Počítejte svoje penízky s moderním softwarem

Rok se sešel s rokem a s blížícím se daňovým přiznáním se mnohdy poohlížíme po novém softwaru vhodném pro naše...


Rok se sešel s rokem a s blížícím se daňovým přiznáním se mnohdy poohlížíme po
novém softwaru vhodném pro naše podnikání. Tato skutečnost je logicky dána
způsobem uzavírání fiskálního roku, který se v řadě případů kryje s rokem
kalendářním. První měsíce roku se totiž obvykle nesou ve znamení zásahů do
účetnictví roku předcházejícího, a než provedeme konečnou uzávěrku, není na
případnou výměnu softwaru čas.

A pamatujte, výběr nového účetního programu pro své finanční odborníky
nerealizujte podle toho, že si nějaký program zakoupila konkurence. Vaši
zaměstnanci si totiž již dávno vytvořili metody a naučili se triky, jak do
systému dostat data tak, aby koza zůstala celá a finanční úřad se nasytil.
Pokud jste se do účetnictví své firmy pustili sami, pak je pro vás důležitá
rovněž možnost zpětného zásahu do účetních knih při špatném zanesení položek a
samozřejmě i způsob a možnosti protokolování veškerých změn v účetnictví.
V následujícím textu jsme se rozhodli vám přiblížit několik aplikací pro vedení
účetnictví, když jsme se zaměřili na software pro segment menších firem.
Nepůjde však o klasický test, neboť ten by nám u každého programu při jejich
rozsáhlých možnostech zabral celé číslo, ale spíše o přehled těch
nejzajímavějších funkcí a vlastností.

Produkty v testu
Naprostá většina současných ekonomických systémů je založena na tzv. modulárním
uspořádání. Podstata tohoto řešení spočívá v rozdělení agendy podniku na určité
samostatné části a vytvoření jednotlivých modulů pro tyto dílčí agendy. Jde
samozřejmě o logické řešení, neboť program při své práci využívá současně
několik uživatelů s různými právy přístupu a oblastmi, pro které jsou
autorizováni. Rovněž i proto jsou tyto programy řešeny databázově, aby bylo
možné zajistit lepší kontrolu konzistence dat a zachytit například kolizní
vstupy v případě vzdáleného přístupu a dalších operací.
Snad ještě více u tohoto typu programu musíte důkladně zvážit, jaké požadavky
na systém budete mít. Pokud nemáte zaměstnance, mzdový modul je pro vás
samozřejmě zbytečností.
Veškeré programy prošly dlouhodobým vývojem a mají obecně velmi dobře
zvládnutou ergonomii. Díky převážné orientaci na SQL jsou databáze v relativním
bezpečí a ani legislativní aktualizace nejsou problémem. V podstatě řečeno,
všechny testované programy splňují požadavky na náležitosti kladené zákonem o
účetnictví, a tak nejzásadnější otázkou zůstává velikost firmy, objem účetních
položek a operací, připravenost informačního systému a samozřejmě uživatelů. I
když v každém systému fakturu či příjemku vyplníte, ne všude je například
úprava dokladu zvolena tak, aby bylo jeho vyplnění bezproblémové pro všechny
zaměstnance. Z pětice recenzovaných jsou programy Aconto a Abra svým koncepčním
vzhledem a modularitou plně orientovány spíše do segmentu rozvětvených
středních firem, s přesahem využitelnosti do sousedních segmentů. Aplikace
Pohoda a Money S3 bychom zvolili pro nasazení do skupiny středních a malých
firem a poslední prověřovaný program WinDuo ideálně doplňuje nabídku programů i
díru na trhu coby zástupce účetnictví pro samostatně podnikající nebo pro firmy
s minimálním počtem zaměstnanců (třeba rodinné podniky).

