Podesáté!

Pravidelní čtenáři Computerworldu velmi dobře vědí, že v jednom z únorových čísel tradičně vyhlašujeme další ...


Pravidelní čtenáři Computerworldu velmi dobře vědí, že v jednom z únorových
čísel tradičně vyhlašujeme další ročník volejbalového turnaje "O putovní pohár
Computerworldu". Letošní jubilejní desátý ročník turnaje týmů počítačových
firem se uskuteční opět v Českých Budějovicích na dvorcích TJ Meteor, a to ve
dnech 29. a 30. května 2004.
Stejně jako v minulém roce nedochází k žádným změnám pravidel, systém, který
jsme zavedli v roce 2002, se osvědčil a bude platit i letos. Pro osvěžení
paměti ovšem pravidla raději připomeneme.
Účastníci turnaje (24 mužstev) budou první hrací den rozlosováni do šesti
čtyřčlenných skupin. Žádný z týmů nebude nasazen na základě loňských výsledků.
Ve skupinách se hraje systémem každý s každým a dvě nejlepší mužstva postupují
do play-off.
V této části turnaje se hraje systémem "kompletní plate pro 24 mužstev". Co to
znamená? Týmy, které neuspějí v prvním kole play-off, budou hrát o 7.-12.
místo, a stejným způsobem se bude herní pavouk půlit po každém kole. Nasazení
do play-off se uskuteční podle předem určeného schématu. Zápasy se jak v první
části turnaje, tak v play-off hrají na dva vítězné sety, případný třetí set se
hraje na tie-break. Tento herní plán platí samozřejmě v případě, že nám bude
přát pěkné počasí. Nechceme to zakřiknout, ale v minulých letech tomu tak bylo.
Věříme, že se podaří naplnit listinu účastníků na úrovni minulého roku a nebude
nezbytné měnit herní systém z důvodů změny počtu zúčastněných. Pokud by takový
případ nastal, budeme vás včas informovat.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze týmy, v nichž hrají minimálně dvě ženy. Toto
pravidlo bude striktně dodržováno a nebudou povoleny žádné výjimky. Mužstva, ve
kterých nebudou dvě hráčky, budou z turnaje vyřazena. Pouze v případě, že jedna
z hráček startuje jako libero (volný hráč), platí pravidlo pro libera tj. mezi
vystoupením a nastoupením libera do hry musí být uskutečněna jedna rozehra.
Jedině v tuto dobu smí být na hřišti pouze jedna žena.
Problémem, který jsme řešili v minulosti, byla účast ligových hráčů v některých
týmech. Vloni již tento nešvar prakticky vymizel, proto jen pro úplnost
připomínáme kapitáni všech mužstev předloží před začátkem hry soupisky svých
hráčů, přičemž platí pravidlo, že v turnaji nesmějí startovat účastníci
republikových soutěží (tj. extraligy, 1. NL, NL a PČR juniorů), pokud nejsou
stálými zaměstnanci firmy, za kterou startují.
Ještě je na místě zmínit otázku protestů: "Cena" protestu je 200 Kč a v případě
kladného vyřízení stížnosti bude tato částka protestujícímu mužstvu vrácena. V
opačném případě půjdou peníze na konto Jedličkova ústavu v Praze. Tam zašleme i
výtěžek tomboly, která je již tradiční součástí diskotéky, jež se jako obvykle
uskuteční v sobotu večer v kulturním domě Vltava.
Stejně jako v minulém roce bude ubytování účastníků zajištěno v kempech Štilec
(140 Kč za osobu a noc), Křivonoska (170 Kč) a v ubytovně Cakrma (210 Kč). A
když už jsme u cenových relací startovné na turnaji činí stejně jako loni 7 000
Kč za mužstvo.
Na závěr informaci v tuto chvíli nejaktuálnější. Jak mnozí z vás vědí, je o
účast v turnaji mezi počítačovými firmami mimořádný zájem. O tom, zda se vaše
společnost vejde mezi 24 účastníků turnaje, rozhoduje čas podání přihlášky. Ty
přijímáme od 20. 2. 2004 na e-mailové adrese martin_lenk@idg.cz, a to od 9.00.
Přihláška musí obsahovat název firmy a jméno kontaktní osoby. Později se na vás
obrátíme se žádostí o zaslání kompletní soupisky hráčů a požadavků na ubytování.
Těšíme se na shledanou v Českých Budějovicích.
Pro připomenutí přikládáme výsledky 9. ročníku turnaje:
1. IBM
2. Czech On Line
3. CSC Computer Sciences

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.