Počítačové překlady ušetří čas

V letošním čísle 6 jsme se podívali na zoubek několika (polo)automatickým překladačům a počítačovým slovníkům....


V letošním čísle 6 jsme se podívali na zoubek několika (polo)automatickým
překladačům a počítačovým slovníkům. Slíbili jsme si, že se k celému tématu
ještě vrátíme, což činíme v našem dnešním TECH-Tipu.
V první fázi se zastavíme u teoretických základů celého oboru a seznámíme se s
historií počítačem podporovaného překladu od skromných počátků až po současnou
snahu využívat metod umělé inteligence.
TECH-Tip je doplněn i srovnávací tabulkou několika slovníků a překladatelských
nástrojů. Tento text je přitom výtahem z diplomové práce, kterou její autor
vypracoval na katedře informačního a znalostního inženýrství na pražské Vysoké
škole ekonomické (autor hlavního článku byl přitom vedoucím této práce).
Vzhledem k výsledkům z Tématu týdne v čísle 6 jsou zde patrné určité rozdíly
(zejména vysoké hodnocení Eurotranu, který nebyl v minulém testu do hodnocení
ani zahrnut a autor TT tento produkt nehodnotí právě vysoko). Příčinou je,
kromě určitého prvku subjektivity, zejména orientace diplomové práce na
jednosměrný překlad ekonomických textů z angličtiny do češtiny.
9 0603 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.