Počítačový paranoik

Zřejmě jste již slyšeli o programu Eliza, který simuluje činnost psychoterapeuta. Na základě pacientových výroků se...


Zřejmě jste již slyšeli o programu Eliza, který simuluje činnost
psychoterapeuta. Na základě pacientových výroků sestavuje Eliza doplňující
otázky a přidává své vlastní postřehy. Zajímavé však je, že existuje i
počítačová nápodoba pacienta.
Psychiatr Kenneth Colby totiž vytvořil simulaci člověka postiženého paranoiou.
Program pojmenovaný Parry prezentuje své problémy, které se odvíjejí od
"faktu", že na něj svoji pozornost zaměřila mafie. Colby dal následně přečíst
dalším psychiatrům rozhovory, které vedl s programem, zamíchané mezi záznamy
konverzace s lidskými pacienty. Parry podobně jako Eliza úspěšně prošel
Turingovým testem ze záznamů se ani odborníkům nepodařilo odlišit, kdy je
komunikace vedena člověkem a kdy strojem.
A jak by to vypadalo, pokud by terapii absolvoval Parry spolu s Elizou? Záznam
takové konverzace uvádí např. Robert J. Sternberg v nedávno vyšlé knize
Kognitivní psychologie (Portál, Praha, 2002). K výsledkům a dalším informacím
se lze také snadno dostat, pokud zadáte výrazy Parry a Eliza do některého
internetového vyhledávače.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.