Pod pokličkou Accessu

Databázový program MS Access se stal ve verzi 97 jednou z nejpoužívanějších aplikací svého druhu na světě (tedy v k...


Databázový program MS Access se stal ve verzi 97 jednou z nejpoužívanějších
aplikací svého druhu na světě (tedy v kategorii "stolních" databází). Hlavními
důvody jsou zřejmě integrace do kancelářského balíku MS Office a relativně
snadná obsluha.
Přes svou uživatelskou "přítulnost" a jednoduchost (pouze však na první pohled)
se jedná o velmi mocný nástroj, jehož seriózní správa vyžaduje pečlivou ruku
znalého administrátora; obzvláště v případě, že pracujete s cennými daty (na
hraní jste si tento program asi nepořídili). Pojďme se tedy blíže podívat na
publikaci, s jejíž pomocí se můžete stát nejen znalým uživatelem, ale také
pokročilým správcem či tvůrcem vlastních databázových aplikací na bázi programu
MS Access 97.
Přestože recenzovaná kniha předpokládá běžnou uživatelskou znalost operačního
systému (Windows 95/98/NT), o databázích nemusíte na začátku vědět prakticky
nic. V prvních kapitolách se důkladně seznámíte se základy používání databází
obecně, s nejdůležitějšími pojmy a principy, a jejich reprezentací v prostředí
Accessu. Naprostý začátečník tak může procházet příklady (na přiloženém
CD-ROMu) způsobem "krok za krokem" dle vyčerpávajících popisů v knize.
Podobným způsobem je zpracována většina obsahu, od témat základních až po velmi
pokročilé postupy, takže čtenář problematiku jistě zvládne. Tím se kniha
zásadně koncepčně liší od tematicky obdobného titulu, Mistrovství v Microsoft
Access 97, který vydal Computer Press.
Celkové rozvržení látky logicky sleduje stavbu databázového programu. Po
úvodních výše zmíněných kapitolách (Jak začít, Jak porozumět databázím...)
následuje jedna kapitola se stručnějším přehledem (Access snadno a rychle),
pravděpodobně pro čtenáře s menší trpělivostí. V dalších částech se kniha
vyčerpávajícím způsobem věnuje již jednotlivým tématům, jako tvorbě tabulek,
práci se styly, importu a filtrování dat atd. Nechybí ani popis ukázkových
databází dodávaných s aplikací (a uložených mezi šablonami) a průvodců, setkáte
se zde také s popisem funkcí na pomezí Access a Excel (tvorba grafů a
kontingenčních tabulek).
V další části se autoři zaměřili na správu databáze a přizpůsobení grafického
uživatelského rozhraní (GUI) dle konkrétních přání uživatele, a v jedné
kapitole je pojednáno o použití programu v architektuře klient/server a o
zabezpečení dat. Poslední výkladová část pak obsahuje tematiku tvorby
uživatelských aplikací včetně úvodu do jazyka VBA (Visual Basic for
Aplications), jenž představuje vhodný integrovaný programovací jazyk zvláště
pro tuto databázi.
Poměrně důležitou, a možná nejcennější částí knihy, jsou její závěrečné
kapitoly. Některé z nich by si sice zasloužily logicky umístit dopředu
(problematika instalace programu, obsah přiloženého CD-ROMu), avšak spolu s
ostatními (referenční příručka, slovník pojmů glosář) tvoří výbornou pomůcku
pro každodenní práci s aplikací i poté, co jste problematiku zhruba zvládli.
Ušetří vám jistě nejedno nepříjemné prohledávání celé obsáhlé knihy.
Celkově lze knihu zhodnotit jako poměrně vyčerpávající příručku typu "Jak
udělat...", s detailními popisy, velkým množstvím ilustračních obrázků a
užitečných tipů. Postihuje prakticky celou šíři problematiky z pohledu
uživatele, a to i poměrně pokročilého. Avšak zájemci o hlubší pochopení
některých problémů brzy zaznamenají mezery (např. problematiku dotazů
nedoprovází ani výklad SQL, ani důkladnější pojednání o výrazech) a budou
hledat radu jinde. Což však knize na kvalitě rozhodně neubírá, neboť již v
záhlaví deklaruje, že je určena pro všechny kategorie uživatelů (a tedy nejen
správců či programátorů).
(Alan Simpson, Elizabeth Olson: Microsoft Access 97, vydala Grada Publishing,
Praha, 1998, 968 stran, 990 Kč, součástí knihy je CD-ROM)
9 1145 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.