Abra G2 verze 5.01.10
S ohledem na modulovou koncepci G2 bude prvním úkolem, který musí uživatel
vyřešit, instalace databázového serveru. Pokud nedisponujete svým, je na CD i
na stránkách výrobce k dispozici zdarma aplikace Firebird; samotná jeho
instalace je naprosto bezproblémová.
Celková koncepce tohoto řešení připomíná spíše systémy pro velké podniky a jeho
nasazení nemusí být pro firmu až tak jednoduchou záležitostí. Tedy samozřejmě
nikoliv co se možností tohoto systému týká, ale spíše kvůli lehce odlišných
způsobů práce s ním. Orientace a ovládání programu není až natolik intuitivní,
jako je tomu u zbývajících programů. Vyžaduje totiž po uživatelích skladových
modulů i myslet spíše v účetních souvztažnostech (jak je vidět například i na
příjemce), kdy je v základu nastaveno i vyplnění takových údajů, jako jsou
parametry pro vedlejší pořizovací náklady (jako jsou clo, doprava), což na této
úrovní může způsobovat nechtěné chyby ze strany zaměstnanců. I proto je v každé
agendě této aplikace záložka "Pro snazší orientaci začínáme mezi dostupnými
doklady".
G2 však z účetního a ekonomického hlediska umožňuje se doslova vyřádit. V
aplikaci samozřejmě nechybějí moduly pro elektronické bankovnictví či
internetový obchod, ale síla G2 spočívá především v možnostech analýzy
jednotlivých vstupů i výstupů, což je patrné, pokud při svém podnikání
pracujete s několika stovkami, ne-li tisíci položkami zboží.
Že u tohoto systému je počítáno s firmou o větším počtu zaměstnanců nasvědčují
i možnosti konfigurace práv jednotlivých uživatelů a samozřejmě i ono modulární
uspořádání včetně jeho rozdělení do jednotlivých agend.
Pokud si nejste úplně jisti svými účetními schopnostmi či máte méně zkušenosti,
není G2 program přímo pro vás. Zatímco zbývající programy vám ve výsledku menší
chyby "odpustí", u G2 tomu tak není. Pokud přesně nevíte, co výsledná čísla
prezentují, jste po krk v problémech. Na druhou stranu daleko rychleji s touto
modulární koncepcí odhalíte "zaváhání" ostatních uživatelů či skupin máte
doslova prst na tepně firmy. V rukách zkušeného účetního a finančního ředitele
je G2 ve verzi 5 nedocenitelným pomocníkem při řízení chodu společnosti.

Aconto Corporate
Aplikace Aconto pro podniky představuje vzhledově to, co si mnoho lidí pod
účetním programem představuje. Řadu tabulek, kterých se "módní" vlivy Windows
nijak nedotkly. Ovšem v jednoduchosti je síla, a tvůrci Aconta dokázali plně
využít výhod a funkcí svého databázového serveru, kdy jsou výsledná data
předkládána v jasné podobě. Od čísel vás nic neodvádí, a můžeme říci, že tato
jednoduchost je i vítaná (program si částečně drží "duch" éry DOSu). Toto
tabulkové zpracování, na první pohled nijak estetické, je nicméně z pohledu
účetního velice funkční, přehledné a překvapivě i intuitivní. Možnosti nabídek
jsou redukovány na minimum, nejsou vytvářeny vnořené složité nabídky, vše je
drženo pokud možno v "prvním patře". Dnes vcelku nezvyklá možnost plnohodnotně
ovládat celý systém pouze přes klávesnici bude pro řadu uživatelů představovat
výrazný plus tohoto systému. Program nabízí i dostatečné možnosti práce
několika uživatelů v jednom modulu (fakturace), a to včetně vysoké míry
zabezpečení dat a řešení přístupových kolizí. Základní distribuce je ovšem
omezena z hlediska SQLBase Serveru na tři uživatele, toto omezení padá až se
síťovou verzí. Aconto se může pochlubit pěkně zpracovaným, a tudíž přehledným
systémem automatického zaúčtování za využití předkontací, který samozřejmě
nalezneme i u ostatních programů. Z hlediska managementu jsou dostatečně
vypovídající i analytické výstupy zachycující nákladovost na realizovanou akci
či zakázku, a vlastně takový je i celý modul finanční analýzy.
Možnosti Aconta v tomto modulárním složení však plně využije až větší firma,
pro drobnější podnikatele jde o vcelku vysokou investici, kdy kromě samotného
softwaru si kvalitní zpracování vyžádá interního zaměstnance účetního.

