Počítačové sítě si hrají s hlasem

Současně s tím, jak výrobci zařízení pro hlasovou komunikaci na straně jedné a výrobci zařízení pro komunikaci da...


Současně s tím, jak výrobci zařízení pro hlasovou komunikaci na straně jedné a
výrobci zařízení pro komunikaci datovou na straně druhé bojují mezi sebou o
přízeň našich duší a srdcí, se stává stále zřejmější následující závěr:
Podnikové sítě jsou zralé pro radikální změny!
Podobně jako v oněch památných dnech na počátku devadesátých let, kdy byla
hesla jako "informační superdálnice" skloňována všemi a ve všech pádech a kdy
milenci Bell Atlantic a TCI proklamovali svou vzájemnou věrnost až za hrob v
manželství, které se nakonec nikdy neuskutečnilo, se také dnes stává téma
konvergence opět předmětem vzrůstajícího zájmu.
Vzduch je přesycen hovory o přenosech voice-over-data a o multimediálních
sítích. Fandové sní o end-to-end IP sítích, které budou schopny přenášet
libovolné cennosti z bohatství firemních informací ve formě datového paketu.
Předpovídají brzký zánik obrovitých přepínaných sítí, které křižují celý svět,
prorokují, že hlasové sítě budou převálcovány obrovskou silou a mocí
přicházející vlny datového provozu. Více se o konvergenci hlasových a datových
sítí dočtete na straně 4.
Téma konvergence datových a hlasových sítí je předmětem vzrůstajícího zájmu. Na
světě nikdy nebylo tolik přenosů voice-over--data a multimediálních sítí pokud
ne v realitě, tak alespoň v přednáškách na nejrůznějších fórech.
End-to-end IP sítě, které budou schopny přenášet libovolný druh dat, prý brzy
nahradí obrovité přepínané sítě, které křižují celý svět. Ať již těmto
prognózám věříte, nebo si naopak myslíte, že nikdy neuvidíte onu zaslíbenou
zemi, kde existuje pouze jediná univerzální infrastruktura sítě, faktem
zůstává, že mánie konvergence, která znovu zachvátila průmysl komunikací, do
značné míry zasáhne také do vašich podnikových sítí. Je tomu tak proto, že se
dnešní dodavatelé zařízení pro datové sítě i dodavatelé telekomunikačních
zařízení společně s podnikateli, kteří rádi riskují, chovají tak, jako by
konvergence byla neodmyslitelným faktem běžného života.
Firemní strategie
Firmy jako Cisco, 3Com, Ascend, Nortel a Lucent zakládají svou strategii a
taktiku, počínaje konstrukcí výrobků a konče plány na akvizici
telekomunikačních zákazníků, na společné vizi konvergence síťových technologií.
Výsledkem těchto přístupů je, že dvě průmyslové branže, které si v minulosti
spíše hrály každá na svém vlastním písečku, se nyní pouštějí do kroků, jejichž
konečným důsledkem by mělo být ovládnutí celého pískoviště.
Firmy Cisco a 3Com, které se dříve soustředily převážně na svět firemních
komunikací, se nyní pouštějí stále hlouběji do světa infrastruktury
telekomunikačních společností. Na druhé straně Lucent, Nortel a jim podobní
členové světa poskytovatelů telekomunikačních služeb se usilovně snaží vylepšit
své schopnosti v oblasti datových sítí, a tím přenášejí bojiště o konvergentní
systémy zpět do oblasti trhu podnikových sítí.
Dramatické změny v oblasti komunikačních sítí přinutily výrobce zařízení k
horečné autotransformaci, kterou se chtějí předefinovat do čehosi, co bude
nabízet prakticky všechno pro prakticky všechny zákazníky. Tyto změny a posuny
rovněž způsobují zcela základní změny v oblasti podnikových sítí. A navzdory
slibům, že konvergence přinese zásadní zjednodušení práce na poli sítí, reálný
obraz skutečnosti je a i nadále bude mnohem, mnohem nepřehlednější.
