Pod okázalým povrchem Office 2003 nacházíme XML

Je tomu již dávno, co kancelářské balíky, a zvláště pak ty od Microsoftu, vyvolaly nějaký větší rozruch. Funkce,...


Je tomu již dávno, co kancelářské balíky, a zvláště pak ty od Microsoftu,
vyvolaly nějaký větší rozruch. Funkce, které uživatelé nejvíce potřebují, byly
vymyšleny dokonce ještě dříve, než byly tyto programy portovány na Windows.
Práce s dokumenty ve Wordu a analytické schopnosti Excelu během let vyspěly a
jsou imponující, ale pravdou je, že běžný uživatel je málokdy využije.
Tok informací skrze aplikace Office a jejich ukládání ve formě dokumentů Office
představuje velkou část duševního vlastnictví moderního podniku. Po letech
ždímání maximálních možností proprietárního formátu se Microsoft rozhodl
přijmout za svůj otevřený a univerzální standard: XML. V důsledku toho je
Office 2003 (přinejmenším verze Professional a Professional Enterprise)
příslibem pomoci při přepracování informačních ekosystémů tak, aby lidé,
aplikace na stolních počítačích a síťové služby mohli vzájemně spolupracovat
novými, strategicky hodnotnými způsoby. Jedná se o širokou vizi. Změní váš
podnik k lepšímu? Podívejme se na nové možné přínosy a na cestu, jak jich
dosáhnout.
Pro Jasona De Lormeho, CTO internetového serveru Monster, zaměřujícího se na
nabídky a zprostředkování práce, jsou strategickým vlastnictvím jednotlivé
životopisy, přičemž drtivá většina téměř 95 % je vytvořena v Microsoft Wordu.
Ačkoliv se tento formát může uchazečům o zaměstnání zdát jako ideální pro
vytvoření životopisu ve standardním formátu, je to mizerný způsob, jak naplnit
databázi. Většina uživatelů webových stránek Monster spoléhá na to, že metodou
"vyjmout a vložit" přenese obsah wordovského souboru do příslušné databáze. De
Lorme říká, že se chystají brzy vyzkoušet jinou metodu. Uchazeči o práci, kteří
mají k dispozici Word 2003, si budou moci stáhnout šablony, které vyřeší dva
problémy současně. Zaprvé umožní uživatelům vytvořit, upravit a vytisknout
životopis tak, jak jsou zvyklí. Zadruhé jejich údaje budou převedeny na XML
elementy, což umožní strojové zpracování informací. Pokud se experiment zdaří,
zájemci o zaměstnání ušetří čas a každý bude mít prospěch z dat, která si lze
snadno vyměňovat a lze v nich jednoduše vyhledávat.
Přizpůsobení Wordu 2003 pro tento typ využití si žádá nemalé úsilí XML
vývojářů. Word nebyl navržen pro zadávání strategických dat. XML schopnosti do
něj byly přidány.

