Podrobnosti k desktopu

Desktop management přestal být doménou stolních počítačů. Tento pojem nově zahrnuje také správu notebooků, kapesn


Desktop management přestal být doménou stolních počítačů. Tento pojem nově
zahrnuje také správu notebooků, kapesních počítačů (PDA) a dalších přenosných
zařízení. Úkoly desktop managementu však zůstávají nezměněny. Stále je třeba
udržovat přesný inventář hardwaru a softwaru, starat se o instalaci
aktualizovaných softwarových verzí a umožňovat ovládání klientského počítače.
Za poslední rok se v oblasti programů pro desktop management změnilo mnohé.
Správci sítí se stejně jako v minulosti i dnes snaží snižovat náklady. K tomu
však přibyl znovuzrozený zájem o zabezpečení systémů.
Další poměrně novou proměnnou je rozmach mobilních uživatelů pracujících s
notebooky a kapesními počítači PDA.
V našem testu jsme se zaměřili na sedm produktů pro desktop management, z nichž
jsme se snažili vybrat ten, který nabízí nejlepší sadu nástrojů pro správu
počítačů. Testovali jsme tyto produkty: Express Client Management Suite od
firmy Altiris; Unicenter Asset Management, Software Delivery a Remote Control
od Computer Associates (CA); Management Suite od LanDesk Software; Mobile
Lifecycle Management Suite od Mobile Automation; PC-Duo Enterprise společnosti
Vector Networks; PowerDeploy Suite spolu s Cognet Manager a Cognet Observer od
PowerQuestu; ZenWorks for Desktops a Handhelds od Novellu.
Celkově lze konstatovat, že naše hodnotící kritéria stanovená pro toto
testování splňuje nejlépe produkt ZenWorks společnosti Novell. To však nemusí
nutně znamenat, že ZenWorks je nejlepší produkt pro každou situaci. Spočívá-li
těžiště vašeho zájmu v oblasti správy přenosných zařízení, určitě ve svých
úvahách nevynechejte sadu Management Suite od LanDesku. Jestliže však
potřebujete pouze vytvářet a distribuovat obrazy systému, použijte nástroje
sady PowerDeploy Suite od společnosti PowerQuest. Na inventáře nebo na správu
systémových zdrojů se asi nejvíce hodí nástroj CA Asset Management. Před
konečnou volbou nejvhodnější sady nástrojů uděláte nejlépe, když si sestavíte
seznam svých potřeb z hlediska typů předpokládaných řešených úkolů.

Konfigurace počítačů
Konzistentní konfigurace počítačů v rámci celé firmy se příznivě odrazí ve
snížení počtu žádostí o technickou podporu. Konzistentní konfiguraci je však
prakticky nemožné udržet bez určité automatizace procesu instalace a údržby.
Všechny námi testované produkty nabízejí různé nástroje, s jejichž pomocí
zvládají úkoly spojené s konfigurací desktopů.
Někteří tvůrci softwaru používají systém metod, kde lze definovat pravidla,
která posléze určují chování té které aplikace. Například metody použité v
řešení ZenWorks firmy Novell diktují vše. Harmonogramem pro zjišťování
inventáře počínaje a vytvářením přehledu systémů s nejnovější instalovanou
verzí softwaru konče. Metody lze dále vylepšovat. Za tímto účelem lze používat
skupiny, díky nimž lze například všem pracovníkům účtárny přidělit určitou
metodu, která stanoví, kdy mají příslušné počítače přijmout aktualizovanou
verzi softwaru.
Sledování a údržba konfiguračních souborů ztrácí na významu zároveň s tím, jak
firmy postupně opouštějí platformu Windows 95/98. A to zejména proto, že
Microsoft odbourává konfigurační soubory, jakými byly například windows.ini a
systém.ini známé ze starších operačních systémů. Některé produkty, například
LanDesk nebo PC-Duo, tuto možnost podporují i nadále.
V současnosti je s ohledem na možné přechody na jiné počítače či operační
systémy mnohem důležitější sledovat nastavení počítačů a oblíbené položky
prohlížečů. Podobně nezbytné se jeví také možnosti obnovení uživatelských
nastavení, které se hodí v případech hardwarové závady.
Dalším rysem tohoto typu softwaru je způsob, jakým vytváří obraz pevného disku.
