Podrobně o Windows 98

Windows 98 se již na našich počítačích zabydlely a jak je zvykem, mnozí jim spílají, jiní jsou jimi nadšeni. Pomalu...


Windows 98 se již na našich počítačích zabydlely a jak je zvykem, mnozí jim
spílají, jiní jsou jimi nadšeni. Pomalu, avšak jistě, se připravujeme na
Windows nová (s označením Windows 2000) a tak nastal pravý okamžik pro to,
abychom se poohlédli po nějaké hutnější knize o WIN98.
Na trhu nalezneme mnohé příručky, které chtějí seznámit uživatele buď s
novinkami, nebo si berou za cíl vyučit začínajícího uživatele. Prozatím však
pouze 2 knihy trošičku vyčnívají z více méně rovnoměrného pole. Za prvé se
jedná o technickou příručku (český překlad originálu Microsoft Pressu jsme v CW
recenzovali nedávno) a za druhé již zažité vádemékum z pera Roberta Cowarta,
jež vydala Grada a které se pokusíme představit dnes.
Bez mála 1 000 stran je rozděleno do 5 nosných částí, jež bychom mohli s menším
zjednodušením popsat jako: 1. Seznámení, 2. Ovládání, 3. Internet, 4. Součásti,
5. Sítě. Dodatek se přitom věnuje instalování Windows.
Podrobně jsou rozebrány novinky a výhody Windows a zvláště pak problémy se
zastaralými aplikacemi. Za dokonalost považuji seznam nejznámějších webových
vyhledávačů (strany 512-513). Jsem rád, že v publikaci nalezneme některé texty,
které lze zařadit spíše do obecnějšího popisu systému (síťové vrstvy, resp. ISO
model, vůbec pojednání o sítích, Internetu) hezky se čtou a ani si neuvědomíme,
že si rozšiřujeme naše "počítačové" vědomosti.
O MS faxu, který není standardní součástí instalace Windows (a mnoho lidí se
diví, kam se tato komunikační aplikace poděla), nalezneme velmi důležitou
poznámku že je ukryt na instalačních disketách. Velkou výhodou je i to, že
překladatelé okomentovali odlišnosti americké a české verze, či aktuální
tuzemskou situaci, např. ohledně připojení na Internet.
Myslím si, že by v takto pojaté knize mohla být podstatnější zmínka o USB (s
ohledem na dříve zmíněné obecnější odbočky). Na druhou stranu se mi zdá, že
popis Microsoft Chat (dřívější Comic Chat) by mohl být mimo rámec takové
příručky. Neříkám, že se jedná o špatnou aplikaci, ale snad jsou i důležitější,
kterým by se slušelo poskytnout větší prostor. V podstatě jsem vůbec nepochopil
tabulku na straně 334 "Přístupy k multimediálním inovacím". Na straně 162
narazíme na ukázku toho, že Windows 98 obsahují inteligentní prohlížeč na
tabulce z Excelu, ale tabulka sama je bohužel poněkud matoucí.
Recenzovaná příručka je zřejmě nejobsáhlejší knihou o Windows 98. Bohužel to
znamená, že nováček bude odrazen například tím, že na Průzkumníka narazíme až
po více než stech stránkách. Na druhou stranu nás ale bude tato příručka
provázet po celou dobu našeho krocení Windows 98 a vždy v ní nalezneme podněty
ke zlepšení práce. Shrnuto a podtrženo, máte-li již nějaké zkušenosti s
Windows, pak s touto knihou se z vás stanou skuteční odborníci. Máte-li na
starosti počítače s tímto systémem, pak kniha je přímo nutností.
(Robert Cowart: Česká Windows 98. Originál nakladatelství Sybex přeložil Karel
Voráček, Grada, Praha 1998. Stran 940, 990 Kč)
9 0851 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.