Všechny cesty vedou ke XML
Schopnost číst a zapisovat XML data tak, že jsou nejen správně vytvořená, ale
také validní s ohledem na zákazníkem definovaná schémata, mají čtyři aplikace
balíku Office 2003 Word, Excel, Access (ten jsme netestovali) a InfoPath. To
přináší řadu nových příležitostí pro architekty podnikových informací, ale také
do jisté míry řadu zmatků.
Příkladem může být klasická aplikace v Excelu vyúčtování výdajů. Nyní lze
svázat XML schéma se šablonou tabulky a zmapovat jednotlivé prvky schématu k
jednotlivým buňkám tabulky. K informacím o výdajích, které tímto způsobem
získáme, lze snadno přistupovat prostřednictvím libovolné aplikace, služby nebo
skriptu běžícího na libovolné platformě, prostě protože je to XML. Také údaje
jsou spolehlivě přenositelné, neboť libovolná XML aplikace si může ověřit, že
odpovídají stanovenému schématu.
Mohlo by se proto zdát, že o upgradu na Excel 2003 není třeba pochybovat. Ale v
rukávu ještě máte žolíka zbrusu novou aplikaci InfoPath, která je postavena na
XML. Stejně jako Excel a Word také InfoPath může shromažďovat XML data,
ověřovat je proti schématu, a navíc doplnit deklaratorní validaci programovanou
logikou. Jelikož byla od počátku navržena pro sběr strukturovaných dat, jsou
interaktivní XML funkce flexibilnější než ty, které jsou obsaženy ve Wordu nebo
v Excelu. Dokument InfoPathu je kontejnerem vnořených, rozšiřitelných datových
struktur, čemuž odpovídá i vyladěné uživatelské rozhraní. S využitím aplikace
InfoPath je i pro technicky méně zaměřené vývojáře snadné vytvořit formuláře,
které zajistí hladký tok zadaných údajů. Lze tedy například simulovat formulář,
který by byl jinak vytištěn a odeslán do účtárny.
Pokud chcete shromažďovat XML údaje a využívat je v obchodních procesech,
nemusí vás zajímat simulace papírových dokumentů, které tento proces
představují. V takových případech je InfoPath logicky nástrojem první volby.
Pro potřeby ostatních četných obchodních procesů, které jsou stále vázány na
papírovou formu, jsou zde jiné možnosti.
Jedním z řešení je návrhář formulářů orientovaných na XML od Adobe, jehož cílem
je doplnit interaktivní XML funkce do formátu PDF, který bude k dispozici v
nejbližší době. Association for Cooperative Operations Research (ACORD), což je
americká zájmová organizace pojišťovacího průmyslu, zkouší jiný přístup využívá
InfoPath pro tvorbu formulářů, které předávají XML údaje webové službě, jež
obratem tato data dále odesílá do certifikované PDF verze formuláře. Mark Munie
je ředitelem pro obchodní vývoj globální společnosti Avanade, která je joint
venture podnikem Microsoftu a Accenture a nabízí služby v oblasti integrace
služeb pro pojišťovnictví a další odvětví. Podle něj tento postup v sobě
zahrnuje efektivní zadávání údajů s jejich věrnou reprodukcí prostřednictvím
stávajících formulářů. Navíc umožňuje integrátorům, jako je právě firma
Avanade, dodávat zákaznická řešení za pomoci zachytávání a transformace
datových toků XML.

