Podrobná encyklopedie českého poválečného písemnictví

Společnost Infinity společně s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Univerzitou Palackého v Olomouci a několika dalš


Společnost Infinity společně s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Univerzitou
Palackého v Olomouci a několika dalšími literárními odborníky připravila
multimediální encyklopedii, podrobně mapující české písemnictví druhé poloviny
20. století. Encyklopedie je dodávána na dvou CD-ROM discích, na kterých
najdeme obrovské množství ucelených informací, které lze vyhledat rychle a
jednoduše. Atraktivnost tohoto projektu navíc zvyšují filmové, zvukové a
textové ukázky.
K přípravě tohoto CD-ROMu bylo použito 12 informačních zdrojů, např. Panorama
české literatury, Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Slovník zakázaných
autorů aj.
Prohlížení obsahu CD disku je velmi snadné; v případě problémů je možné pravým
tlačítkem myši zobrazit kontextovou nápovědu. Všechny texty v této
multimediální encyklopedii jsou navzájen propojeny množstvím hypertextových
odkazů (podtržená slova), a proto se k údajům dostáváme různými cestami. V
hlavní obrazovce se dají aktivovat 4 informační části, jsou jimi Vyhledat,
Rejstřík, Koniáš a Galerie.
Pro vyhledání slova nebo slovního spojení lze použít fulltextové vyhledávání
včetně využití zástupných znaků ("?" a "*") a logických operátorů "A TAKÉ,
NEBO, ALE NE". Vstoupíme-li do části Rejstřík, můžeme zde procházet buď
kompletním seznamem spisovatelů atd., nebo jen vybranými položkami, přičemž je
možné volit z mnoha kritérií mj. podle počátečního písmena, pohlaví, místa
narození či úmrtí. Předposlední variantou pro získání kýžených informací je
vybrání položky Koniáš, v němž jsou všechna hesla řazena podle jednotlivých
zdrojů.
V sekci Galerie jsou k mání 3 literárně-historické publikace: Český exil,
Panorama české literatury a Dějiny české literatury. V těchto knihách je
"ukryt" komplexní přehled o jednotlivých obdobích a směrech, přičemž výklad je
rozčleněný tematicky či periodicky. Množství hesel, především jmen spisovatelů,
literárních děl nebo odborných termínů, je navíc hypertextově propojeno s
dalšími částmi encyklopedie, a ty nás po jejich aktivování zavedou k podrobným
popisům autorů, literárních děl atd.
U hesla každého z 1 560 představovaných spisovatelů (obr. 1) je uveden stručný
životopis, fotografie (většinou), shrnutí tvorby, seznam všech publikovaných
děl a bibliografie zdrojů, z nichž bylo při vytváření daného hesla čerpáno. Je
potěšitelné, že zpravidla je k dispozici více variant těchto popisů, někdy až z
5 různých slovníků. Pakliže narazíme na dílo, u něhož je filmová, hudební či
textová ukázka, jsme na to upozorněni příslušnou ikonou a velice jednoduše
můžeme onu multimediální ukázku vyvolat. Jakékoliv heslo lze vytisknout,
zkopírovat do schránky, exportovat do textového souboru, ba i opatřit vlastním
komentářem (ukládá se na pevný disk).
Součástí databáze jsou rovněž popisy a skeny titulních stránek exilových i
českých oficiálních a samizdatových literálních časopisů. Dále pak popisy 94
literárních cen, včetně seznamu laureátů. Pokud byste snad při procházení
obsahem disku narazili na neznámý literární termín, je k dispozici slovník,
čítající 1 618 pojmů.
Velmi atraktivní částí této encyklopedie je 83 krátkých videoukázek
zfilmovaných děl české literatury (obr. 2). Zajímavé zpestření poskytuje i
přednes české prózy a poezie zkušenými recitátory (68 ukázek) a 483
několikastránkových pasáží nejznámějších děl.
Co říci závěrem? Výše popisované cédéčko je bezpochyby jedním z nejlepších
projektů české multimediální scény. Jedinou nevýhodu vidím v relativně vysoké
ceně (2 850 Kč), ale na druhou stranu si musíme uvědomit, kolik času nám ušetří
"elektronické" vyhledávání a jak ohromné množství informací je na disku
zastoupeno.
8 0598 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.