Konvergence v praxi
Manažeři síťového provozu budou konfrontováni se stále početnějšími obtížně
rozhodnutelnými problémy. Otázkami jako zda outsourcovat správu dosud zcela
soukromých sítí, zda vůbec a jak využívat výhod služeb voice-over-packet a pro
které aplikace využít integrace hlasu a dat. Manažeři síťového provozu, jsouce
zcela bezradní ohledně jakéhokoli řešení těchto a podobných problémů již dnes,
budou muset zvažovat mnohem větší počet problémů (i když už nikoli také většího
počtu dodavatelů) v nedaleké budoucnosti.
Paul Sagawa, analytik firmy Sanford C. Bernstain, která se zabývá výzkumem
investičních možností, říká: "Konvergence neznamená nevyhnutelně to, že jedna
jediná technologie bude dělat úplně všechno. Znamená to v podstatě koexistenci
mnoha technologií a schopnost jejich propojování a vzájemného přizpůsobování za
účelem přizpůsobení sítě skutečným potřebám jejích uživatelů. Tím se však stává
práce manažerů síťového provozu mnohem choulostivější a obtížnější."
V jistém ohledu se psychologie konvergence může ukázat jako největší překážka
pro pracovníky obhospodařující sítě. "Síťoví manažeři musejí odolávat pokušení
nahlížet na nové možnosti z perspektivy starých, zažitých pozic," říká Sagawa.
"Budoucnost bude tak odlišná od minulosti, že již nebude mít valného smyslu
činit různá rozhodnutí na základě nabytých zkušeností. V budoucnu bude
zapotřebí být mnohem pružnější v přístupu k síťové problematice, než je tomu
dnes."
Klopýtání a plané sliby
Jedním z lákavějších příslibů konvergence je možnost konsolidace oddělených
infrastruktur sítí, čímž by se mělo docílit úspor na nákladech a zjednodušení
administrace provozu. Ironií je, že k dosažení stavu konvergence sítí je
zapotřebí velmi podstatných investičních nákladů.
"Největším problémem v celé teorii konvergence je koncept přebytečné kapacity,
na kterou můžete umístit hlasová volání," říká Maribel Lopezová, analytička
Forrester Research. "Tento koncept ovšem nebývá platný, protože většina sítí
nedisponuje hromadou nevyužité kapacity, která se jen tak povaluje kolem."
"Jakékoli v praxi použitelné schéma služeb se zajištěnou kvalitou (QoS)
vyžaduje velkou šířku pásma; bez ní nelze kvalitu služeb garantovat,"
poznamenává Hans Schwartz, senior viceprezident podnikových síťových systémů u
firmy Siemens. A pokud se týče hlasu, tak tato technika potřebuje vůbec
nejvyšší úroveň kvality služeb. "Bude nutné všechno předělat," říká Schwartz.
Avšak tlak ve prospěch konvergence a konkurenční boj mezi dodavateli datových a
hlasových sítí nakonec jistě přinese provozovatelům podnikových sítí své
výhody. Jejich byznys si totiž podle Schwartze vynucuje (nebo brzy vynutí) 99%
dostupnost sítí. Jestliže dodavatelé komunikačních systémů chtějí vyhrát boj o
místo v systémech pro přenášení informací, budou muset začít s pokusem
dosáhnout stejných parametrů v oblasti spolehlivosti a podílu provozního času
sítí, jako dosahují jejich telekomunikační rivalové na veřejných sítích.
Zlepšení, která provedou dodavatelé zařízení pro datové komunikace, nepochybně
zanechají své stopy v podnikových sítích zítřka.
Rovněž dojde k tomu, že "minulé zásluhy", které se zdály být takřka neměnné a
často diktovaly rozhodnutí v oblasti nákupní politiky, budou v budoucnu
pravděpodobně zatlačeny do pozadí. Např. služba typu virtuální soukromá síť
(VPN), nabízená telekomunikačními firmami, podle názoru Sagawy v podstatě smývá
existující předěl mezi sítěmi LAN a WAN. Podle Sagawova názoru se bude stále
častěji stávat, že takové funkce, jako je remote access, budou migrovat z LAN
do WAN. S rostoucími požadavky na šířku pásma v souvislosti s VPN službami a s
příchodem smluv na garanci úrovně služby uzavíraných s poskytovateli
telekomunikačních služeb budou moci manažeři sítí zahájit provoz úrovně QoS v
rozsahu end-to-end.