Vyberte správný nástroj
I když v Avanade mají aplikaci InfoPath rádi kvůli jejímu využití při vysoce
strukturovaných úlohách sběru pojišťovacích dat, pro jiné účely dávají přednost
Wordu 2003. Avanade například pro stát Missouri ukládá zveřejněné právní
předpisy ve formě Word dokumentů, které jsou následně překrývány s XML
metadaty. Na rozdíl od InfoPathu mají dokumenty Wordu a Excelu vytvořené v
balíku Office 2003 tuto schopnost překrývání. Celý dokument lze vždy uložit
jako XML, ale i jeho pouhou část můžete svázat se schématem a odpovídajícím
způsobem zpracovat. Přidávat metadata k dokumentu Office bylo vždy možné pomocí
jeho globálních vlastností. Ale s tímto přístupem se mohou metadata objevit na
libovolném místě dokumentu. Například odstavec nebo oddíl lze přiřadit k určité
kategorii a takto vystavit pro použití s vyhledávacím nástrojem, jenž je
schopen kategorie využívat.
Word ale není vždycky nejlepší volbou pro aplikace silně zaměřené na práci s
textem. Hewlett-Packard využívá InfoPath k přepracování systému správy obsahu,
který se stará o její prodejní manuály. Jim Fulkerson, manažer HP pro
marketingovou komunikaci tvrdí, že tyto dokumenty jsou vysoce modulární a lze
je sestavovat na vyžádání; slouží obchodníkům k tomu, aby zjistili "co je na
prodej, kdo je zákazníkem, jací jsou konkurenti".
Pokud máte k dispozici tolik možností, která z nich vám umožní dosáhnout
nejlepších výsledků? Jeden aspekt balíku Office se nezměnil: Vážně pojatý vývoj
vrstvených aplikací je obtížná práce. A pohodlný přístup stále dává smysl.
Budete chtít maximálně využít přirozené, vestavěné schopnosti dostupných
nástrojů. Zde vám dáváme některé body ke zvážení:
Excel 2003: Hlavní síla Excelu vždy spočívala v přenosu a vizualizaci
tabulkových dat, a na tom se nic nezměnilo. Novým a snadno využitelným přínosem
jsou XML data, která lze zpřístupnit například databázím, jenž publikují dotazy
do WebDAV úložišť informací. To nevyžaduje žádné zvláštní znalosti. Poté lze
údaje vizualizovat ve formě grafů, kontingenčních tabulek, nebo jednoduchých
setřiditelných sloupců. Jestliže produkujete XML data, je snadné vložit je do
Excelu, v něm je prohlížet a pracovat s nimi.
InfoPath 2003: Bez ohledu na XML tato aplikace poskytuje cosi, co Office
odjakživa potřeboval: postup, který umožňuje koncovým uživatelům vytvářet
formuláře pro shromažďování strukturovaných dat. Je pravdou, že InfoPath může
využívat webové služby a externí databáze nebo jim naopak dodávat údaje, a tyto
schopnosti lze skutečně označit za strategické. Ale neměli byste přehlédnout
skutečnost, že InfoPath může fungovat jako mobilní, soběstačná XML databáze,
kterou lze využívat off-line a přenášet formou příloh elektronické pošty.
Word 2003: Nová funkce Uložit jako XML vytváří ve formátu WordML nepříjemně
obsáhlou, ale přesto čistou XML podobu vašeho dokumentu. Pokud shromažďujete
obsah ve formě WordML raději než ve formátu DOC, budete moci tento obsah
prohledávat s využitím libovolného nástroje s XPath funkcemi. Co budete nakonec
schopni vyhledat, to závisí pochopitelně na tom, co bylo označeno příslušnými
značkami. Špičkovým řešením je mapování částí dokumentu vůči XML schématu, což
je ovšem komplikované pro vývojáře i uživatele. Levnou alternativou je využití
šablon, které podporují konzistentní využívání stylů ve Wordu. Mimochodem, to
byl vždy dobrý nápad, a nyní mohou tyto styly zprostředkovat strukturované
vyhledávání.
Office 2003 nesplňuje všechna naše tajná přání. Chtěli bychom, aby textový
editor v InfoPath byl robustnější a generoval čistší a jednodušší XHTML.
Ocenili bychom snazší způsoby, jak zjednodušit WordML a převádět je z/do HTML.
A ze všeho nejvíce bychom si přáli, aby Outlook nejvyužívanější aplikace z
balíku Office byl schopen alespoň zčásti využívat všechny zmíněné XML
vymoženosti (viz odstavec Outlook bez XML).

InfoPath rozzářil Office
Pokud vás zajímají pouze fakta, pak ano upgrade na Office 2003 je nutností pro
podniky. Co se týče funkcí, které mají jednotliví uživatelé k dispozici, dosáhl
kancelářský balík s novou verzí zenitu svého vývoje. Ale Office 2003
Professional Enterprise Edition a Professional Edition mají k dispozici XML
schopnosti, které jsou přitažlivé pro firmy jako celek, a verze Enterprise
Edition, obsahující aplikaci InfoPath, dělá z tohoto balíku Office mocný
front-end pro IT obchody postavené na XML. Samotná XML rozšíření v Office 2003
Enterprise stojí za náklady vynaložené na upgrade.
InfoPath je XML editorem, který má svou přitažlivost: Uživatel nikdy neuvidí
XML nebo XML schéma, které vytváří a ověřuje strukturu dokumentu. Na rozdíl od
XML funkcí ve Wordu a Excelu, jejichž nastavení vyžaduje vývojáře se znalostí
XML, InfoPath vytváří formuláře, ověřuje zadané údaje a vytváří čisté,
standardům odpovídající XML, aniž by bylo třeba mít jakékoliv znalosti XML.

