Podrobnosti o mySAP.com

Technologická platforma mySAP Technology, která je základem pro všechna řešení mySAP.com, má nyní umožňovat spolupr...


Technologická platforma mySAP Technology, která je základem pro všechna řešení
mySAP.com, má nyní umožňovat spolupráci jak v rámci jedné společnosti, tak i za
jejími hranicemi. Děje se tak prostřednictvím integrace aplikací a webových
služeb od různých dodavatelů do jedné společné a otevřené webové infrastruktury.
Platforma mySAP Technology se skládá ze tří prvků: Web Application Serveru,
zázemí pro elektronická tržiště a portálové infrastruktury. Všechny tři prvky
mají umožňovat kompatibilitu s technologiemi od ostatních dodavatelů. Např.
portálová část zajišťuje interoperabilitu s ostatními portály bez ohledu na
implementované technologie. SAP Web Application Server poskytuje webové služby
prostřednictvím platformově nezávislých, webových business aplikací a
technologií, které zahrnují Java 2 Enterprise Edition (J2EE), ABAP a
konektivitu s ostatními technologiemi, jako je např. Microsoft. NET.
Infrastruktura elektronických tržišť poskytuje procesně orientovanou
spolupráci, založenou na sdílení obchodních znalostí určených k návrhu,
konfiguraci, změně a provozu spolupracujících business procesů.
Architektura mySAP Technology tím má vyřešit dilema managementu podnikových IT
zda nakupovat přirozeně integrované aplikace od jednoho dodavatele, nebo
zákaznicky propojené aplikace od různých dodavatelů, a to podporou obou
přístupů. Díky mySAP Technology mají zákazníci získat přínosy prostřednictvím
snížení celkových nákladů na vlastnictví, zvýšením flexibility své
technologické infrastruktury a ochranou existujících investic, toto vše bez
potřeby nahradit dosavadní systémy.
1 1896 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.