Počítače předvídají zemětřesení

Uplatnění systémů GIS při průzkumu Země se dnes stává běžnou záležitostí a proto asi nikoho příliš nepřekvap...


Uplatnění systémů GIS při průzkumu Země se dnes stává běžnou záležitostí a
proto asi nikoho příliš nepřekvapí nasazení těchto systémů při sledování
seizmické aktivity.
Pro některé zemské oblasti jsou zemětřesení a jemu podobné jevy či poruchy
důležitým životním faktorem. Použitím GISů ve spojení s GPS (Global Positioning
System) a seizmologickými daty lze získat nové souvislosti při studiu chování
zemské kůry.
Zdroje seizmických dat
Jednou z tektonicky aktivních oblastí je dnes Kalifornie. Největší koncentrace
zlomů je v oblasti údolí a hor v okolí zlomové zóny San Andreas a zlomové zóny
San Jacinto. Podél těchto zlomů je každoročně více jak stovka zemětřesení, z
nichž je jich mnoho zaznamenatelných jen pomocí přístrojů.
Příslušné úřady a organizace v Kalifornii (United States Geological Survey USGS
http:// www.usgs.gov, http://geology.usgs. gov/index.shtml, California Division
of Mines and Geology, California Institute of Technology a další) přirozeně
spolupracují na problematice týkající se místních zemětřesení.
V této souvislosti vznikly také organizace Southern California Center (SCEN) a
TriNet Seismic Network, které provozují řadu seizmografů umístěných na
strategických místech. Tyto seizmografy jsou napojeny na počítačový systém v
kombinaci s technologií GPS. Pro veřejnost jsou seizmické informace dostupné
také přes Internet (např. na výše zmíněné adrese).
Jak se vyhodnocují otřesy
Při studiu otřesů půdy je třeba nejprve zvolit zkoumanou oblast a v ní vybrat
"zdroje" dat. Ta získáme např. prostřednictvím měření, nebo za použití
existujících katalogů. Data se zkonvertují do použitelného formátu, ze kterého
vytvoříte příslušný záznam v mapách.
V případě, který zde sledujeme, bylo sledovanou oblastí vnitrozemí jižní
Kalifornie. Pro zpracování dat, studium zemětřesení a zlomů byl zvolen software
ArcView GIS, pro tvorbu projektu a pro vyhodnocení ArcView 3D Analyst. USGS
mapy a informace o zlomech a základní data o zemětřeseních této oblasti lze
nalézt na internetových stránkách Caltechu a SCECu.
Další práce s mapou
Jestliže je základní mapa hotova, můžete přikročit k tvorbě třídimenzionální
scény a zobrazení témat, která se znázorňují na mapě. Jako třetí parametr se
používá např. záznam hloubky zemětřesení a přidat lze také scénu znázorňující
zlomy. Pokud je např. rozsah hloubek od nuly do přibližně 20 km, výsledná scéna
vypadá jako řetězec kapek visících od stropu.
Analýza mapy a dat
Kombinace mapy, nepravidelné triangulační sítě (TIN) a třídimenzionální scény
ukáže prezentaci zemětřesení ve zkoumané oblasti. Objeví se obrazce,
znázorňující chvění; z nich lze vyčíst např. průběhy dosud nezmapovaných zlomů.
Přehledně zde také můžete vyhodnotit hloubky výskytu zemětřesení a další
závislosti. Finálním cílem je samozřejmě stanovení závislostí, umožňujících
provádět relevantní prognózy.
9 0655 / pahn

Další informace o popisované problematice
http://geology.usgs.gov/quake.shtml Zde naleznete základní informace o
zemětřeseních
http://geohazards.cr.usgs.gov/welcome.html Co vlastně obnáší pojem geologické
nebezpečí?
http://edcwww.cr.usgs.gov/doc/edchome/ndcdb/ndcdb.html Tady najdete řadu dat
http://mapping.usgs.gov/esic/
Stránka Vědeckého informačního v centra o zemi (USGS)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.