Outlook bez XML
Office 2003 je skvělým dílem, ale chybějí mu dvě klíčové funkce. Formátování
informací, které může být důležité pro interpretaci dokumentu, je buď ořezáno z
exportovaných XML dokumentů, nebo naopak zachováno ve zbytečně komplexním
formátu. Nejhorší ze všeho je však absence XML v Outlooku, který stále používá
neprůhledný datový sklad pro ukládání zpráv. Při využití XML by Outlook mohl
spolupracovat se servery a e-mailovými klienty třetích stran, a co je
podstatnější, mohl by poskytovat RSS funkcionalitu.
Office 2003 je kancelářským balíkem, který si plně zaslouží své velmi dobré
hodnocení. Ale rozhodnutí Microsoftu připravit většinu uživatelů o integrovanou
XML funkcionalitu je otevřeně řečeno stupidní. K recenzím jsme měli k dispozici
produkty z verze Enterprise Edition. Ještě je nezbytné dodat následující: Ke
skutečné užitečnosti je nutné, aby podpora XML byla konzistentní ve všech
verzích balíku Office, nikoliv omezená na verze Professional a Enterprise.
Vážně se obáváme, že tisíce uživatelů balíku Office 2003 se budou velmi divit,
kamže se ty vzrušující nové funkce ztratily.

Spolupráce vyžaduje pohrávání si s klienty a servery
Jon Udell

Když Microsoft přede dvěma lety koupil za 51 milionů podíl ve společnosti
Groove Network, jeho motivace byla zřejmá. Jedním z témat nastávajícího
desetiletí totiž měla být Týmová spolupráce. A tuto výzvu se Office 2003 snaží
naplnit spojením s řešením, které rozšiřuje klíčové aplikace s využitím
SharePointu a také nového Live Communications Serveru. Výsledky jsou v
některých směrech potěšitelné, v jiných rozpačité, a nejvíce jsou patrné u
klíčového nástroje pro spolupráci, jímž je e-mail.
Protože e-mail je klíčovým nástrojem pro spolupráci v téměř každé firmě,
podívejme se nejprve na to, co v této oblasti přináší nový Outlook 2003. Má
atraktivnější a vylepšené uživatelské rozhraní s novými možnostmi. Klasický
pohled na tři panely se v této verzi proměnil ve tři sloupce, které využívají
dnešních větších rozměrů monitorů. Výsledkem je snadnější procházení seznamů
zpráv a možnost přečíst většinu z nich bez rolování na obrazovce. Pro ty, kteří
rádi věci uspořádávají, se nabízí nová možnost složky pro vyhledávání. Klasické
přesouvání zpráv do složek buď ručně, nebo pomocí pravidel pro třídění je ale
stále k dispozici. Složky pro vyhledávání jsou alternativou, která funguje jako
filtr sbírající jednotlivé nastavitelné značky a zprávy nechává na původním
místě. Trvá chvíli, než si na tento způsob práce zvyknete. Zprávy se do složky
pro vyhledávání nepřesouvají, ale můžete například vytvořit výraz pro
vyhledávání, který způsobí, že se zpráva v příslušné složce ukáže. Když zprávu
smažete, nezmizí jen ze složky pro vyhledávání, ale také ze svého skutečného
umístění. Přitom zprávy ve složce vaší příchozí pošty se mohou zobrazovat ve
více složkách pro vyhledávání současně.
Tento nový nástroj pro organizaci zpráv se nám líbil, ale přáli bychom si, aby
nástroj pro tvorbu výrazů, sdílený s pokročilými vyhledávacími funkcemi
Outlooku, uměl využívat toky XML dat, které mohou nyní produkovat další
aplikace Office. Proč například neumí Outlook vytvářet XML obsah a metadata,
když Word, Excel a InfoPath toto zvládají? Jestliže jsou hlavní nosnou
myšlenkou balíku Office 2003 inteligentní data, pak by se přidání XML
"vychytávek" do dokumentů, která čteme, zapisujeme a v nichž vyhledáváme
nejčastěji, zdálo být zřejmým prvním krokem, ne?
Nástroj pro vyhledávání, vestavěný v Outlooku, je další oblastí, kde jsme
očekávali zlepšení, avšak marně. Vždycky jsme se museli spoléhat na řešení
jiných dodavatelů, co se týče indexace a vyhledávání v lokálním úložišti dat, a
stále to platí i u Outlooku 2003. Tým vývojářů aplikace Outlook se rozhodl
nezabývat se řešením, které by zastaralo spolu s příchodem nové platformy
zhruba v roce 2005: verzí Windows Longhorn, které staví na Yukon databázi. Ale
rok 2005 je daleko a fulltextové vyhledávání opravdu není nijak zvlášť
komplexním řešením, absence vyspělejšího vyhledávacího modulu je proto
zklamáním.
Uživatelské rozhraní má nový, přitažlivý kabátek, ale to není důvod pro
upgrade. Ale přepracování spolupráce s Exchange serverem by jím být mohlo. V
nové verzi jsou zprávy, kontakty a položky kalendáře ve výchozím nastavení
ukládány lokálně a spolupráce s Exchange funguje mnohem elegantněji než dříve.
Pokud jste vázáni na připojení přes dial-up, jistě oceníte, že nejnovější
zprávy se stahují nyní jako první, můžete odložit stahování těla některých nebo
všech zpráv a lze zvýšit prioritu stahování odložených zpráv nebo příloh.
Jestliže máte k dispozici Windows Server a Exchange Server verzí 2003, můžete
rovněž využít výhod RPC over HTTP, které tuneluje Exchange provoz přes
standardní SSL port. Což znamená, že i když se pohybujete mimo firmu, není
třeba, pokud potřebujete jen synchronizovat poštu, využívat VPN.
Protože dnešní život je výrazně orientován na e-mail, všichni jsme vážně
ohroženi morem zvaným spam. Byli jsme proto zvědavi, jak se Outlook 2003
vypořádá s tímto problémem. Vzhledem k tomu, že recenze probíhala na vrcholu
epidemie viru Sobig.F, měli jsme k vyzkoušení těchto schopností ideální
příležitost. Ale překvapení nebylo velké. Dokonce i když jsme použili
nejagresivnější nastavení filtru, stále jsme dostávali mnoho nevyžádaných zpráv.
Je férové říci, že Microsoft zamýšlí filtry obsahu pouze jako poslední linii
ochrany. Základem antispamové strategie Outlooku je identita, nikoliv obsah. Na
seznam povolených či zakázaných odesilatelů můžete kupříkladu umístit e-mailové
adresy nebo celé domény. E-mailovou identitu je také snadné podvrhnout,
přestože Microsoft zdůrazňuje, že Exchange 2003 má schopnost rozlišit, zda
e-mail opravdu přichází z lokální domény, nebo to o sobě pouze tvrdí.

