Počítačový software vám řekne úplně všechno

Pokud máte občas pocit, že se nemůžete dobrat informace, kterou bezpodmínečně potřebujete ke své práci, potom postr...


Pokud máte občas pocit, že se nemůžete dobrat informace, kterou bezpodmínečně
potřebujete ke své práci, potom postrádáte "knowledge management". Takto
lakonicky by se dalo shrnout poselství konference Lotusphere 2000, která se v
lednu konala v americkém Orlandu a o které jsme vás již stručně informovali v
CW 5/2000. Protože tam však zajímavých informací zaznělo podstatně více a
protože se zdá, že Lotus (s IBM) skutečně kráčí v oblasti zpracování informací
velmi zajímavým směrem, má ona úvodní věta své pokračování v následujícím textu.
Přístup k důležitým datům (vhodně uspořádaným) odkudkoli a komunikace s kýmkoli
bez jakýchkoli bariér to jsou dvě základní myšlenky, které se konferencí vinuly
jako červená nit. Přístup k datům odkudkoli se odráží mj. v "rebrandingu"
klientů pro platformu Domino. Nyní se lze setkat s iNotes (sem patří weboví
klienti, u nichž je nově zajištěna i podpora off-line přístupu, a MS Outlook
[80% funkčnost]), s mobile Notes (pro mobilní telefony, palmtopy apod.) a s
klasickými Notes. Na konferenci používala řada účastníků dvoucestné pagery
PageWriter od Motoroly, které rovněž umožňují přístup k "notesovským"
databázím, a telefony Mitsubishi T250, s nimiž sem přišla na AT&T, které
nabízejí přístup k datům Domina přes WAP.
"Nyní pracujeme ve světě, kde chce stále větší množství lidí spolupracovat s
ostatními kdykoli a kdekoli," uvedl mj. CEO Lotusu Jeff Papows. "Tito lidé
chtějí mít mobilní přístup nejen k osobním datům, ale také k e-mailu a
elektronickému kalendáři, nápadům a expertizám kolegů a k dalším informacím.
Společně s našimi 20 000 obchodními partnery a 56 miliony uživatelů přinášíme
nové a nové inovace v oblasti správy znalostí, distribuovaného vzdělávání a
spolupráce, které nás přivedou tam, kde by práce se znalostmi měla být," dodal
Papows. Na závěr své úvodní řeči se Papows rozloučil (1. února odešel z Lotusu).
Nabízíme řešení
Stejně jako všechny podobné akce, ani Lotusphere 2000 se neobešla bez výstavy
řešení pro platformu Domino/Notes od partnerů Lotusu. Většina společností,
které se jí zúčastnily, měla k dispozici pouze jeden stojan s monitorem, na
kterém byly k vidění její stěžejní produkty.
Mezi vystavovateli bylo možno najít řadu firem zvučných jmen. Pochopitelně
nechyběla IBM (jejíž součástí Lotus je a která tu měla produktů a stojanů celou
řadu) a její řešení rozpoznávání řeči ViaVoice ve službách Notes, řešení pro
tenkého klienta nebo AS/400 v roli výkonného serveru pro Domino. Z dalších
firem jmenujme Tivoli mj. s řešením pro inteligentní backup, Symantec s Norton
antivirem pro groupware, Adobe s řešením Adobe ePaper, EDS s Virtual Office
nebo bratislavský PosAm, kterému se věnujeme v samostatném článku.
Expozice umožnila mj. vytvořit si obrázek o Domino/Notes jako o skutečně živé
platformě, jejíž nasazení ve firmě umožňuje díky řadě produktů od třetích stran
využití pro nejrůznější účely e-komercí nebo e-learningem počínaje a správou
znalostí, unified messagingem a dokument managementem zdaleka nekonče (pokud
tedy první zmíněné varianty nasazení vůbec z e-komerce vyřadíte dokáže dnes
někdo definovat, co ještě do e-komerce patří a co už ne?).
Jak je to se znalostmi
Stěžejní součástí každé konference jsou ovšem samozřejmě přednášky. Zájem o
nabízená témata jasně odrážel situaci Lotusu v jednotlivých segmentech trhu.
Zatímco přednášky věnované řešením v oblasti knowledge managementu byly doslova
narvané (první přednáška věnovaná projektu Raven byla beznadějně plná, a musela
být proto opakována), přednáška věnovaná automatizaci činností ve SmartSuite
byla poloprázdná (přesnější by bylo říci "z 9/10 prázdná"). Tento produkt, zdá
se, dále vyklízí pozice ve prospěch MS Office (a v ČR je namístě použít
minulého času, protože SmartSuite lokální zastoupení Lotusu nepodporuje
koneckonců zřejmě není důvod, když není k dispozici česká lokalizace).
I z této přednášky však bylo možné si odnést řadu zajímavých poznatků, mj. o
velmi úzké provázanosti jednotlivých prvků SmartSuite s Notes. Po vyplnění
jména člověka ve WordPro je možno rychle "vytáhnout" z databáze v Notes jeho
adresu na 3 kliknutí myší. Lze také do dokumentu umístit loga nebo vzory pro
faxy umístěné v databázi, takže když se ve velké firmě některý z těchto prvků
změní, stačí provést jedinou změnu a pak už všichni uživatelé používají jeho
správnou variantu.
Zajímavý je i Document Converter v Dominu, díky kterému dokáže server Domino
převzít mail s přílohou např. ve WordPro a překonvertovat ji třeba do
WordPerfectu, jestliže je zadáno, že příjemce vyžaduje tento formát. Odesílatel
se tak nemusí starat o to, v jakém formátu odesílá text. A pokud potřebujete
přenést firemní dokumenty na Web (ať už v Internetu, intranetu nebo extranetu),
lze s výhodou využít produkt s názvem FastSite, který dokáže překonvertovat
řadu populárních formátů do HTML a umístit je na zadané místo.
