Podle prestižní ročenky EITO má český trh IT některá specifika

The European Information Technology Observatory (EITO) je renomovaná ročenka pro oblast průmyslu informačních a komunika


The European Information Technology Observatory (EITO) je renomovaná ročenka
pro oblast průmyslu informačních a komunikačních technologií v Evropě. Poprvé
vyšla v roce 1993 a v současnosti představuje standard, ze kterého vychází řada
odborníků na analýzu trhu informačních technologií na starém kontinentě.
Letošní vydání EITO nabízí jednak velice podrobné statistic-ké údaje z oblasti
IT, jednak řadu odborných článků o jednotlivých evropských trzích, o současných
technologických trendech, a o fenoménech, které výrazným způsobem
charakterizují nejnovější vývoj informačních technologií.
Ročenku vydává EITO European Economic Interest Grouping a členy vydavatelské
skupiny jsou evropské asociace EUROBIT jako reprezentant informačních
technologií a ECTEL jako představitel oblasti telekomunikací, a dále pak
trojice evropských veletrhů informačních a telekomunikačních technologií
hannoverský CeBIT, milánský SIMO a madridský SMAU.
Pokud jde o údaje o naší zemi v České republice, na rozdíl od většiny západních
států, stále pozorujeme mírný nárůst prodeje unixových serverů (například ve
Francii, Německu či Nizozemí nabývají procenta ve srovnání s předešlým rokem
hodnot blízkých nule a výhled do budoucna směřuje k hodnotám záporným), prodej
NT serverů se poněkud "uklidnil" v porovnání s meziročím 1994 až 1995, kdy
nárůst činil 18 150 %, dnes je to 14,7 %, ovšem v roce 1999 je očekáváno
zvýšení téměř dvacetiprocentní. Poměrně prudký vzrůst zaznamenal prodej
přenosných počítačů, zde ovšem analytici očekávají pro příští roky
pokles. Zajímavé je, že v tomto směru představuje ČR unikát, v ostatních (i
postkomunistických zemích) je očekáván možná pomalejší, ale rozhodně
nezanedbatelný růst.
8 0687 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.