Týmová spolupráce
Portálová řešení se obvykle uchylují k jednomu ze dvou přístupů:
centralizovanému "korporátnímu" přístupu, nebo distribuovanému "týmovému"
přístupu. Ani jeden z nich není dokonalý. Centralizované informační portály
jednoduše nejsou dost flexibilní, aby mohly splnit potřeby uživatelů dat.
Týmové portály řeší otázku flexibility, ale vytvářejí více datových skladů,
přičemž nejsou tyto portály často udržovány nebo podporovány jako součást
podnikových IT operací.
Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 (dále jen SPS 2003), který je
druhou verzí SPS 2003, řeší zmíněný portálový paradox efektivně. Umožňuje
vytváření týmových a osobních stránek a současně dává organizacím kontrolu nad
přístupem a funkcionalitou. SPS 2003 využívá výhod mnoha funkcí Windows
SharePoint Services (dříve SharePoint Team Services), a to včetně knihoven
dokumentů a webových součástí (Web Parts), které snižují náklady na vývoj,
podporu a školení tím, že poskytují společný vzhled a ovládání na úrovních od
individuálních až po celopodnikové. Naneštěstí správa, která má k hvězdným
výšinám daleko, a také drahé licence neumožňují SPS 2003 naplnit všechny sliby.
Instalace SPS 2003 je jednoduchá, až na proces výběru uživatelů z Active
Directory (AD). Protože vývojáři SPS 2003 zjistili, že AD při instalaci v
prostředí prohlížeče trvá příliš dlouho aktualizace, jsou uživatelé a skupiny
přidáváni opakovaným vyhledáváním AD databáze. (Byl objeven způsob, jak
přistupovat k rozsáhlým AD databázím a spravovat je pomocí prohlížeče, a
dokonce s pomocí Javy, ale to je zase jiný příběh.)
Správa SPS 2003 je rovněž realizovaná prostřednictvím prohlížeče, což funguje
dobře, ale chybějící odkazy pro správu uživatelů na úrovni serveru a
jednotlivých stránek otravují administrátorům život. Z pohledu uživatele je
však přidávání informací na SharePoint stránky jednoduché a vyžaduje pouze
podporovaný prohlížeč a příslušné přístupové údaje.

