Podobnost nebyla čistě náhodná!

Identická podoba dvojčat, vyrůstajících v jedné rodině, může být fantastická, ale nikoho nepřekvapí. Pokud se vš...


Identická podoba dvojčat, vyrůstajících v jedné rodině, může být fantastická,
ale nikoho nepřekvapí. Pokud se však takováto podobnost objeví u softwarových
produktů, které z jedné rodiny nepocházejí, je to na pováženou. Právě
zarážející podobnost stavařských modulů v programech 3DArch, výsledku kooperace
českých firem axis a Protea, a Imagineer Technical 2.0 CZ společnosti
Intergraph ČR, znovu připomněla problematiku dodržování autorských práv a
vyvolala při, ve které bude mít pravděpodobně poslední slovo až soud.
Co se vlastně stalo? V červnu roku 1996 uvedly společnosti axis a Protea na trh
svůj společný produkt, 3D stavařsko-architektonickou nadstavbu systému
MicroStation, nazvanou 3DArch. Silnou stránkou tohoto produktu je obsáhlá
knihovna 2D i 3D modulů (buněk) z oblasti bytu, kuchyně a kanceláře. Tvorba
této knihovny navazovala na práci autorských firem z roku 1993, kdy byly do
prodeje uvedeny systémy Termit (axis) a 2DArch (Protea).
V 2. polovině roku 1997 uvádí společnost Intergraph na trh svůj produkt s
názvem Imagineer Technical 2.0 CZ. Jaké bylo překvapení pracovníků firem axis a
Protea, když se jim v květnu 1998 dostala do ruky demoverze produktu Imagineer
Technical 2.0 CZ a oni zde objevili moduly stejné, jaké obsahuje i jejich
program. Je nutné podotknout, že podobnost obou knihoven modelů jde až do
takových podrobností, jako jsou např. atributy modelů (název, typ a tloušťka
čáry prvků, rozměry a použité vrstvy), nebo drobné chyby (nedotažená čára v
kresbě květiny). Autoři se tedy sešli se zástupci společnosti Intergraph a
informovali je o tom, že předmětné moduly byly s nejvyšší pravděpodobností
převzaty z jejich programu 3DArch. V rámci této schůzky předali zástupcům
Intergraphu písemný návrh na smírné vyrovnání. Za necelé 2 týdny se sešli
všichni aktéři znovu, tentokrát ve společnosti právního zástupce společností
axis a Protea a poradce firmy Intergraph. Výsledky této schůzky byly žalostné,
byť předvídatelné. Zástupci společnosti Intergraph odmítli předložený požadavek
a sami učinili protinabídku, kterou však druhá strana neakceptovala. Tato
nabídka byla doplněna ujištěním představitelů Intergraphu, že Imagineer
Technical 2.0 CZ, obsahující sporné moduly, byl stažen z prodeje. To se však
nestalo a tak představitelé společností axis a Protea podali dne 16. 6. 1998
trestní oznámení na zástupce společnosti Intergraph pro porušování autorských
práv. V té době je na trhu k mání nejen Imagineer Technical 2.0 CZ, ale je
volně šířena i jeho funkční třicetidenní demoverze. Vrásky na tvářích autorů
3DArchu valem přibývají, jelikož z těchto demoverzí je možné sporné moduly
vyjmout a zkopírovat. 29. 7. 98 zasílá Intergraph dopis s oznámením, že sporný
produkt byl stažen z trhu. Policií určený soudní znalec však ještě po tomto
datu zakoupil Imagineer Technical 2.0 CZv původní podobě.
O autorství sporných modulů již není pochyb. Otevřená však zůstává dohoda o
vyrovnání mezi dotčenými stranami.
8 2047 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.