Pod nadvládou zákazníka

Respektování rostoucích požadavků zákazníků, skloubení podnikových procesů s infrastrukturou IT a nové úlohy mana...


Respektování rostoucích požadavků zákazníků, skloubení podnikových procesů s
infrastrukturou IT a nové úlohy manažerů IT (CIO) patřily mezi témata evropské
konference společnosti IDC, která se konala koncem března v Barceloně.
V katalánské metropoli se sešli zástupci jak pořadatelské společnosti IDC, tak
i významných firem z oboru IT, aby seznámili účastníky s nejnovějšími trendy
tohoto překotně se vyvíjejícího odvětví. Závěr, ke kterému dospěla většina
přednášejících, byl fakt, že zákazník je králem kdo nerespektuje jeho potřeby a
přání, bude na globálním světovém e-trhu rychle vyšachován. Je pochopitelné, že
dalším propojovacím prvkem bylo elektronické obchodování. Rozhodně nešlo o jeho
představování e-business je již reálným podnikatelským prostředím. Témata
přednášek zahrnovala především problematiku propojování podnikových procesů s
informační infrastrukturou, budování virtuálních společností a různé pohledy na
řízení nákladů v souvislosti s IT. Samostatnou podkapitolou byla snaha o
definici nové role CIO v podmínkách nastupujícího tisíciletí.
0 0987 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.