Sdílení v Office
Nejlákavější funkce SPS 2003 vyplývají z úzké integrace s dalšími součástmi
kancelářského balíku Office System a mohou ospravedlňovat v některých případech
nepříliš lákavý upgrade. Aplikace jako například Excel, PowerPoint a Word nyní
podporují spolupráci na dokumentech uložených na SPS 2003.
I když Office 2000 dovoluje základní ukládání souborů na SharePoint stránky a
Office XP umožňuje jistou míru interaktivity, jedině pokud maximální počet
uživatelů bude mít k dispozici Office 2003, dostanete ze své investice do SPS
2003 maximum. Nové aplikace v kancelářském balíku Office 2003 jsou pěkně
provázány s SharePoint stránkami; například OneNote 2003 dovoluje sdílet a
prohledávat své poznámkové bloky a InfoPath umožňuje využití dynamických
formulářů při připojování k podnikovým aplikacím a procesům.
Přizpůsobení a personalizace jsou klíčovými znaky dobrého portálu a SPS 2003 je
neopomíjí. Galerie webových součástí opětovně využitelné části kódu, které jsou
výkonné, ale nevyžadují vývojářské znalosti výchozích dat, ke kterým se
přistupuje jsou k dispozici k přidávání informací na týmové stránky nebo do
osobního pohledu, což dává technicky méně vyspělým uživatelům možnost snadné
konfigurace jejich stránek. Pokud je problémem kontrola obsahu, jednotlivé
oblasti stránky a webové součásti mohou administrátoři stránek uzamknout.
SPS 2003 může běžet na všech čtyřech variantách operačního systému Windows
Server 2003 Datacenter, Enterprise, Standard a Web, přičemž všechny servery
tvořící součást SharePoint farmy musejí běžet na stejné verzi OS. Data jsou
ukládána jedním ze dvou možných způsobů: lokální instance SQL Server Desktop
Engine (pokud SPS 2003 není provozován na doménovém kontroléru či na Windows
Server 2003 Web Edition) nebo na serveru, kde je k dispozici SQL Server 2000.
Jinak řečeno, nemusíte mít SQL Server, abyste mohli plně využít schopností SPS
2003. Z více serverů SPS 2003 lze rovněž vytvářet farmy, které lze spravovat
jako jeden celek.
Nic z výše uvedeného není k mání levně. Kromě licenčních poplatků za klienty a
servery SPS 2003, licencí za Windows a případně SQL Server vyžaduje Microsoft
také 930 000 Kč, jakmile se připojí k SharePoint stránkám první externí
uživatel "nezaměstnanec". (Takového uživatele lze zhruba definovat jako
uživatele, který nemá uživatelský účet v rámci Active Directory.)
Větší část funkcí SPS 2003 je působivá, zvláště možnosti personalizace, ale
zákazníci nebudou schopni využít většinu investovaných peněz bez masivní
investic do dalších komponent Office System. I když si SPS 2003 pravděpodobně
najde své místo v těch firmách, které vyžadují výhradně produkty Microsoftu,
administrátoři by si měli uvědomit, že existují i jiná portálová řešení.