Přestože tento způsob zálohování systému se může jevit jako technologie pro
"chudé", poskytuje značné možnosti pro obnovu havarovaných operačních systémů
nebo pro bezpečný upgrade operačního systému. Produkty pro disk imaging od
firem Altiris a PowerQuest jsou známy již delší dobu a také společnost Novell
začlenila podobnou možnost do několika předchozích verzí svého řešení ZenWorks.
Software PowerDeploy Suite od PowerQuestu poskytuje ucelenou sadu nástrojů,
které celý proces vytváření obrazu disku zautomatizují.
Řešení ZenWorks se ze všech námi testovaných produktů může pochlubit
nejúplnější sadou nástrojů pro správu konfigurací počítačů. S využitím metod
může správce systému konfigurovat na uživatelově počítači prakticky cokoliv. V
případě aplikací spravovaných prostřednictvím řešení Novell Application
Launcher lze dokonce definovat, v jakém režimu se má aplikace spouštět, zda
lokálně, či jako proces na terminálu. ZenWorks umožňuje vytvářet obrazy celé
pracovní stanice. Jinými slovy dokáže k určitému okamžiku pořídit snímek
uživatelova pevného disku, který lze později použít pro dokonalé obnovení
obrazu pevného disku, a to po síti.
Nejnovější verze produktu LanDesk obsahuje funkci pro instalaci operačního
systému, která byla speciálně vytvořena se záměrem uvádět do chodu nové verze
operačních systémů. Příjemným překvapením je, že tento nástroj umožňuje
spolupracovat s programy pro vytváření image pevného disku od jiných
softwarových tvůrců včetně řešení Ghost od společnosti Symantec či DeployCenter
od PowerQuestu. Jediná nevýhoda spočívá v tom, že jsou vytvářeny image pouze
oddílů pevného disku, jejichž velikost je poté přizpůsobena tak, aby obraz
oddílu zabral celý disk cílového počítače. LanDesk dále nabízí tzv. targeted
multicasting, který pomáhá minimalizovat vliv šířky přenosového pásma sítě na
distribuci velkých softwarových balíků. K implementaci obrazů operačního
systému lze využít také software Unicenter Software Delivery společnosti CA.
Řešení Mobile Lifecycle Management Suite firmy Mobile Automation obsahuje tzv.
"task package" (balíček úkolů), díky němuž lze na jednotlivé pracovní stanice
distribuovat sadu příkazů ve formě balíčku. Ocenili jsme, že je produkt dodáván
včetně několika ukázkových úkolů, z nichž jeden slouží pro vytvoření zálohy
konfiguračních souborů a registrů počítače. Výsledek je uložen na serveru v
podobě pojmenovaného souboru. K vytvoření názvu souboru používá software jako
proměnné název počítače a aktuální datum. Zahájení zálohování konfigurace lze
naplánovat na libovolnou dobu.
Podobné možnosti pro správu konfigurací počítačů má také další produkt, a to
PC-Duo Enterprise od společnosti Vector Networks.

Nezapomnělo se ani na PDA
Dva z námi testovaných produktů byly vyvinuty také s ohledem na práci s
přenosnými počítači. Nejvíce takových zařízení podporuje LanDesk, a to včetně
výrobků Symbian, Pocket PC, zařízení pracujících pod operačními systémy Windows
CE či Palm, přístrojů Research in Motion BlackBerry a celé řady inteligentních
telefonů. LanDesk obsahuje také modul pro řízení zálohování, navržený speciálně
i pro přenosná zařízení. Správce dokumentů se stará o převody souborových
formátů typu Microsoft Word mezi originálním formátem a formátem, který je
vhodný pro cílové zařízení.
Software Mobile Lifecycle Management Suite od Mobile Automation podporuje
kapesní počítače pracující pod OS Windows CE či Palm OS, zařízení BlackBerry a
některé z inteligentních telefonů. Toto řešení přináší nový pohled na věc, a to
z perspektivy podpory ze strany helpdesku. Nová strategie spočívá v přenesení
zahájení činností na stranu klienta. Odpadá tím celá řada případných problémů
souvisejících s vytáčeným připojením, firewally, překladem síťových adres a
podobně. Na úrovni zařízení dokáže tento software dokonce poří-dit inventář
zařízení BlackBerry včetně označení modelů a výrobních čísel. V databázi jsou
uloženy rovněž informace o uživatelích zařízení, což správcům systémů pomáhá
udržovat přehled, kdo co vlastní a používá.