Všechno, nebo nic
Poskytovatelé telekomunikačních služeb se budou stále častěji stávat rovněž
vašimi dodavateli zařízení, neboť budou přibalovat vybavení LAN/WAN ke svým
nabídkám komunikačních služeb. Např. velmi intenzivně propagovaná nabídka firmy
Sprint nazývaná Integrated On-Demand Network (ION) jsou služby, které zahrnují
dodávku zařízení, které zákazník potřebuje.
ION a další z této přicházející vlny integrovaných služeb telekomunikačních
operátorů by mohly sejmout část břemene z ramen manažerů podnikových sítí,
zejména v oblasti výběru, konfigurace, řízení a což je na tom snad to nejlepší
v oblasti renovace zařízení na okrajích sítě, za kterou zatím ještě stále nesou
odpovědnost.
Přenášení dat
Zatímco se výrobci nejrůznějších druhů zařízení intenzivně soustřeďují na
podnikové sítě, jsou to ve skutečnosti rozsáhlé sítě komunikačních společností,
na kterých se vykovávají síťová zařízení budoucnosti. Hlas se podílí stále
zmenšující se mírou na provozu národní telekomunikační infrastruktury.
Podle mnoha odhadů na telekomunikačních sítích provozovaných telekomunikačními
společnostmi data zastíní hlas v průběhu několika let. Potřeby
telekomunikačních společností jsou jasné: je třeba přeměnit hlasové sítě, které
také dokáží přenášet data, na datové sítě, které také dokáží přenášet hlas. To
je důvod, proč se firmy, které tradičně dodávají komunikačním společnostem
nejnovější zařízení typu telefonních ústředen jako Lucent, Nortel, Siemens nebo
Alcatel nyní horečně snaží osvojit si co nejrychleji technologie a zkušenosti z
oblasti datových sítí.
"Dívám-li se na celou věc z hlediska poskytovatele služeb, pak když už z
žádného jiného důvodu, tak přinejmenším proto, že časem budu tak jako tak
přenášet více dat než hlasových signálů, mi nezbývá než optimalizovat s ohledem
na strukturu dat," říká Robert Redford, ředitel marketingu přepínačů s více
službami firmy Cisco. "A to vše musím udělat tak, abych byl schopen i nadále
přenášet různé typy provozu a služeb jako např. hlas stejně dobře jako to umím
v dnešních datových sítích."
Telekomunikační společnosti by mohly dokonce nabídnout hlasové služby úplně
zdarma jako pobídku firmám, které si kupují služby datové. "Hodnota příjmů a
zisku, odvozená od hlasových služeb, se neustále zmenšuje a zmenšuje," říká k
tomu Redford. "Tato služba není služba typu přidané hodnoty. Je to služba, kdy
se nabízí určitá komodita. A všichni si ještě ze školy pamatujeme, že ceny na
bázi komoditních služeb nelze do nekonečna udržet."
"Je pravda, že hlasové služby lze jen velmi těžko vzájemně rozlišit, a tudíž se
dostanou pod palbu nesmírně vypjatého konkurenčního tlaku na trhu komunikací,"
dodává k tomu Tom Nolle, prezident výzkumné marketingové firmy z Voorhees. "V
průběhu příštích pěti nebo deseti let budou ziskové marže z hlasových služeb
klesat a poskytovatelé telekomunikačních služeb budou hledat vyšší zisky v
jiných, nehlasových službách," říká Nolle.
Avšak hlas neztratí svou dominanci v sítích poskytovatelů telekomunikačních
služeb prostě proto, že lidé komunikují prostřednictvím hlasu daleko nejsnáze.
