabulátorů, změně formátu buněk v tabulce nebo k tvorbě
grafu. Na samém konci knihy pak nemůže chybět rejstřík.
Na závěr tedy nezbývá než si položit otázku, nakolik tato kniha splnila
očekávání vyvolaná jejím názvem a sliby na zadní straně obálky. Jak už asi
vyplynulo z předcházejících vět, lze celkem pochválit obsah jednotlivých témat.
Pokud jej čtenář nastuduje, nepochybně zvládne základní práci se všemi
popisovanými produkty.
Opravdu jde ale o "studium". Ne všechny pasáže knihy se čtou snadno, jak už
bylo zmíněno, některé informace jsou zbytečné, jiné by si naopak zasloužily
rozvedení. A pokud by kniha měla sloužit jako praktická referenční příručka,
bylo by vhodné ji více orientovat na problémy. Takto kniha zůstala opravdu
jenom oním studijním materiálem napsaným pro nějakou velkou organizaci. Ale za
velmi přijatelnou cenu.
(Petr Městecký: Počítač v kanceláři. Computer Press, Praha 1998, 380 stran,
cena 190 Kč.)
8 1534 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.