Produkt ZenWorks for Handhelds firmy Novell přidává k řešení ZenWorks celou
řadu funkcí, které jsou zaměřeny speciálně na správu přenosných počítačů.
Současná verze podporuje zařízení typů Palm, Windows CE a Pocket PC. Mezi
nabízené možnosti patří inventáře hardwaru a softwaru, distribuce softwaru a
obsahu, správa konfigurací a zabezpečení a obnova souborů. Speciální funkce pro
odpojení zařízení obsahuje moduly pro checkpoint restart (záložka pro obnovené
spuštění) a tzv. delta moduly, které slouží k minimalizaci doby potřebné k
distribuci updatů a k zálohování souborů uložených na mobilním zařízení.

Pořizování inventáře
Pořizování informací o inventáři hardwaru a softwaru není obtížné. Většina
počítačů vyrobených během posledních tří až čtyř let disponuje vestavěnou
podporou rozhraní Desktop Management Interface (DMI), které slouží pro
sdělování informací o hardwaru. Mnohé počítače kromě toho podporují System
Management BIOS (SMBIOS), který s rozhraním DMI spolupracuje na úrovni BIOSu.
Pro získání softwarového inventáře je k dispozici několik základních metod. Ta
nejjednodušší z nich spočívá v porovnávání jednoduše získatelných
charakteristik programu s databází známých aplikací. Od okamžiku instalace
softwaru není příliš pravděpodobné, že by se měnily takové charakteristiky,
jakými jsou například názvy souborů, jejich velikosti a data vytvoření.
Například přítomnost souboru s názvem iexplore.exe o určité velikosti a datu
vytvoření s velkou pravděpodobností říká, že na počítači je instalována určitá
verze Internet Exploreru. Kromě toho je poměrně snadné získat číslo verze
programu z příslušného spustitelného souboru.
Trochu složitější je odhalit takové údaje, jakými mohou být verze instalovaných
softwarových záplat či oprav operačního systému. Ne vždy se totiž různé verze
liší velikostí či datem vytvoření příslušného souboru. Obvykle se však mění
třeba signatury souborů. V detekci námi instalovaných nejrůznějších kombinací
softwaru a záplat vyniklo několik testovaných řešení, zejména Unicenter Asset
Management od CA, Lifecycle Management Suite od Mobile a Cognet Observer od
PowerQuestu. Všechny produkty umožňují úpravy v databázi aplikací. Informace v
databázi je možné buď měnit, nebo databázi rozšiřovat o nové záznamy.
Unicenter Asset Management od CA prokázal své kvality zejména při detekci všech
verzí softwaru Microsoft Office a Internet Explorer. Zamlouvalo se nám
uživatelské rozhraní správcovské konzole a způsob, jakým zobrazuje informace o
instalovaném softwaru na každém počítači. Celkové informace pro skupiny
počítačů nebo pro všechny počítače lze prezentovat pomocí reportovacího
nástroje. Tyto informace je možné rovněž exportovat do jiných formátů, jako
jsou například Microsoft Excel nebo Word.
Mobile Lifecycle Management Suite od Mobile Automation dokázal skvěle detekovat
různé verze Internet Exploreru a service packů. Dokázal identifikovat rovněž
záplaty operačních systémů a další speciální opravy. Pokud jde o pořizování
inventáře hardwaru, vykázal software pár drobných nedostatků. Například při
určení pracovního taktu procesoru se spletl o několik MHz a kapacitu pevného
disku a operační paměti také netrefil zcela přesně. Zajímavým rysem softwaru je
jeho schopnost pořizovat log soubory pro každého z instalovaných klientů,
přičemž v každém souboru je zaznamenáno, co se stalo a kdy. V prostředí pro
správu se může uživatel nořit hlouběji do jednotlivých prvků uživatelského
rozhraní, a získávat tak podrobnější informace.
Cognet Observer společnosti PowerQuest dokázal bravurně identifikovat všechny
instalované verze softwaru. Kromě toho vede seznam všech nerozpoznaných
softwarů, které nemohl nalézt ve své databázi. Pomocí nástroje pro správu
softwaru se lze do tohoto seznamu podívat a nerozpoznané aplikace popsat. Nové
záznamy jsou připraveny na budoucí zjišťování inventáře. Položky v databázi
softwaru lze setřídit podle výrobce, kategorie, neidentifikovaných či
ignorovaných souborů nebo podle klienta. V prohlížeči počítačů je zobrazen
adresářový strom podobný stromu známému z Průzkumníka Windows. Zobrazeny jsou
všechny spustitelné soubory, které software na počítači nalezl. Pořizování
inventáře hardwaru zvládá Cognet Observer na výtečnou. Správně určí velikost
operační paměti (na všech počítačích bez výjimky), takt procesoru a další
podrobnosti, například výrobní číslo a označení výrobku.