Nolle říká: "Mimina se i dnes rodí s pusou a s ušima, nikoli s rozhraním
RS-232."
Něco o penězích
Američtí poskytovatelé komunikačních služeb realizují nějakých 200 miliard
dolarů ročního obratu, a pokud se týče nehlasových služeb, tak na ně připadá
poněkud skromný podíl o velikosti asi 30 miliard z této částky (zdroj: CIMI). I
když se dá očekávat posun v těchto proporcích, podle Nolleho názoru zůstane
hlasová služba dominantní formou provozu ještě po velmi dlouhou dobu. V roce
2010 bude představovat hlasová služba celých 60 % celkových příjmů, ale
vyprodukuje pouhých 20 % celkových zisků poskytovatelů komunikačních služeb.
Poskytovatelé telekomunikačních služeb nejsou nuceni podporovat datové služby
kvůli očekávanému náporu narůstajících požadavků po přenosu nehlasových dat,
ale potřebou udržovat velikost zisku, tvrdí Nolle. "To, s čím se opravdu
potýkáme, je jak vybudovat infrastrukturu, která má být optimalizovaná z
hlediska provozu pro jeden jeho druh a z hlediska zisku pro jeho druhý druh."
Jeden trh, nebo dva?
Přebujelá prohlášení ohledně konvergence vedla k tomu, že dodavatelé
telekomunikačních zařízení a dodavatelé zařízení pro datové sítě jako Cisco,
Ascend, 3Com a Cabletron jsou nyní zpodobňováni jako přímí konkurenti. Cisco už
má silnou pozici ve sféře internetových routerů a tenhle datově--síťový gigant
ze San José již konkuruje dodavatelům, jako je například Lucent, v oblasti
prodejů nejmodernějších ústředen těm firmám, které začínají podnikat v oblasti
poskytování telekomunikačních služeb.
Přes tyto trendy však stále ještě zůstávají dodavatelé zařízení pro podnikové
sítě a dodavatelé pro telekomunikační sítě více či méně ve svých vlastních
specializovaných oblastech trhu. Dodavatelé podnikového vybavení uskutečnili
několik málo vpádů do oblasti telekomunikačních sítí a dodavatelé zařízení pro
telekomunikace, z nichž mnozí nabízeli zařízení pro podnikové sítě po celá
léta, získali pouze velmi nepatrný podíl na tomto trhu, vezmeme-li v úvahu
všechnu vynaloženou snahu.
Avšak tato situace se mění tak, jak setrvačnost trhu stále silněji tlačí oba
tábory do vzájemného konfliktu a ke konvergenci v oblasti klíčových technik
obou z nich.
Zde je jeden příklad: Společnosti dodávající zařízení do podnikové sféry jako
například Cisco se velmi snaží, co nejrychleji si osvojit Signaling System 7
(SS7), což je klíčová technologie pro sestavení volání a podporu pokročilých
technických vlastností telekomunikačních sítí. "Signalizace na sítích s
přepínanými obvody (to jest hlavně SS7) je to, o co usilují výrobci síťových
zařízení chtějí, aby to byl jejich hardware schopen zvládnout prostřednictvím
přepínání paketů," říká Tom Jenkins, konzultant firmy TeleChoice z Bostonu.
Signalizace SS7 by měla umožnit sladit výkonnost jejich techniky v oblasti
datových sítí s chytrostí a inteligencí, která již existuje v telekomunikačních
hlasových sítích.
"Existující ústředny třídy 5E, které tvoří převážnou většinu pracovní kapacity
veřejných sítí přepínaných telefonními ústřednami, budou rovněž
překonfigurovány," říká Susan Barbierová, ředitelka oddělení pro průzkum trhu u
firmy Lucent. "Budou schopné například přijímat datová volání a směrovat je
přes SS7 sítě."
Zákopová válka
Bojové linie mezi zařízeními pro přenos dat a zařízeními pro telekomunikace,
respektive mezi jejich příslušnými výrobci, se formují kolem otázek
architektury. Jedna potyčka se vytvořila kolem toho, zda přenášet IP přímo
prostřednictvím SONETu, což bylo stanovisko obhajované firmou Cisco, nebo via
ATM přes SONET, což je metoda tradičně volená výrobci ústředen.