Bezpečná komunikace
Rychlé přijetí instant messagingu (IM) mezi technologickými pracovníky
představuje pro manažery firem hlavolam. Na jedné straně je pravdou, že
produktivita práce roste, pokud členové týmu mohou využívat uživatelsky
přívětivé komunikace v reálném čase.
IM je také univerzálnější než jiné real-time alternativy. Nejde jen o textovou
náhražku telefonu; jakmile je ustaven komunikační kanál mezi uživateli, mohou
tito uživatelé vzájemně sdílet text, hlas, video, soubory, nástěnky, prezentace
a vzdálená terminálová připojení. Na straně druhé se firmy obávají
bezpečnostních rizik a potenciálního poklesu produktivity v důsledku využívání
IM v pracovní době až do té míry, že se uchylují k blokování IM provozu na
svých routerech.
Hostování IM služeb uvnitř firmy je zjevným řešením, a Microsoft také nezůstává
pozadu, když představil svůj Live Communications Server 2003 (dále jen LCS).
Ten byl dříve znám pod kódovým označením Greenwich a prvotním komerčním
označením Office Real-Time Communications Server. LCS se tak snadno instaluje a
spravuje, že se můžete až divit, co jste dokázali za 26 500 Kč pořídit.
Kupujete si především klid v tom smyslu, že uživatelé a jejich data jsou v
bezpečí, a dále schopnost nasadit IM v kontrolovaných prostředích za firewallem
a v rámci VPN. LCS využívá standardizovaného SIP (Session Initiation Protocol)
a SIMPLE (SIP Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions), což
usnadňuje odstraňování problémů a umožňuje navázat spojení s IM produkty
třetích stran. Sečteno a podtrženo, LCS si vysloužil v našem testu velmi dobré
hodnocení. LCS jsme instalovali na referenční server se dvěma procesory Xeon a
2 GB operační paměti. Na serveru běžela retail verze Windows Serveru 2003.
Použili jsme tři klienty notebook Gateway 450sx s Windows XP, referenční
sestavu s Athlonem XP-51 rovněž s Windows XP a stolní PowerMac G5.
Jediným požadavkem LCS je, aby byl nainstalován na Windows Serveru verze 2000
nebo 2003, který je připojen do domény Active Directory (AD). To není mnoho.
Ale tento požadavek také zdůrazňuje hlavní omezení LCS. Pokud chcete, aby váš
IM systém zahrnoval partnery a další uživatele, kteří nejsou registrováni ve
stejné doméně jako LCS, pak je do příslušné AD musíte přidat. To vyžaduje další
úsilí a zejména opatrnost v případě uživatelů, kteří potřebují přístup k IM,
ale nesmějí mít přístup k dalším doménovým službám.
Vítanou funkcí pro firmy, byť asi ne pro uživatele IM, je schopnost LCS
nenápadně archivovat IM provoz v databázi. LCS pro tento účel instaluje MSDE
(Microsoft SQL Server Desktop Edition), takže můžete vyhledávat, zálohovat a
přenášet archivy s pomocí jednoduchých nástrojů. Na LCS uživatele nepřidáváte.
Místo toho jim povolujete přístup přidělením přihlašovacího jména (nebo
přezdívky) a hesla pomocí vlastností uživatelského účtu v rámci AD. LCS přidává
v rozhraní AD záložku speciálně pro tento účel. Microsoft doporučuje používat
plně kvalifikované URI (Uniform Resource Indentifiers) tak, aby bylo možno IM
klienty jednoznačně identifikovat.