Vzhledem k tomu, že klient ZenWorks for Desktops od firmy Novell vyžaduje
minimálně Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší, nemohli jsme tento software
testovat stejným způsobem jako ostatní produkty. ZenWorks for Desktops správně
rozpoznal jak různé verze a service packy balíku Microsoft Office, tak i různé
konfigurace operačního systému. Ve zjišťování hardwarové konfigurace je
ZenWorks for Desktops co do podrobnosti a přesnosti srovnatelný s ostatními
produkty.
Líbilo se nám, že Altiris Express nabízí několik předdefinovaných reportů,
které se zaměřují na bezpečnostní updaty aplikace Internet Explorer. Tyto
aktualizace jsou obvykle číslovány v souladu s příslušným článkem Microsoft
Knowledge Base, který popisuje problém a jeho nápravu. Jako nedostatek produktu
Altiris lze uvést, že jeho modul pro tvorbu inventáře softwaru nesprávně
identifikoval dvě verze Internet Exploreru.
Základní funkčnost produktu LanDesk se v poslední době příliš nemění. Celkem
vzato funkce pro pořizování inventáře funguje poměrně dobře, a to i přesto, že
u několika verzí Internet Exploreru nahlásila špatné údaje. Na všech klientech
pod Windows 2000 odhalil LanDesk správné verze service packů. LanDesk umí
rozpoznat také různé kopie souborů systémových knihoven (DLL) od Microsoftu.
Řešení PC-Duo se dopustilo jistých nepřesností při zjišťování velikosti
operační paměti a pracovního taktu procesoru. Na jednom z našich notebooků se
tento produkt dokonce ke správné hodnotě taktovací frekvence procesoru ani
nepřiblížil. Modul pro pořizování inventáře softwaru identifikoval Internet
Explorer 5.5 jako Internet Explorer 6.0.

Distribuce a obnova aplikací
Všechny testované produkty nabízejí jistou podobu distribuce softwaru. Podpora
obnovy poškozených aplikací záleží na tom, co si představujete pod pojmem
"uzdravení aplikace".
Myšlenka obnovy aplikací není nová a v podstatě byla po jisté období
realizována již v balíku Microsoft Office. V poslední verzi Windows Installeru
podporuje Microsoft instalaci na vyžádání a samočinnou obnovu aplikací. Problém
je, že mnohé starší aplikace nerozumějí formátu Windows Installer nebo
Microsoft Installer (MSI). V takovém případě je třeba aplikaci obnovit nějakým
jiným způsobem.
Nejsložitějším úkolem v oblasti distribuce softwaru je instalace nových
aplikací. Vytvoření softwarového distribučního balíčku se obvykle skládá z
několika kroků. V prvním kroku, ještě před instalací softwaru, pořídíte snímek
"před instalací" cílové pracovní stanice. V dalším kroku instalujete aplikaci.
Nakonec pořídíte snímek "po instalaci", v němž budou zaznamenány všechny změny,
k nimž během instalace došlo. Zároveň bude pořízen seznam všech nových souborů
a změn v konfiguraci a vše se zapíše do distribučního balíčku.
ZenWorks od Novellu podporuje standardní metody pro distribuci softwaru a
rozšiřuje technologii Novell Application Launcher o novou dimenzi. Díky tomuto
softwaru lze dynamicky dodávat aplikace, které v závislosti na předem
stanovených kritériích běží buď lokálně, nebo na serveru s využitím
terminálových služeb. Tuto možnost jsme si zamilovali, neboť poskytuje správcům
systémů značnou míru pružnosti v rozhodování, jakým způsobem budou distribuci
aplikací provádět.
Klientský agent LanDesk Application Healing sleduje problémy se spouštěním
souborů EXE a DLL a poté zjišťuje, zdali se název některého z problematických
spustitelných souborů neshoduje s názvem uvedeným v seznamu programů, o něž má
být pečováno. Jestliže je nalezena shoda, agent s pomocí modulu LanDesk
Enhanced Software Distribution (ESD) aplikaci znovu nainstaluje. Distribuce ESD
musí být ještě předtím vytvořena pomocí technologie vytváření snímků. LanDesk
dokáže rovněž distribuovat balíky MSI, které byly vytvořeny pomocí jiných
instalátorů.
