Podniky se musejí umět přizpůsobovat

Loňský rok byl pro softwarovou společnost CA ve znamení velkých změn. Nejen o nich jsme hovořili s jejím obchodním ř...


Loňský rok byl pro softwarovou společnost CA ve znamení velkých změn. Nejen o
nich jsme hovořili s jejím obchodním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko
Michaelem Trezzim.
Kromě názvu, loga, CEO či organizační struktury změnila firma CA také svou
strategii. Proč?
Velké společnosti mají něco společného s dinosaury, pokud se nedokáží
přizpůsobit měnícímu se prostředí, prostě přestanou existovat. U rychle se
rozvíjejícího trhu IT to platí dvojnásob. Společnost CA reagovala na přirozené
změny trhu s cílem přiblížit se zákazníkům, být flexibilnější v reakcích na
jejich potřeby a přání a dodat na trh to, co by jim umožnilo efektivně řešit
určitou oblast každodenních starostí, a tomu jsme přizpůsobili i organizační
strukturu. Externě jsme pak tyto změny deklarovali i změnou názvu a loga. Již
léta klademe důraz na skutečnost, že jedním z přízraků strašících manažery IT
je každým dnem rostoucí složitost a komplexita správy IT. To, co se stalo, není
změna strategie. I nadále jsme experty na Enterprise IT Management (EITM) nebo,
chcete-li, na správu IT sítí. Soustřeďujeme se na koncepci EITM, unifikaci a
zjednodušení,a zejména pak na nutnost zjednodušení, automatizaci a unifikaci v
rámci různorodých prostředí IT, s cílem usnadnit jejich správu.

Na co se v rámci nové vize (EITM) z hlediska svého produktového portfolia
zaměříte jako první?
Když jsme v listopadu loňského roku představili tuto naši novou vizi
zákazníkům, uvedli jsme současně na trh 26 nových produktů podporujích EITM. Od
té doby se jejich počet neustále zvyšuje. Vize EITM je jednoduchá při
exponenciálním růstu počtu zařízení ve firemních sítích se otázky správy
stávají kritickými. Právě portfolio správy IT je základem této vize.
Výjimečnost koncepce EITM spočívá v její komplexnosti,v tom, že se jedná o
řešení zahrnující management IT infrastruktury,IT bezpečnosti i management
paměťových médií. Všechny tyto oblasti mají zásadní důležitost pro provoz
jakékoliv společnosti.

Jak se uvedené změny dotknou vašich zákazníků?
Zákazníci získají lepší řešení a služby, a nikoli pouze izolovaná řešení.
Koncepce EITM je modulární. Díky tomu ji budou jednotliví zákazníci vnímat
různě na základě toho, zda se nejprve rozhodnou nainstalovat portfolio
managementu IT bezpečnosti, nebo například portfolio managementu paměťových
médií či infrastruktury. Hlavní výhodou je zjednodušení a automatizace
prostředí IT. A to je právě problém,s nímž se techničtí ředitelé a manažeři IT
potýkají nejvíce,nejenže nám to říkají sami, ale dokazují to i výsledky
nezávislých výzkumů.

V Praze jste založili své vůbec první centrum pro vývoj mainframového softwaru
CA Mainframe Centre of Excellence. Proč právě Praha? Na co konkrétně se v novém
centru zaměříte?
Toto nové centrum představuje významný signál pro naše zákazníky i konkurenci a
dokládá, že vedle vedoucího postavení na trhu distribuovaných systémů se
společnost CA hodlá stejnou měrou věnovat i platformě mainframe. Z našeho
českého pohledu to vypadá, jako když mainframy vymírají, ale není tomu tak. Z
našeho pohledu má platforma mainframe skvělou budoucnost. Společnost CA je
jednou z pouze dvou společností,které jsou v současnosti schopny nabídnout
řešení zahrnující distribuované i mainframové prostředí a vzájemně je
integrovat,a to má pro naše mainframové zákazníky řadu výhod. A proč Praha?Byla
zvolena pro dostupnost vysoce kvalifikované pracovní síly a také pro svoji
vstřícnost k zahraničním investorům.

Jaké trendy vlastně sledujete v oblasti mainframu?
O mainframech se již před mnoha lety říkalo, že jsou překonány, ale po dlouhé
době se nyní začaly opět rozvíjet. Pro technické ředitele a manažery IT
některých společností je představa přesunu aplikací z mainframů do
distribuovaného prostředí naprosto nemyslitelná. Mainframy jsou nadále
oblíbenou platformou například v bankovnictví, pojišťovnictví,státním sektoru
či telekomunikacích. Největším problémem je pak skutečnost, že znalosti a
zkušenosti s mainframy stárnou spolu s techniky, kteří dnes již dosahují
důchodového věku.

Jak podle vás české firmy vnímají téma bezpečnosti? Průzkumy ukazují, že
většina společností ke své škodě problematiku bezpečnosti opomíjí či ignoruje,
protože nejsou schopny okamžitě vyčíslit návratnost investic do bezpečnostních
projektů a tyto investice obhájit před svými vlastníky. Ale tento pocit je
ošidný, protože, přestože si myslí, že nemají žádná bezpečnostní narušení,
musejí si být vědomy skutečnosti, že tomu tak být nemusí a že to může být pouze
falešný pocit klidu. Pokud by naše IT systémy byly obklopeny vysokou zdí a byly
bez jakýchkoliv vedení ven, určitě by byly zcela bezpečné, ale asi by
nefungovaly tak, jak to od nich dnes očekáváme. Uvědomme si skutečnost, že
moderní řízení je o IT a o softwaru. A IT infrastruktura i software propojené
prostřednictvím datových sítí jsou zranitelné a napadnutelné. Je to o uvědomění
si hodnot, které potřebujeme chránit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.