Stanovisko firmy Cisco je, že řízení provozu IP, zejména pak mechanismy QoS,
jako jsou Resource Reservation Protocol, jsou dostatečné k tomu, aby nahradily
mechanismy ATM pro většinu aplikací, a že provozováním IP přímo na SONETu
odstraní podstatnou část podílu kapacity potřebného pro režii. Výrobci ústředen
argumentují, že ATM je nezbytné pro podporu hlasových služeb v profesionální
kvalitě.
"Mnoho velkých telekomunikačních společností si stále chce uchovat flexibilitu
pro překonfigurování svých IP-sítí co možná nejrychleji, a to se špatně dělá v
případě režimu IP přenášeného přímo přes SONET," říká Sagawa. "Nemůžete
dynamicky přerozdělit šířku pásma. Proto hráči jako UUNET WorldCom, MCI
WorldCom a Sprint přešli na hybridní systém, kde se provozuje IP přes ATM, a to
přes SONET. Je to řešení, které je velmi neekonomické, ale poskytuje
požadovanou flexibilitu."
Jiným sporným bodem je, jak implementovat Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
v komunikačních sítích má se to udělat na celé síti, nebo jako rozhraní do sítě
ATM? Opět se celý spor točí kolem otázky, zda řešení s pouhým IP bude schopno
podporovat konvergenci hlasového, datového a video provozu.
MPLS, což je návrh normy, jak posílit výkon v soukromých IP sítích, se stává
stále důležitější složkou nabídek služeb VPN ze strany telekomunikačních
operátorů. Celosvětové prodeje zařízení, která umožňují VPN služby na bázi
MPLS, by podle CIMI mohly v průběhu příštích osmi let překročit hranici 300
miliard dolarů.
"Ze všech výrobců zařízení pro datové sítě je firma Cisco v nejlepší pozici
získat významný podíl na trhu zařízení pro telekomunikační účely. Asi 60 %
obchodů této firmy pochází z trhu firemních sítí a zbytek je realizován na trhu
telekomunikací," říká Sagawa.
Ale pozice firmy Cisco na trhu telekomunikací "je mnohem nejistější než jejich
pozice na trhu firemních sítí," konstatuje dále Sagawa. "Firma Cisco začala
hrát svou novou roli pouze na základě svých významných zkušeností v oblasti
internetových routerů, což je zkušenost, která firmě vyhrála místo u stolu, kde
se vážně debatuje o budoucích architekturách. Ale stále ještě zbývá, aby tuto
svou pozici u vyjednávacího stolu přeměnila na velké kontrakty."
Nemilosrdná konkurence
Cena, o kterou hrají dodavatelé zařízení pro datové sítě, je mnohem větší, než
pouze uchvácení kusu z velkého koláče patřícího telekomunikačním společnostem.
Tito dodavatelé se totiž potýkají s velkým počtem problémů přímo ve svém
vlastním hájemství firemních sítí.
Podle Sagawy se nemilosrdná konkurence pomalu vymyká kontrole. "Začalo to v
některých méně technicky rozvinutých kategoriích výrobků, a zdá se, že se to
neustále pohybuje směrem vzhůru k vyspělejším výrobkům. A já nevidím žádný
důvod, proč by se tento trend měl zastavit," říká Sagawa.
Nolle pak tvrdí, že ziskové marže v oblasti LAN se neustále ztenčují a známí
dodavatelé zařízení pro firemní sítě začínají pociťovat konkurenci od
dodavatelů, jako jsou firmy Compaq, Dell, Intel a Hewlett-Packard, které mají
velké toky příjmů nezávislých na sítích, a tudíž mohou vcelku snadno financovat
své nájezdy do této oblasti.
