Počítače opět spoluvytváří film

Společnosti Walt Disney Pictures a Pixar Animation Studios si vybraly pro zpracování svého nového filmu "A Bug\s Life" pr...


Společnosti Walt Disney Pictures a Pixar Animation Studios si vybraly pro
zpracování svého nového filmu "A Bugs Life" pracovní stanice Silicon Graphics.
Výkon potřebný pro tuto práci dodalo 150 dvouprocesorových vizualizačních
stanic Silicon Graphics Octane.
Díky nasazené kapacitě bylo možno pracovat na několika postavách současně, což
znamenalo jak úsporu času, tak vyšší produktivitu při práci s herci. Pracovní
stanice byly použity pro modelování, renderování a animaci postav a celků,
např. při oživování animovaných postav, kdy se používá technika pro snímání
pohybu z živých herců. Přirozený pohyb lidské postavy a mimika obličeje se
pomocí polohových detektorů přenese do vizualizačního počítače, který získaná
data aplikuje na animovanou figurku. Výsledkem je plynulý přirozený pohyb
postavičky na plátně. V další etapě prací byl využit vizualizační superpočítač
Silicon Graphics Onyx2 pro okamžité přehrávání vykreslených (vyrenderovaných)
scén. Tato technika šetří čas i finanční prostředky, protože odpadá náročný
přepis na film8 3099 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.