Co vidí uživate


V současné době je jediným kompatibilním klientem Windows Messenger 5.0
(nezaměňovat s MSN Messenger). Messenger je schopen přenášet mezi uživateli
většinu představitelných typů dat. Rozhraní Messengeru pro sdílení pracovní
plochy se nám zdálo jednodušší na používání, než vzdálený přístup ve Windows XP
nebo terminálové služby Windows 2000/2003.
Obdobně výměna souborů prostřednictvím Messengeru je snadnější než připojování
ke sdíleným prostředkům ve Windows nebo k WebDAV. A na rozdíl o e-mailu může
uživatel přijatý soubor zkontrolovat, udělat potřebné změny a bez prodlení opět
odeslat zpět. Zjistili jsme, že úpravy souborů s pomocí sdílené nástěnky nebo
pracovní plochy znamenají mnohem hladší spolupráci. Messenger samozřejmě zvládá
text a zvuk, s potřebnou web kamerou lze realizovat i videokonference.
LCS má na starosti nejen navazování spojení a směrování IM provozu mezi
uživateli, ale poskytuje také informace o jejich přítomnosti. Ekvivalent buddy
listu známého u AOL poskytuje obecně známé zobrazení připojených uživatelů.
Aplikace Office 2003 jsou rovněž propojeny s Messengerem, například uživatelé
Outlooku jsou rozsvícenou ikonkou u zprávy informováni o tom, že její
odesilatel se připojil.
Ačkoliv má LCS potenciál pro připojení jiných IM klientů, v současné době to
není možné. Microsoft vysvětluje, že další oblíbení klienti (například AOL
Instant Messenger nebo iChat od Applu) dosud nemají implementováno rozšíření
SIMPLE a "některá další rozšíření od Microsoftu". Komerční klientské aplikace
pro IM také postrádají potřebné možnosti nastavení, protože jsou napsány jako
front-end aplikace pro komerční chatové služby.
Přes všechnu svoji přizpůsobivost nemůže IM nahradit jiné formy elektronické
komunikace. IM vystavuje všechny uživatele jedné společné pasti: pokud se
uživatelé přesouvají do dosahu Wi-Fi a zpět, dojdou vám baterie na notebooku,
nebo když jsou připojeni přes málo kvalitní či pomalou dial-up linku, může se
vám stát, že dlouhou dobu hovoříte s někým, kdo vás neslyší nebo nevidí. LCS
neřeší všechna vnitřní omezení IM, ale řeší to nejdůležitější: udržuje IM v
rukách autorizovaných uživatelů.

S OneNote 2003 si bude váš tablet prozpěvovat
P. J. Connolly

Největší výzvou pro téměř každého zaměstnance, který pracuje s informacemi, je
způsob jejich ukládání během práce. Údaje si často zaznamenáváme na nalepovací
lístečky, v poznámkových blocích a podobných "nešikovných médiích", která se
snadno ztrácejí a ničí. A tato úloha je ještě mnohem těžší pro firmy, které se
snaží dát dohromady poznámky stovek či tisíců zaměstnanců. Často je nutné cenné
informace pracně přepisovat, což je dále ztěžováno nečitelným rukopisem a
neúplným pochopením kontextu.
A to je další příležitost pro Microsoft. Softwarový gigant se opakovaně snaží s
dosud částečným úspěchem obsáhnout svět perem ovládané výpočetní techniky.
Ačkoliv mnoho dodavatelů přijalo koncept Tablet PC, který mění notebook s
Windows XP na zařízení reagující na stisky pera a je schopné pracovat s
"digitálním inkoustem", těsné rozpočty na IT vyústily v rozpačité přijetí ve
firemní sféře. Avšak nová aplikace OneNote 2003 se může stát rozhodujícím
faktorem, který ospravedlní investice do počítačů ovládaných perem.
Naše zkušenosti s betaverzí i finální verzí OneNote 2003 jsou důkazem, že
úspěch rozpoznávání rukopisu závisí na trpělivosti uživatele. Ano, škrábeme
hrozným způsobem, někdy ani sami nevíme, co jsme chtěli napsat, zvláště po
několika týdnech nebo měsících. Žádat po počítači, aby dešifroval určitý
rukopis, je někdy obtížný úkol. Není tedy divu, že když se OneNote snažila
převést můj rukopis na text, výsledky byly spíše humorné než použitelné.
Ale efekt byl u mnoha frází přesto lepší, než jsme očekávali, zvláště pokud
jsme dávali pozor, co děláme. (Texty byly do Tablet PC psány v anglickém
jazyce.) Dokumenty OneNote jsou ukládány ve formě poznámkového bloku o jedné či
více stranách, se kterými lze manipulovat stejně snadno jako u jejich papírové
obdoby. Poznámkové bloky mohou obsahovat přepsaný nebo původní, rukou psaný
text. OneNote také podporuje zvukový vstup, což bude zajímat uživatele, kteří
si již zvykli na diktování. Stejně jako pravopis i rozpoznávání hlasu zajišťuje
operační systém.
OneNote je cosi jako onen příslovečný stepující slon jsem více ohromen
existencí této aplikace, než jejími schopnostmi. OneNote nedokázala dokonale
dešifrovat můj "škrabopis", ale statečně se držela. I když rukopis některých
lidí není snadno rozpoznatelný, představuje OneNote výrazné zlepšení oproti
papírkům s poznámkami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.