Zatímco dodavatelé zařízení pro datové sítě se pokoušejí získat pro sebe kousek
telekomunikačního trhu, telekomunikační společnosti samotné se nacházejí naopak
pod jiným tlakem: Již vlastní své velké tradiční podíly na komunikačním trhu,
ale není na ně pohlíženo jako na vedoucí firmy v oblasti dodávek technologie,
kterou potřebují poskytovatelé služeb a kde si společnosti jako Cisco a další
dodavatelé technologií datových sítí již vydobyly poměrně silné pozice.
Telekomunikační firmy určitě budou pokračovat v nákupech a v modernizaci
infrastruktury svých ústřednami přepínaných sítí, čímž poskytnou výrobcům
telekomunikačních zařízení alespoň jakous takous ochranu proti následkům bouře
kolem technologií datových sítí. Analogie toho, co zde popisujeme, možná může
být viděna v tom, co se stalo s velkými sálovými počítači. Navzdory dřívějším
prohlášením obhájců techniky klient/server, kteří tvrdili, že sálové počítače
jsou na vymření, jejich prodej pokračuje, i když mnohem pomaleji než prodeje na
"horkém" trhu PC serverů.
"Ještě to bude trvat hodně dlouho, než půjde telefonní hovor z mého telefonu do
místní lékárny přes něco jiného než přes ústřednou přepínanou síť," říká Tony
Ryboczynski, ředitel strategického marketingu v oblasti technologií u firmy
Nortel.
Nolle souhlasí: "Zařízení, která jsou nyní používána, mají neodepsanou hodnotu
250 miliard dolarů, a pokud by telekomunikační společnosti chtěly toto všechno
nahradit teď hned a najednou, všechno to bohatství by šlo rovnou do kanálu."
Také stále platí, že příjmy získané díky klasickému přepínání obvodů značně
převyšují příjmy plynoucí z přepínání datových paketů. "Kterákoli oblastní
společnost Bell Telephone Company nakoupí větší množství hlasového hardware od
firmy Lucent nebo Nortel v jediném roce, než kolik činí součet všech příjmů
firmy Cisco," říká Nolle.
Nováčci a čistý IP
Jedna z nejzajímavějších aktivit v oblasti telekomunikací se týká tak zvaných
začínajících IP pure-play operátorů, jako jsou například Qwest a Level 3
Communications, kteří mají prostředky jdoucí do miliard dolarů a zadávají velké
kontrakty datovým síťařům, jako např. společnostem Cisco a Ascend. Začínající
telekomunikační společnosti jsou lákány nízkými investičními náklady na
zařízení pro přepínání paketů, říká Lisa Pierceová, analytička Giga Information
Group.
Začínající telekomunikační společnosti představují pouze malé procento prodejů
směřujících do oblasti telekomunikací, ale jejich význam přesahuje jejich
faktickou hodnotu. Tyto společnosti totiž mají tendenci nakupovat opravdu
nejnovější technologii, čímž výborně slouží jako platforma, kde se tyto novinky
ověřují v praxi. Tak pomáhají zajistit, že se tyto novinky uplatní rovněž u
jejich větších, starších, zavedených a konzervativnějších kolegů.
Konvergence pomocí fúzí
S ohledem na tržní síly není příliš velkým překvapením, že se síťový průmysl
nachází ve stavu neustálých fúzí a odkupování jedněch společností druhými.
Nortel v červnu minulého roku získal Bay Networks a ve stejném roce se také
odehrálo několik dalších převodů firem do jiného vlastnictví. Mimo jiné firma
Cisco koupila výrobce hlasového přepínání Summa Four a Ascend zase firmu
Stratus Computer, která vyrábí platformy pro software SS7. Kromě toho neustále
houstne pavučina různých spojenectví a úmluv uzavíraných mezi výrobci datových
a hlasových zařízení, jako např. mezi firmami Siemens a 3Com. A mnoho
pozorovatelů soudí, že bude tento trend pokračovat.
"Proces konsolidace, kterého jsme nyní svědky, se patrně nijak nezpomalí," říká
Farrokh Billimoria z firmy Hambrecht and Quist ze San Francisca. "Na kritické
velikosti firmy již nyní velmi záleží a globální partnerství se stává stále
důležitějším a důležitějším."
