Počítače a výuka s mírným důrazem na studium cizích jazyků

Slovní spojení počítač výuka se vlastně stalo samozřejmým už docela dávno, i když chápání jeho významu se post...


Slovní spojení počítač výuka se vlastně stalo samozřejmým už docela dávno, i
když chápání jeho významu se postupně měnilo. Zpočátku to byla obsluha
počítače, která musela studovat a studovat, aby vůbec ten svůj pracovní nástroj
zvládla. Později s "polidštěním" rozměrů počítačové techniky se počítače začaly
používat pro ukládání informací i méně významných, než je zrovna sčítání lidu
či balistické křivky válečných střel. Jejich zapojení do výukového procesu tedy
nebylo překvapením, studium znamená zpracovávání nových informací a tady jsou
počítače nezastupitelné ať už co se skladování, třídění, vyhledávání a konečně
zpracování a vizualizace týče. To je ale velmi pasivní pojetí a využití
počítačové techniky. Na vyšší úrovni softwaru může počítačová technika
aktivněji vstupovat do všech zmíněných forem práce s daty a vytvořit si zpětnou
vazbu na člověka uzpůsobovat data v závislosti na druhu práce nebo také přímo
na rychlosti chápání uživatele.
Téma výuky a počítačů, nebo snad lépe "výuky podporované počítači", je dnes
velmi vděčná záležitost. Nabídka možností a produktů je neobyčejně široká a
nové možnosti se neustále objevují. V tomto tématu Computerworldu se krátce
podíváme na některé oblasti "výuky podporované počítači", s důrazem na
jazykovou oblast.
Zmíníme některé obecné trendy. Na následujících stranách objevíte i minirecenze
některých konkrétních produktů dostupných na našem trhu. Z důvodu omezeného
rozsahu a trpělivosti čtenářů nebude možné u každého tématu či příkladu jít do
větší hloubky, stejně jako nebude možné zmínit všechny dostupné produkty či
zajímavé možnosti. Článek samotný není taktéž určen výhradně učitelům, kteří by
dění ve svém oboru měli sledovat velmi podrobně sami a to ve
specializovanějších pramenech. V každém případě odoláme pokušení zaměřit se na
problémy managementu třídy počítačů, inteligentního dataminingu či různých
elegantních vizualizací dat. Důraz byl měl být kladen spíše na problematiku
paměti (uživatele, nikoli počítače) a různé přístupy programů k ní.
Článek by měl zaujmout ty (a možná poskytnout novou naději), kteří někdy něco
hledali nebo se pokoušeli naučit, a ukázat jim nové možnosti, které se jim
otevírají se stále masivnějším nástupem výpočetní techniky.
8 2078 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.