Počítače a zdraví

Karla Nešpora zná nejen lékařský svět, ale i laická veřejnost jako plodného autora odborných a velice zajímavých p...


Karla Nešpora zná nejen lékařský svět, ale i laická veřejnost jako plodného
autora odborných a velice zajímavých publikací. Nakladatelství BEN nyní vydalo
jeho knihu Počítače a zdraví.
Celou publikací se proplétají paní Vánočková a Ing. Datamil. Projdeme laickými
dotazy i fundovanými odpověďmi, z nichž nejcharakterističtější je hned na str.
5:
Paní Vánočková: Tuhle ode mne chtěl šéf něco přepsat. Psala jsem jako
mourovatá, až mě z toho bolela ruka.
Ing. Datamil: To budete mít RSI.
Paní Vánočková: To je nějaká nemoc?
V podobném duchu pokračuje tento dialog dál. Nejen v úvodní kapitole RSI neboli
co na to vaše zápěstí, ale i na dalších 81 stranách textu situačně
doprovázeného fotografiemi, kresbami i tabulkami se čtenář dozví vše, co by měl
z hlediska "člověčího" zdraví vědět každý, kdo u klávesnice PC a před jeho
monitorem tráví převážnou většinu dne. Autor v 25 kapitolách publikace nejen
navozuje příslušnou atmosféru, ale zcela názorně ukazuje, jak relaxovat v
případě "Repetitive Strain Injury" neboli po opakujícím se přetěžování
organismu. Vysvětluje fyzickou únavovou stránku člověka způsobenou jeho
zlozvyky při práci s počítačem špatné držení zápěstí ruky, způsob sezení,
případně možné ohrožení zraku nevhodným monitorem.
V posledních kapitolách jde autorovi především o to, jak si při práci s
počítačem uchovat duševní zdraví, co vše se skrývá pod pojmem "patologické
hráčství", co musí při stavech vyčerpání udělat jednotlivec a co může (nebo
měla by) udělat organizace.
Samostatnou kapitolu tvoří chorobné zaujetí pro práci člověka-workoholika,
která upozorňuje na jeho kořeny i na způsoby, jak se pokusit workoholismus
překonat. Vítaným zpestřením zde je "Test rizika na práci" (Work addiction risk
test), kde každý zcela určitě svoji míru závislosti najde.
(Karel Nešpor: Počítače a zdraví. Vydal BEN technická literatura r. 1999, 96
stran, 99 Kč)
9 3086 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.