Požadavky podniků
Provoz hlasových služeb potřebuje velmi spolehlivé sítě, které do provozu
vnášejí pouze malé zpoždění. Datové sítě založené na datových paketech
historicky vzato nikdy uspokojivě nesplňovaly ani jedno ani druhé kritérium.
Avšak, neexistuje žádný zásadní důvod, proč by hlasový provoz měl dělat síť s
paketovou architekturou nestabilní.
Sítě s přepínáním paketů se již zlepšily do té míry, že se i hlasová komunikace
prostřednictvím Internetu začíná pro některé obchodní aplikace stávat rozumnou.
Přenášení hlasu po paketových sítích, zejména po soukromých IP a Frame Relay
sítích, umožňuje mnohým firmám snížit účty za telekomunikační služby nebo
zkonsolidovat jejich hlasové a datové sítě do jednoho systému.
Lákadlo úspory na nákladech pomohlo odstartovat trh s výrobky typu
voice-over-packet. Avšak silou, která pravděpodobně transformuje tuto
technologii z pouhé kuriozity do podoby základního vybavení pro podnikové
infrastruktury, jsou aplikace pracující s hlasem a s videosignálem.
Hlas na Webu
Tato nová třída aplikací, nazývaná "TeleWeb" nebo "click to speak", se nyní
začíná skutečně objevovat stále častěji. Aplikace typu TeleWeb přidávají k
webové stránce "telefonní tlačítko". Při svém brouzdání po Webu mohou koncoví
uživatelé toto tlačítko stisknout, čímž se jim umožní mluvit s představiteli
prodejního oddělení nebo s lidmi z oddělení služeb zákazníkům. Tato vlastnost
může být rovněž používána pro konference v extranetech.
"Možnosti jsou obrovské, určitě alespoň pro období příštích pěti let,"
připouští Jim Jacobson, ředitel oddělení síťových služeb u Micron Electronics.
"Jen se podívejte na objem provozu na Webu a na to, jak se kvalita
infrastruktury neustále zlepšuje současně s tím, jak se čím dál tím větší počet
velkých poskytovatelů služeb spoluúčastní na jejím budování.
Ano, či ne?
Dokonce i se svým potenciálem pro snižování nákladů a pro zavádění nových
aplikací umožňujících uzavírat nové obchody bude nejspíše většina firem váhat
se zaváděním jakýchkoli novot. A to zřejmě do té doby, dokud nebude donucena
tyto změny učinit z jiných důvodů, např. kvůli podpoře nějaké kritické
aplikace. Velmi mocná síla, usazená v Redmondu, je připravena ovlivnit nejedno
rozhodování ohledně sítí.
"Do jisté míry lze říci, že Microsoft vidí do budoucího vývoje osudu
konvergentních sítí a jejich reálnosti lépe než kdokoli z nás ostatních,
protože jsou to oni, kdo píší API, které pak budou využívány všemi tvůrci
aplikací," říká John Hart z 3Comu.
A dodává: "Můj vzkaz pro šéfy informatiky ve firmách je tento: Hoši, můžete se
připravovat na příchod konvergentních sítí, nebo se na to můžete vykašlat, ale
jakmile se v Lotus Notes objeví "call button", buďte ujištěni, že vaši
zaměstnavatelé budou vědět, co s tím knoflíkem mají dělat. A jakmile jednou
někdo z nich tento knoflík označený "zavolej" stiskne, bude ve vašem vlastním
zájmu lepší vědět, jak žádosti vyhovět."
8 2723 / pen

Vše není tak růžové
Všechny růžově vypadající scénáře ohledně úspory nákladů na konvergující
hlasové a datové sítě mohou ztratit hodně na svém lesku, když se začne uvažovat
o požadavcích na šířku pásma. "Musíte se pokusit vynahradit si náklady se
zvětšením šířky pásma a ještě náklady na nové vybavení, čímž dojde k tomu, že
návratnost takové investice je zpravidla mnohem delší, než jste si původně
představovali," říká Maribel Lopezová, analytička Forrester Research v
Cambridge.