Money S3 Premium 10 (10.010)
Při tvorbě tohoto účetního systému si designér na nic nehrál a použil to, co
již měl po ruce. Výsledný vzhled programu Money S3 Premium ve verzi 10 totiž
jakoby vypadl z obrazovky Microsoft Outlooku. Díky tomuto lehkému plagiátorství
však má S3 vzhledem k možnostem, které nabízí, pravděpodobně nejintuitivnější
ovládání. Jelikož některé moduly a výstupy jsou určeny kromě "cifršpiónů" také
managementu a dalším skupinám, které zase tolik netuší, oč jde, je toto
strukturování vhodně zvoleno i pro celkovou přehlednost. Podvědomě cítíte, že
se pohybujete ve Windows a Outlooku, než že byste si uvědomovali, že jde o
samostatný účetní program. Pro nového uživatele jde o dar z nebes, nicméně
jásavé barvy a známý vzhled Windows s sebou nesou i jedno skryté nebezpečí,
především lehkomyslnost při zadávaní vstupních údajů. Při testování, kdy jsme
nechali několik uživatelů s programy pracovat, právě u "es trojky" došlo k
vyššímu počtu špatně prvotně vložených údajů. Nešlo o nijak dramatický nárůst
chybovosti, ovšem plně odpovídal tomu, že celková rychlost zadávání údajů byla
u uživatelů pracujících s moduly jako sklad či pokladna značně vyšší, než tomu
bylo u zbývajících programů, kde si i několikrát ověřovali, co do kterého pole
zanášejí. Vyplnění dokladu se zde dostává na úroveň vyplnění pole na stránce
internetu či v excelovské tabulce. Pokud se na tuto skutečnost v prvotní fázi
práce s S3 zaměříte, dosáhnete zřejmě posléze u zaměstnanců na těchto vstupech
mírně vyšší produktivity než u zbývajících systémů.
Pro účetního se nicméně ani u tohoto programu nic nemění prostě na Má dáti/Dal
a "Nedá" nic převratného nevymyslíte. Pouze počet základních předkontací je u
S3 Premium mírně vyšší než u zbývajících programů. Možnosti analýzy
jednotlivých údajů jsou na základní úrovni a nijak nepřevyšují očekávaný
standard.
Money S3 představují "univerzální" program vhodný pro jakoukoliv společnost,
která potřebuje zajistit základní účetní nástroj a pokrýt širší spektrum
aktivit, jako je internetové obchodování apod., při nižších nárocích na
zaměstnance pracujte s tím, co již vlastně znáte.

Pohoda 2005 Komplet (7902)
Jelikož program Pohoda lze používat i v konfiguraci klient/server, již při
instalaci jste dotázáni, zda chcete nainstalovat plnou či klientskou verzi. K
dispozici jsou dle zakoupené verze varianty jak pro účetnictví (dříve
podvojné), tak i pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví). Při prvním
spuštění vás program provede prvotním založením databáze nové účetní jednotky
nebo umožní převedení databáze ze starších verzí. Při založení zvolíte, jaký
typ účetnictví daná jednotka povede pro podnikatele, nevýdělečné či příspěvkové
organizace. Tento průvodce je velice užitečnou pomůckou pro nové uživatele či
účetní, kteří zrovna "vypadli" ze školy. Právě na ty je myšleno i v nabídce
předkontací a celým systémem se nese duch "účetních" šibenic, takže orientace v
systému není vcelku složitá. Uživatelsky příjemnou a dobře provedenou je rutina
pro přechod z daňové evidence na účetnictví (povinnost při obratu nad 15 mil.
Kč). Nová verze samozřejmě podchycuje veškeré legislativní změny v tomto
odvětví, jako je například zaokrouhlování DPH na daňových dokladech (DPH lze
nyní zaokrouhlit na desetihaléře, padesátihaléře či nezaokrouhlovat), kdy pro
účtování v přechodném období nabízí možnost účtovat jak v režimu roku 2004, tak
i 2005. Pokud nemáte specialistu na mzdovou problematiku, patří pravděpodobně
mzdové účetnictví mezi neoblíbené činnosti. Uspořádání této části připomínající
používané formulářové členění však uklidní i naprostého začátečníka.
Pohoda nedoznala co do rozhraní výraznějších změn a intuitivní vzhled potěší i
úplné nováčky. V podstatě tuto verzi můžeme označit za konsolidovanou variantu
minulého roku, kdy již obsahovala podporu internetového obchodování, pokladních
systémů apod.
Aktualizace programu se nedodává jako spustitelný soubor, jak jsme u většiny
updatů zvyklí, ale pouze jako knihovna, kterou uživatel musí uložit do složky
Update, jež je umístěna v instalačním adresáři. Během účtování "klasických"
operací jsme u Pohody nenarazili na výraznější problém se způsobem provedení
zaúčtování a rovněž sestava standardně připravených tiskových sestav pokrývá
veškeré potřeby včetně základních analýz. Na Pohodě se v plné míře odrážejí
zkušenosti výrobce s tímto typem programů, kterému se jeho vývojáři věnují již
velmi dlouhou dobu. A přestože jsme měli k dispozici obsáhlou veri Komplet,
můžeme ji vzhledem k pojetí doporučit i začátečníkům v oboru.

