Počítačově gramotná je čtvrtina populace

Tři čtvrtiny z těch, kteří deklarují schopnost práce s PC, získávaly své znalosti metodou pokus-omyl. Dvě třetiny...


Tři čtvrtiny z těch, kteří deklarují schopnost práce s PC, získávaly své
znalosti metodou pokus-omyl.
Dvě třetiny dospělé populace v České republice (18 až 60 let) si myslí, že umí
pracovat s počítačem, všestranně ovládat PC (tedy plnohodnotně využít všechny
jeho základní možnosti) však dokáže pouze 27 % osob, tedy čtvrtina populace.
Údaje vyplývají z projektu Ministerstva informatiky a společnosti Stem/Mark,
který byl realizován na vzorku více než 16 tisíc respondentů. Získané výsledky
o celkové úrovni informační gramotnosti poslouží ministerstvu například pro
vyhlašování dotačních titulů ministerstva nebo srovnání se zeměmi v rámci EU.
Výzkum ukázal, že počítačově gramotných je 55 % mladých ve věku 15-17 let,
populace starší 60 let je zastoupena pouhými dvěma procenty. Počet úplných
počítačových profesionálů orientujících se v oblasti počítačů na špičkové
úrovni pak činí pouze necelé jedno procento. Počítačově gramotný je přitom
člověk, který disponuje základními znalostmi z oblasti výpočetní techniky a je
schopný ovládat PC (textový editor, tabulkový editor, internet či e-mail). Jak
ukázaly skutečné příklady, značnou naivitu uživatelé prokázali při práci s
textovými editory. Zpracování tabulek a grafů zvládne pouze třetina respondentů
(31 %), naopak základní činnosti spojené s ovládáním počítače jsou dobře známé
více než polovině respondentů (55 %). Logicky pak z průzkumu vyplynulo, že
celková úroveň informační gramotnosti je primárně závislá na dosaženém vzdělání
(zajímavým zjištěním je, že nad průměrem se s počítačovými dovednostmi umístily
profese, jako jsou policisté, hasiči a vojáci s 52 % či učitelé na vysokých
školách s 57 %), věku, místě bydliště a na celkovém vztahu k informačním
technologiím.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.