Stále mladá
Stále relativně nové verzi Domino/Notes R5 se věnovala přednáška "Jak dostat co
nejvíc z webového aplikačního serveru Domino R5". Co má podle Lotusu splňovat
webový aplikační server? Mimo jiné má nabídnout kontrolu přístupu k datům,
jejich indexování, replikace, správu zpráv, možnost clusteringu. R5 navíc
nabízí i možnost přihlásit se jednou pro celý Web nebo pro jednotlivé stránky
separátně. Přihlášení pro celou session se přitom provádí prostřednictvím
cookies, odhlásit se lze ručně, vypnutím browseru nebo automaticky po vypršení
nastaveného času.
Díky Domino Web Server API (DSAPI) lze např. upravovat procedury autentizace
nebo zajistit komunikaci s externími zařízeními. Pro podnikové aplikace jsou
důležité Domino Enterprise Connection Services (DECS). R5 disponuje vylepšenou
podporu servletů založenou na specifikaci JSDK 2.0, součástí je základní verze
WebSphere od IBM.
Začínáte s KM?
Protože je knowledge management (KM) pojmem, který je v současnosti hlavní
položkou na marketingovém praporu Lotusu, byl by hřích nechat si ujít přednášku
s názvem "Začínáme s KM". A my začněme definicí, která zde zazněla: "KM je
disciplína, která definuje, jak v organizaci systematicky zvyšovat úroveň
dostupnosti potřebných informací, aby se zvýšila efektivnost práce." Jinými
slovy pokud často marně hledáte potřebnou informaci, tak váš KM nefunguje tak,
jak má.
Součástí realizace ideje KM je řada produktů a technologií. Komunikace, tvorba
informací, jejich kategorizace, simulace procesů, pozorování nebo tvorba
hypotéz, to jsou jen některé některé nezbytné složky KM.
Bomba jménem Raven
O tom, že pouhý přístup k nějakým informacím neposkytuje příslušnou hodnotu, se
zřejmě většina z nás den co den přesvědčuje např. na Internetu. Aby mohly být
informace efektivně využívány, je třeba, aby byly utříděny, klasifikovány a
uvedeny v souvislostech. A o tom je (také) projekt s kódovým označením Raven.
Oč vlastně jde? V první řadě je Raven server, který se snaží integrovat v sobě
klíčové komponenty potřebné pro vybudování infrastruktury pro KM. Systematicky
katalogizuje obsah dostupných dokumentů, hledá mezi nimi vztahy a přiděluje jim
váhy, personalizuje znalosti pro jednotlivce a komunity a současně nabízí těmto
komunitám prostor, kde mohou pracovat. Raven stále updatuje svá data i závěry z
nich vyplývající. Snaží se najít ty správné informace, určit jejich hodnotu a
zjistit vztahy mezi lidmi a dokumenty. Navíc překládá texty mezi 14 jazyky.
Raven využívá kód z Domina R5, DB2, Sametime, InXightu, KeyView a dalších
produktů Lotusu a IBM. Funguje přitom jak v prostředí Domina, tak i mimo něj.
Na jeho nejnižší úrovni je tzv. Discovery Engine, který zpracovává data, nad
ním pak tzv. Knowledge Portal, který prezentuje data směrem ven. Nad těmito
vrstvami lze stavět konkrétní produkty, využívající přiložené šablony. Součástí
jsou nástroje pro tvorbu vlastních portálů, míst pro spolupráci komunit a další.
"Díky Moorovu zákonu máme k dispozici dostatečný výpočetní výkon, aby počítače
pomalu začaly chápat význam uložených dat," zaznělo mj. na přednášce věnované
Ravenu. Myslím, že z toho vyplývá, jak bychom mohli využívat počítače v
budoucnosti místo hledání řady zdrojů kusých informací bude stačit normálně se
zeptat. Ať už bude otázka znít: "Kdo má ve firmě X na starosti produkt Y?"
"nebo "Kde mají v Praze nejlevnější rohlíky?" počítač bude znát odpověď i
stupeň její spolehlivosti. A kdy se můžeme těšit na Raven, první produkt Lotusu
mířící tímto směrem? Beta-verze by měla být dostupná letos na jaře, ostrá verze
v půli roku.
Závěr
Škála témat probíraných na konferenci i produktů Lotusu je pochopitelně
podstatně širší, než bylo možné v tomto textu i jen naznačit. Zajímavým tématem
je bezpochyby např. integrace Notes s MS Office, komunikační produkt Sametime,
který v "jednom balíku" nabízí řešení pro instant messaging, videokonferencing
i sdílení aplikací nebo LearningSpace, kompletní řešení pro tvorbu kurzů pro
vzdálenou výuku...
Jeden z přednášejících si posteskl, že je těžké manželce a dětem vysvětlovat,
že jedete do Disneylandu na technickou konferenci. Vzhledem k zájmu návštěvníků
i vystavovatelů je docela možné, že se Lotusphere bude napřesrok konat někde
úplně jinde. Někde, kam se vejde podstatně více než letošních 10 000 účastníků.
Co nabídne raven
Systém s kódovým označením Raven by vám měl pomoci např. s tímto modelovým
příkladem: Hledáte "člověka, který rozumí potravinám a nápojům". Raven prohledá
své dokumenty nejen podle těchto klíčových slov, ale také podle jejich synonym
a slov, která jsou podmnožinou oněch výše zmíněných. Budou-li vhodně nastavené
interní metriky, neměl by najít někoho, o kom je v našich dokumentech napsáno,
že jednou smažil hranolky, ale skutečného odborníka.
0 0313 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.