Počítačové sítě vyžadují pevnou ruku

V letošním 10. čísle Technology Worldu jsme slibovali volné pokračování článku o budování lokálních počítačov...


V letošním 10. čísle Technology Worldu jsme slibovali volné pokračování článku
o budování lokálních počítačových sítí tentokrát zaměřené na jejich správu. A
svůj slib samozřejmě plníme.
Tentokrát se tedy v TECH-Tipu dočtete o pravidlech pro tvorbu dokumentace k
síti, vč. evidence všech koncových zařízení a dokumentace instalovaných
kabelových rozvodů, o měření kvality vedení (útlumu signálu, přeslechu mezi
jednotlivými páry vedení) nebo o sledování dostupnosti zařízení na síti.
Součástí správy sítě je samozřejmě také analýza provozu, tedy zjišťování, jaký
druh provozu zatěžuje vybraný segment sítě, evidence poruch vč. způsobu jejich
řešení a další statistiky provozu sítě. V této souvislosti se samozřejmě nelze
vyhnout pojmům jako SNMP nebo MIB.
Jakkoli titulek tvrdí něco jiného, správa počítačových sítí vyžaduje především
používání vhodných nástrojů pro monitorování sítě (a pochopitelně vhodnou
reakci na informace z nich získané) a samozřejmě také těch, které umožňují
dálkovou správu jednotlivých prvků sítě. I o nich se dočtete v TECH-Tipu, který
jako obvykle začíná na str. 4.
9 0961 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.