Počítačové sítě v kostce

Mít na recenzi knihy "Počítačové sítě a jejich aplikace" pouze 3 slova, dalo by se říci: "Jasná, stručná, srozumit...


Mít na recenzi knihy "Počítačové sítě a jejich aplikace" pouze 3 slova, dalo by
se říci: "Jasná, stručná, srozumitelná." Protože naštěstí takto striktní
omezení nemáme, můžeme se na obsah zmíněné knihy podívat podrobněji.
V samém úvodu je čtenář seznámen se základními pojmy a zkratkami, poté
následuje stručný pohled do minulosti a rozdělení sítí podle rozlehlosti,
rychlosti a možností aplikace. Jednotlivým zde uvedeným typům sítí se pak
autoři věnují na dalších stranách knihy.
Ještě před vlastním "sestupem" až ke konkrétním typů sítí je však nejprve
vysvětlen model OSI a architektura sítí obecně. V souladu s názvem knihy pak
přichází pohled na způsoby uplatnění počítačových sítí v informačních
systémech. A poté už následují hlubší informace o jednotlivých druzích sítí.
Probrány jsou jednotlivé typy Ethernetu, Token Ring nebo FDDI, pozornost je
věnována i protokolům vyšších vrstev IP i IPv6, UDP, TCP i IPX a SPX a také
aplikačním protokolům FTP nebo HTTP.
Po lokálních sítích se autoři věnují principům sítí WAN, velká pozornost je
zaměřena na technologii ATM. Následují informace týkající se počítačových sítí
použitelných v globálních informačních systémech (jedna kapitola je např.
věnována systému EDI) a v průmyslových aplikacích. Kniha je zakončena
konkrétními příklady nasazení sítí.
Styl publikace je více encyklopedický než výkladový. Jednoznačnou výhodou
tohoto přístupu je možnost vměstnat na relativně malou plochu 312 stran poměrně
hluboké informace (často až na úroveň parametrů jednotlivých protokolů) o všech
důležitých vlastnostech sítí.
K naprosté dokonalosti knize chybí pouze podrobnější rejstřík. Kniha je doslova
nacpána různými termíny i zkratkami, které ovšem v rejstříku nenajdete (např.
protokol BootP, o kterém se píše na str. 128). Celkově je však možno říci, že
pokud potřebujete spolehlivého průvodce světem sítí, pak lepšího najdete jen
těžko.
(Fedor Kállay, Peter Peniak: Počítačové sítě a jejich aplikace, vydala Grada,
1999, 312 stran, 290 Kč)
9 1895 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.