Rovněž je nutno vzít v úvahu, že konvergence neznamená vždy také konsolidaci.
"Stále ještě budete mít nějaké telefonní hovory přicházející z veřejné
telefonní ústředny, takže stále provozujete dva různé typy sítí, ať děláte, co
děláte," dodává.
Dojem, že konvergence nějak sníží zátěž spojenou s provozem a řízením sítě, je
podle Lopezové přinejmenším hrubé zjednodušení skutečnosti.

Jak vydělat na přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí
Přenos hlasu po síti s datovými pakety může ušetřit firmám náklady za hovorné
ve dvojím smyslu. Za prvé, pokud uskutečňují vnitropodnikové hovory
prostřednictvím datové sítě, pak se poplatkům za tento druh komunikace vyhnou
úplně. Za druhé, poplatky lze snižovat směrováním odcházejících hovorů na to
místo v datové síti, které je místu určení hovoru nejbližší, což je praxe často
označovaná jako "hop-on, hop-off".
Společnost Kanematsu U.S.A, což je pobočka pro export/import japonské obchodní
společnosti v New Yorku, šetří 60 až 70 % na poplatcích za své hovory s Tokiem
a Osakou tím, že používá internetovou telefonii, a vyhýbá se tak poplatkům za
mezinárodní telefonní hovory. "Před tím, než jsme zavedli systém
voice-over-packet, jsme měli čtyři hlasové obvody běžící na 64Kb/s lince do
Tokia, což znamenalo, že bylo možno uskutečnit pouze 4 hovory současně. Zbytku
zaměstnanců pak nezbylo, než realizovat standardní mezinárodní telefonický
hovor," říká George Emmett, manažer pro komunikace.
Snížená kvalita hlasu přenášeného pomocí IP (ve srovnání se standardní
telefonní službou) je pro některé lidi určitou zábranou, ale to se pomalu mění.
"Na začátku bylo spousta stížností," připouští Emmett. "Nebyli jsme schopni
používat tohoto komunikačního kanálu pro faxování. Ale v průběhu minulého roku
se kvalita značně zlepšila. Dostala se pomalu na úroveň, kdy ji většina lidí
akceptuje jako normální telefonický hovor." Nicméně společnost plánuje přenést
svůj provoz voice-over-packet na svou interní síť na bázi Frame Relay.
Úspory za poplatky jsou výhodnější u středních podniků, protože velké podniky
obvykle dostávají slevu za objem provozu od telekomunikačních společností.
Společnosti z Fortune 1000 pravděpodobně "uspoří peníze, ale jedná se o
relativně nevýznamnou úsporu ve srovnání s celkovými náklady a starostmi," říká
Mirabel Lopezová, analytička Forrester Research. "Jediné místo, kde lze ušetřit
peníze, jsou mezinárodní hovory, protože domácí hovory jsou tak jako tak za
velmi rozumné ceny."
Třetí možností, jak ušetřit náklady, je konsolidace. Tato možnost nezávisí na
ceně telefonního hovoru. Konsolidace sítí může zjednodušit infrastrukturu
podnikových sítí, a snížit tak náklady na zařízení, management a údržbu.
"Firmy nemohou pokračovat dosavadním způsobem," říká Tom Noto, ředitel
informačních služeb v Station Casinos v Las Vegas. "Nemůžeme mít tři sítě:
hlasovou síť, video síť a datovou síť," dále uvádí Noto. "Když tyto tři sítě
zakomponujeme do jediného celku, jsou úspory astronomické."
Společnost Station Casinos provozuje čtyři hotely/kasina. Zavedla si síť ATM
založenou na vybavení od 3Comu; tato nová síť nahradila původní síť Ethernet.
Společnost ušetří asi 200 tisíc dolarů ročně tím, že nyní provozuje
vnitropodnikové hovory na nové síti. Další fází plánu firmy je začlenit do ATM
sítě video, což podle Notova názoru přinese společnosti úsporu dalších 300
tisíc dolarů ročně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.