Podpora broadbandu v ČR

Ministerstvo informatiky zveřejnilo podmínky přidělování dotací na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu ...


Ministerstvo informatiky zveřejnilo podmínky přidělování dotací na podporu
rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice.
O podporu z dotačního titulu, který pro příští rok bude činit 200 milionů
korun, se mohou ucházet nestátní neziskové organizace, obce, firmy i fyzické
osoby, a to nejdéle do 9. prosince 2005. O přidělení dotací se přitom rozhodne
do konce ledna příštího roku.
Projekty lze přihlásit do tří dotačních programů: infrastruktura, nové aplikace
a služby a podpora osvěty a marketingu. Podmínkou pro čerpání z dotačního
titulu je mimo jiné dlouhá životaschopnost projektu i po vyčerpání dotace či
finanční spoluúčast žadatele ve výši 30 % z celkových nákladů.
Projekty budou posuzovány odborným Fórem pro vysokorychlostní přístup, poradním
orgánem Ministerstva informatiky.
"Částka 200 milionů korun je první splátkou závazku věnovat 1 % výnosu z
privatizace Českého Telecomu na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu
u nás," vysvětluje ministryně informatiky Dana Bérová.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.