Počítačové technologie na kapitálových trzích

Je možné říct, že finanční trhy a počítačové technologie v současnosti jedno jsou. Odmyslíme-li si nezbytné diva...


Je možné říct, že finanční trhy a počítačové technologie v současnosti jedno
jsou. Odmyslíme-li si nezbytné divadlo kolem, jako je křik makléřů
uzavírajících obchody na newyorské burze (které jsou ale stejně vypořádávány
počítačem), není možné si dnešního dealera či makléře představit bez svítící
počítačové obrazovky. Každodenní stamiliardové kapitálové přesuny se v drtivé
většině odehrávají v útrobách výpočetní techniky a v gigantických počítačových
a telekomunikačních sítích.
Právě počítače, vyspělá telekomunikační technika a celosvětové informační
systémy způsobily, že současné transfery kapitálu jsou častější, rozsáhlejší a
bleskovější než kdykoliv dříve. Díky nim se však finanční trhy také staly
náchylnějšími k otřesům. Je známou skutečností, že zhroucení newyorské burzy na
podzim roku 1987 (a následkem toho pád mnoha asijských a evropských burz)
způsobily počítačové systémy amerických makléřských společností, které na
základě podobného vyhodnocení situace v jediný, téměř shodný okamžik zahltily
burzovní systém příkazy k prodeji.
O tom však recenzovaná publikace Technologie na počítačových trzích není.
Upřímně řečeno, není ani o počítačových technologiích. V knize se objeví jen
několik počítačových programů Excel, Advanced GET, Neural Connection 1.0,
především však METASTOCK společnosti Equis.
Použití výpočetní techniky, umělé inteligence a neuronových sítí se autor
dotkne jen v jediné (poslední) kapitole. Tato část knihy je také pro čtenáře
suverénně nejzajímavější. Pět předchozích kapitol však autor věnuje technické
analýze, tedy přístupu, který se budoucí pohyby kurzů cenných papírů (měn či
komodit) snaží předvídat z jejich předchozího vývoje.
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že technická analýza není jediným
přístupem k předvídání budoucího vývoje finančních trhů a i její zastánci
přiznávají, že její úspěšnost je omezená což ovšem platí i pro ostatní přístupy
(fundamentální analýzu, psychologické přístupy, teorii efektivních trhů), v
kombinaci s kterými se dnes technická analýza nejčastěji používá. Tyto
kombinace ostatně doporučuje i sám autor.
Publikace se v pěti již zmíněných kapitolách tedy zabývá grafy kurzů cenných
papírů a různými metodami a způsoby jejich analýzy, vyhodnocování a predikce.
Drtivá většina grafů je vyrobena prostřednictvím systému METASTOCK, z jehož
arzenálu také pochází velká většina popisovaných metod. Vysvětlení těchto metod
a komentáře k nim, uváděné autorem, se v řadě případů velmi silně podobají
vysvětlením a komentářům z díla "METASTOCK Uživatelská příručka pro dokonalou
technickou analýzu (autor: Equis International Inc., 1985-1995, přeložilo
Moneco, 1994-1995), což je publikace, dodávaná uživatelům výše zmíněného
systému.
Recenzovaný text někdy budí zdání, jakoby byl z této příručky pouze s malými
úpravami té-měř doslovně převzat. Publikace sice obsahuje rejstřík výrazů,
nikoliv však seznam použité či doporučené literatury, jméno výše zmíněné
příručky se pak v textu neobjeví ani jednou. V jiných případech však publikace
naopak působí jako skrytá reklama na výše zmíněný software jako kdyby jiné
produkty, než ty od firmy Equis, k řešení daných problémů vůbec neexistovaly.
V některých odborných komentářích, týkajících se například trhu zlata, měn či
dluhopisů, autor poněkud tápe a působí dojmem, jako kdyby dané pasáže odněkud
převzal, aniž by se zamýšlel nad jejich přesností, významem či dokonce smyslem.
Řada v publikaci použitých metod technické analýzy je tak náročná a
komplikovaná, že se dá použít jen s pomocí systému METASTOCK (či jiného
analytického softwaru). Pokud si však METASTOCK pořídíte, dostanete k němu
Uživatelskou příručku pro dokonalou technickou analýzu zdarma.
Vzhledem k již zmíněným faktům vám v takovém případě bude publikace Počítačové
technologie na kapitálových trzích k ničemu. A to je zřejmě její největší vada.
(Jiří Fanta: Počítačové technologie na kapitálových trzích, vydal Computer
Press roku 1998, 225 stran, 175 Kč)
8 1979 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.