Pohled do budoucnosti trochu jinýma očima

S příchodem třetího operátora sítě GSM se pojí mnohá očekávání. Podaří se je ale splnit? O trochu věštění j...


S příchodem třetího operátora sítě GSM se pojí mnohá očekávání. Podaří se je
ale splnit? O trochu věštění jsme požádali následující čtveřici osobností
zástupce všech tří operátorů a jednoho nezávislého publicistu. Všem jsme
položili shodnou otázku: "Jak podle vás změní třetí operátor situaci na českém
trhu služeb pro mobilní telefony?" Jejich odpovědi vám předkládáme na
následujících řádcích.
Než se do nich začtete, stojí za to zkusit si tipnout, co nám kdo odpověděl. I
přesto, že se v některých případech dalo odhadnout, kterým směrem tázaný
zamíří, tvoří odpovědi nepochybně zajímavou mozaiku. S řadou informací tak
trochu skrytých mezi řádky.
Michal Kačena, manažer pro vztahy s veřejností a tiskový mluvčí Českého Mobilu
Třetí operátor přinese náročnější konkurenční prostředí. To povede k lepší
nabídce pro zákazníky v cenách, ve službách, v rychlosti zavádění novinek.
Mobilní telefony se tak pravděpodobně velmi rychle stanou dostupnými pro širší
okruh uživatelů než dosud. Zkrátka radost z telefonování.
Jiří Peterka, nezávislý publicista zabývající se mj. mobilními telefony
Třetí operátor vstupuje na trh v situaci, kdy jsou již dostatečně zmapovány
preference a zájmy tuzemských uživatelů. Ty naznačují značnou oblibu
předplaceného způsobu účtování, psané komunikace (SMS), nadstavbových
informačních služeb, mobilního přístupu k Internetu, a perspektivně směřují k
tzv. m-komerci (mobilní komerci, např. k nakupování prostřednictvím mobilních
telefonů) a k používání mobilních zařízení nové generace (videotelefonů,
kombinací PDA a telefonu atd.). Třetí operátor může znalost těchto trendů
využít již od začátku budování své sítě i celé své produktové a marketingové
strategie, přičemž udělená licence v pásmu 1 800 MHz mu v tom vychází vstříc.
Pokud třetí operátor uspěje a vybuduje si silnou pozici na trhu, tyto trendy
výrazně urychlí.
Tereza Kakosová, manažerka pro komunikaci společnosti RadioMobil
Z vlastní zkušenosti víme, jaké to je vstoupit na trh, kde již nějaký operátor
působí. A přitom vstoupit na monopolní trh, tak jak jsme vstoupili my, je v
mnohém odlišné. Třetí operátor v České republice totiž, na rozdíl od nás, pouze
rozšíří řady již stávající, a velmi ostré, konkurence. Bude muset dokázat
konkurovat současnému pokrytí cca 99 % populace, možnostem roamingu ve stovkách
zemí, distribuční síti tisíce prodejen a obchodů, a v našem případě i šíři
služeb nemající na evropském kontinentě téměř obdoby. Ne nevýznamné je i
například naše strategické partnerství (respektive akcionářské propojení) s
největší telekomunikační společností na světě, díky níž máme zajištěny masivní
finanční zdroje nebo nejmodernější technologie a know-how v oboru. Toto vše
bude ovlivňovat pozici třetího operátora v České republice. I proto
předpokládám, že se český trh se vstupem třetího operátora bude vyvíjet velmi
podobně jako v ostatních zemích v Evropě. Tady si v drtivé většině již řadu let
dělí trh rovným dílem (okolo 90 %) dva operátoři, kteří začali nabízet své
služby jako první.
Ed Kingman, generální ředitel EuroTelu Praha
Trh mobilních komunikací dramaticky roste a vstup Českého Mobilu na tom příliš
nezmění. Bude trvat roky, než bude schopen Český Mobil konkurovat EuroTelu v
kvalitě služeb a v úrovni pokrytí. Český Mobil se zaměří na nižší segment trhu.
Profesionálové, podnikatelé a obchodníci potřebují ke své práci stoprocentní
jistotu, že v případě potřeby budou moci použít svůj telefon a kvalitní datové
služby. Oni nejlépe vědí, proč vyhledávají služby EuroTelu. Jakýkoli trh, a trh
mobilních komunikačních služeb není výjimkou, se řídí obecně platným pravidlem:
zákazník vždy hodnotí nabízenou kvalitu s přihlédnutím k ceně. V porovnání
kvality a ceny nemá EuroTel v České republice konkurenci. Naše síť poskytuje
zákazníkům po celé zemi špičkové technologie, jako například SuperSound,
nejrychlejší mobilní datové přenosy nebo WAP.
0 0139 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.