Podnik v jemné "pavučině" vztahů

Každý dobře vedený podnik byl dříve jasně vymezen a ohraničen. Dnes se tato hranice čím dál tím více stírá a vz...


Každý dobře vedený podnik byl dříve jasně vymezen a ohraničen. Dnes se tato
hranice čím dál tím více stírá a vzniká vzájemně provázaný komplex firem.
Donedávna to býval pouze jakýsi řetězec, stále častěji to však představuje síť
či pavučinu, která je upředena z jemných informačně komunikačních vláken.
A tak není divu, že se objevil nový pojem. Právě označení c-commerce totiž má
reprezentovat jak onu klíčovou roli spolupráce (v anglické literatuře
označované slovem collaboration), tak trvalý zájem spočívající v efektivním
prodeji produktů koncovému zákazníkovi. Cílem je nabídnout a následně prodat
rychleji a levněji požadovaný konkurenceschopný produkt. Jak z těchto důvodů,
tak z důvodů snížení nákladů začíná být řada činností vytěsňována,
outsourcována, a využívají se možnosti specializovaných podniků, které
disponují efektivně využitelnou technologií anebo know-how. Vznikající aliance
podniků vykazují prokazatelné snížení nákladů v rámci výrobně dodavatelských
řetězců. Na druhé straně ale začínají být snahy o spolupráci stále více
zaměřeny na zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka. Tento druhý způsob však
daleko více záleží na kreativitě pracovníků a vyžaduje neustálou péči a rozvoj
z důvodu napodobitelnosti konkurencí. Nová oblast využití ICT v sobě skrývá
velký potenciál, ale i řadu otázek. Předpokládá se totiž, že do roku 2004 každá
bude třetí obchodní transakce v Americe a každá pátá v Evropě prováděna
on-line. Vývoj B2B tak bude zřejmě pomalejší, a tím i méně lukrativní, než se
předpokládalo a trend směřuje spíše k vytváření privátních vztahů, které lze
lépe ošetřit s ohledem na práci se senzitivními informacemi.
Zkušenosti zejména v USA ukazují, že projekty e-businessu budou dražší a budou
déle trvat, než se počítalo. Vznikají proto staronové otázky:
Jaký potenciál vlastně nabízí c-commerce pro české podniky? Za jakých podmínek
lze tato řešení integrovat do současných informačních systémů v podnicích?
Existuje rozdíl mezi implementačními projekty v zahraničí a v ČR?
Co může management podniku očekávat od investic do oblasti SCM (supply chain
management) a e-procurementu?
Těmito a dalšími souvisejícími a pro podniky jistě aktuálními otázkami se bude
zabývat konferenční blok: "Podnik v síti dodavatelských a partnerských vztahů"
desátého ročníku mezinárodní konference Systémová integrace, jejímiž mediálními
partnery jsou Computerworld a Business World a která se koná ve dnech 10. a 11.
června 2002 v pražském paláci Žofín (blíže též http://si.vse.cz).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.