Podmořské kabeláže

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, uskutečnily firmy Tyco Submarine Systems International a Cisco systems společ...


Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, uskutečnily firmy Tyco Submarine
Systems International a Cisco systems společnými silami dálkový přenos paketů
po kabelu nataženém na mořském dně. Dnes přinášíme podrobnější komentář, ve
kterém se soustředíme na použitý "hardware".
Přenos byl uskutečněn po transoceánském kabelu systému DWDM (non-regenerated
dense wavelenght division multiplexing) vlastněném firmou Tyco Submarine na
vzdálenost 7 500 km. DWDM je poměrně levným způsobem, jak zvýšit (nebo spíše
lépe využít) přenoso-vou kapacitu optických kabelů bez zásahu do jejich
fyzikální struktury.
Technologie používá několika různobarevných světelných paprsků, které
procházejí v jednom optickém vlákně. V jediném vlákně tak vytvářejí několik
vzájemně nezávislých přenosových kanálů, které mohou být využity k různým typům
digitálního přenosu v jediném okamžiku, jako např. přenos hlasu, dat, apod..
Kromě kabelu s optickými zesilovači se na přenosu podílely 2 Cisco routery s
modulárními kartami napojenými přímo na kabel.
9 0613 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.