Pod tlakem e-businessu

Závěry z konference společnosti IDC, konané koncem června v Praze (viz Téma týdne) jsou neúprosné nová ekonomika je ...


Závěry z konference společnosti IDC, konané koncem června v Praze (viz Téma
týdne) jsou neúprosné nová ekonomika je tady a hodlá nám zasahovat do života.
Co vlastně její nástup znamená, vám nyní přiblížíme stručným shrnutím z
přednášky Stevena Frantzena, ředitele IDC Central Europe. Další zajímavé
informace z této konference vám postupně přineseme v naší příloze Business
World.
Začneme od dopadů, jaké bude mít podle IDC nástup nové ekonomiky v regionu
střední a východní Evropy. Základním důsledkem bude vyvolání tzv. druhé vlny
reorganizace podniků, které se budou muset se svojí strukturou a podnikovými
procesy přizpůsobit nové ekonomice. Její nástup by měla podpořit především
nabídka nových služeb nejen v oblasti nákupu a prodeje zboží, ale např. i v
bankovnictví, v rozšířených možnostech obchodování na burzách či v
pojišťovnictví.
Za IT se zřejmě bude utrácet více než dříve, nicméně tyto výdaje budou mít
poněkud jinou strukturu posunutou ve prospěch služeb. Zároveň s nástupem nové
ekonomiky se dá vcelku logicky očekávat další boom v oblasti komunikací, zrovna
tak, jako vyšší penetraci PC v nových sektorech ekonomiky. Samy firmy se budou
muset více zaměřit na vnitřní tvorbu hodnoty, budování hodnotových řetězců a
efektivnější komunikaci se zákazníky. Společnosti také budou muset přehodnotit
své strategie pro řízení dodavatelského řetězce, řízení distribučních kanálů,
zákaznický prodej a podporu. Nakonec se prý dá očekávat i reforma státní správy
ve prospěch moderních technologií i občanů.
Zdrojem tohoto rozvoje by měly být např. snižující se poplatky za přístup k
Internetu, růst trhu s osobními počítači, vyšší datová propustnost, boom
mobilních komunikací, nové webové služby a nově přijaté zákony o digitálním
podpisu.
Celý tento vcelku příznivý obrázek by měl doprovázet zvýšený zájem investorů o
země střední a východní Evropy.(dar)
0 1906 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.