Mobile Lifecycle Management Suite pro tvorbu distribučních balíků používá
podobnou technologii vytváření snímků. "Léčení" aplikací zajišťuje tento
software tak, že provádí periodické kontroly klientů a zjišťuje, zdali v
dohlížených aplikacích nechybí nějaké soubory či zda nedošlo ke změnám v jejich
konfiguraci. Pokud ano, vyvstalý problém opraví.
Společnost Altiris dodává svůj produkt v několika konfiguracích. Jako součást
námi testovaného produktu nabízí nástroj pro zabezpečení migrace, který lze
rovněž zakoupit jako samostatný produkt. Nástroj pro distribuci softwaru
využívá při vytváření distribučního balíku techniky pořizování snímku před
instalací a po ní (také jej lze zakoupit samostatně).
Nelíbilo se nám, že řešení PC-Duo nepodporuje vytváření instalačních balíků
přímo, ale spoléhá se na aplikace od jiných výrobců, jimiž mohou být například
Installshield nebo funkce pro síťové instalace mnohých aplikací značky
Microsoft.
Podobně i produkt CA Unicenter používá technologie pořizování snímků před
instalací a po ní. Také on podporuje soubory ve formátu Microsoft Installer a
při "léčení" aplikací používá stejnou technologii. Také vytváření distribučních
balíků u řešení Cognet Manager je postaveno na technologii pořizování snímků
před instalací a po ní.

Vzdálené správa
Schopnost ovládat vzdálenou pracovní stanici přes síť může správci systému
ušetřit dlouhé cesty do vzdálených firemních poboček. Význam této funkce se
ještě umocňuje v případě geograficky roztroušených firem s centrální
infrastrukturou IT. Hodnocení užitečnosti programů pro dálkové ovládání lze s
úspěchem redukovat na hodnocení jejich rychlosti a jednoduchosti ovládání.
Některé z námi testovaných produktů vyžadují pro vzdálené ovládání přítomnost
speciálního klientského agenta. Mezi tyto programy patří Altiris Express Client
Management Suite a CA Remote Control. Produkty řady Cognet od firmy PowerQuest
vzdálené ovládání nepodporují.
Společnost Altiris používá pro vzdálené ovládání program Carbon Copy (získala
jej od Compaqu v dubnu 2001). Příjemnou vlastností současné verze Carbon Copy
je rozsah její podpory různých zařízení sahá až ke kapesním počítačům. Z
pracovní stanice instalované v naší síti jsme si mohli prohlížet obrazovku na
zařízení iPaq. Serverová část se spouští z webového prohlížeče a správce má
díky tomu zase o něco volnější ruce.
Velmi se nám zamlouval produkt CA Remote Control, který dokáže zaznamenávat a
zpětně přehrávat činnosti prováděné během vzdáleného připojení.
Řešení Mobile Automation volá svou aplikaci Live Support pro řízení vzdáleného
přístupu. Tato aplikace pracuje ve střeženém a v nestřeženém režimu. Myšlenka
je taková, že ve střeženém režimu pracuje uživatel na vlastním počítači a
vyžaduje se od něj povolení k připojení pomocí Live Supportu. Nestřežený režim
má být spíše používán pro vzdálený přístup za účelem řešení problémů s cílem
provádět údržbu systému. Webová konzole Mobile Automation 2000 podporuje v
současnosti pouze střežený režim.
Funkce programu ZenWorks od Novellu pro vzdálené ovládání nabízí všechny
možnosti obsažené v ostatních produktech, v našich testech se nám však jevila
jako poněkud líná. Přestože se skutečné možnosti shodovaly s marketingovými
sliby, ZenWorks byl v otevírání nových oken a v přenášení pohybu kurzoru myši
oproti konkurenci znatelně pomalejší.

Statistiky využívání softwaru
Přestože se na dodržování licenčních pravidel klade v poslední době zvýšený
důraz, těžiště zájmu správce systému stále leží někde jinde. Celá řada
testovaných produktů včetně Express Client Management Suite od Altirisu,
Management Suite od LanDesk a ZenWorks od Novellu nabízí statistiky využívání
softwaru a monitoring aplikací. Díky těmto možnostem lze řídit a sledovat míru
využívání konkrétních aplikací.