WinDuo Standard
Ještě než se podíváme na program samotný, musíme u tohoto produktu zmínit jeho
v podstatě sharewarovou verzi, označenou jako WinDuo Gratis, která po
registraci nabízí možnost v každém roce zadat až 1 500 dokladů do účetního
deníku, 300 pohledávek a 150 skladových karet. Pro vedení daňové evidence jsou
tyto počty poloviční. Jelikož se množství položek odpočítává každý rok znovu od
nuly, maličké firmy mohou používat Gratis verzi neomezeně, jak to deklaruje i
výrobce tohoto softwaru. Z položkového hlediska je to nejvíce ze všech
zkušebních či startovacích verzí, které jsme měli možnost zaznamenat.
WinDuo Standard je již od svého počátku zaměřeno především na uživatele, již
nemají téměř žádný vztah k výpočetní technice a svým rozsahem míří především do
oblasti soukromých podnikatelů, kteří jsou nuceni vést účetnictví namísto pro
ně obvyklejší daňové evidence. Uživatelsky velmi příjemnou záležitostí tohoto
softwaru je bublinová nápověda, objevující se po chvilce u každé položky
jednotlivých účetních knih. Právě pro tuto vlastnost je WinDuo vhodný právě pro
soukromně podnikající osoby, které si chtějí svoje účetnictví vést sami.
Ani WinDuo není bez chyby, některé položky, jako je například v účetním deníku
rozložení čísla účtu na analytiku a syntetiku, hospodářské středisko i
kalkulační jednici, může být pro uživatele/samostatného podnikatele matoucí.
Uživatelům WinDua i u této verze zůstala možnost podělit se s ostatními
vlastníky tohoto programu o své zkušenosti a názory díky přímo v programu
zabudovaném chatovacím modulu. WinDuo navíc není uzavřeným systémem. Jeho
autoři nabízejí volně integrovaný skriptovací jazyk, který umožňuje uživatelům
programovat také vlastní sestavy. A na této úrovni zvládá vytisknout faktury a
výkazy i v angličtině nebo v jiných jazycích.
WinDuo je koncepčně zaměřeno na menší podnikatelské subjekty a zde naprosto
vyhovuje požadavkům na takovéto účetnictví kladené, ovšem s jeho nasazením mimo
tento okruh bychom velice váhali.


Ekonomický software
Pohoda 2005 Komplet
Všechny námi recenzované programy prošly dlouholetým vývojem a ani jeden z nich
nemůžeme označit za nevyhovující či snad dokonce špatný. Na všech jsou patrné
značné zkušenosti vývojářů, nasbírané během předcházejících let, a tak nelze z
účetního hlediska vytknout nějakou fatální chybu. Proto především pro
přehlednost řešení, relativně bohatou nabídku analytických výstupů, snadnou
obsluhu a intuitivnost tedy v podstatě za vynikající poměr cena/výkon jsme se
rozhodli udělit ocenění Computerworld Excellent produktu Pohoda 2005 Komplet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.