Řešení Cognet Observer od PowerQuestu vyniká v oblasti sledování využití
softwaru v závislosti na uživatelských jménech. Na výstupu je vidět název
aplikace, počet jejích spuštění a doba, po kterou byla aplikace spuštěna a
aktivní. Kromě toho je udržován přehled o nepoužívaném softwaru, tj. o
aplikacích, které ač jsou na určitých pracovních stanicích instalovány, nikdy
nejsou spuštěny. Další námi oceněnou možností je sledování provozu na webu.
Klient aplikace Observer vede seznam všech webových stránek, které byly z
jednotlivých počítačů otevřeny, a třídí je podle uživatelů. Pomocí několika
předem definovaných reportů může správce systému získat rychlý přehled o
využívání webových služeb jednotlivými uživateli.

Novell ZenWorks for Desktops 4.0,
for Handhelds 5.0
ZenWorks od Novellu nabízí ze všech testovaných produktů nejvíce možností.
Současná verze funguje v čistě Windows prostředí, ale pouze za předpokladu, že
jsou na serveru instalovány služby eDirectory od Novellu.

Jak jsme testovali
Všechen testovaný software, jeho konzole pro správu počítače a příslušné
serverové části jsme instalovali na server Compaq DL380 (se dvěma 1,33GHz
procesory, 512 MB RAM a 36GB pevným diskem). Ve všech případech jsme jako
operační systém používali Microsoft Windows 2000 Server s instalovaným Service
Pack 3. Produktům vyžadujícím externí databázi jsme poskytli Microsoft SQL
Server 2000.
Síť byla sestavena z deseti počítačů Compaq s různě rychlými procesory a s
operačními systémy Windows 2000/XP/98. Pro testování jsme používali také
notebook Compaq Evo N1000v s vestavěnou kartou pro bezdrátové síťové připojení
podle specifikace 802.11b; špičkový notebook E-Pro Max 585 s 2,8GHz procesorem,
1 GB operační paměti a 64 MB video paměti; a kapesní počítač Compaq iPaq 3865
Pocket PC připojený k síti vzdáleně. Na tomto kapesním počítači jsme ověřovali
schopnost produktů spolupracovat s mobilními zařízeními. Síť dále sestávala ze
dvou 10/100 Ms/s 16portových přepínačů a k dispozici bylo také DSL připojení na
internet se 4portovým přepínačem a bezdrátovým přístupovým bodem podle 802.11b.
S cílem prověřit schopnosti funkcí pro pořizování softwarových inventářů jsme
instalovali různé verze Internet Exploreru a Microsoft Office. Zajímalo nás,
zdali testované programy dokáží rozlišit jemné rozdíly. Použili jsme verze
Internet Exploreru 5.0, 5.5 a 6.0 s různými instalovanými service packy a
úrovněmi šifrování. Z rodiny Microsoft Office jsme instalovali Office 2000
Standard Edition, Office 2000 Small Business Edition a Office XP Standard
Edition. Jako operační systémy jsme zvolili Windows 98 Second Edition, Windows
2000 Professional se Service Packem 2 a 3 a Windows XP jednou se Service Packem
1 a podruhé bez něj.
Při testování distribuce softwaru nás zajímalo, jak obtížné je vytvořit
distribuční balík pro jednoduchý program a jakými schopnostmi testované
programy disponují z hlediska vzdálené implementace aktualizací softwaru
(například opravy typu service pack či hot fix). Pozornost jsme věnovali
zejména schopnosti aplikace řídit rozesílání aktualizací v závislosti na
skutečné potřebě. Jinými slovy, jestliže update byl již instalován, software by
jej neměl odeslat.
V oblasti správy přenosných zařízení jsme se zaměřili na nabídku různých
možností a na schopnost produktů spolupracovat s různými zařízeními. Při
testování vzdáleného ovládání jsme se pokoušeli hodnotit, jak kvalitně produkt
funguje, zejména s ohledem na trhavý pohyb obrazu, pomalý pohyb kurzoru a na
celkový dojem z ovládání vzdáleného počítače.
Zkoumání jsme podrobili také jedinečné možnosti z nabídky jednotlivých výrobců,
například správu systémových prvků a tvorbu statistik využívání softwaru. Naší
pozornosti a hodnocení neunikla ani dokumentace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.