Pohled na IT infrastrukturu bude jednotný

Nové specifikace, které by měly podnikům zjednodušit pohled na jejich IT infrastrukturu, hodlají v blízké době předs...


Nové specifikace, které by měly podnikům zjednodušit pohled na jejich IT
infrastrukturu, hodlají v blízké době představit společnosti BMC Software,
Fujitsu, Hewlett-Packard a IBM. Úsilí firem je zaměřeno především na sdílení
informací mezi databázemi typu Configuration Management Databases (CMDB) a
ostatními datovými skladišti a je míněn jako doplněk k takovým řešením, jako je
třeba ITIL (IT Infrastructure Library).
Průmyslový standard pro sjednocení IT informací a přístupu k nim by měl být
podle předkladatelů integrován do komunikační cesty mezi správní konzolí a
jednotlivými databázemi, jež obsahují detailní informace o jednotlivých
komponentách IT infrastrukturty v organizaci například podrobnosti týkající se
serverů, úložných systémů, komunikační sítě, middlewaru, aplikací či samotných
podnikových dat. Díky jednotnému pohledu na IT tak korporace získají mnohem
komplexnější a přesnější pohled na své dostupné IT zdroje, a to i v případě, že
informace budou získávány z různých datových bází. Podle pozorovatelů může nový
standard také vést k lepší orientaci firem ohledně změn IT prostředí (jako
například kdy byly aplikace aktualizovány), což umožní firmám pochopit, jaký
dopad na celkové fungování IT infrastruktury měla ta či ona změna.
Dokumenty navržené výše uvedenými firmami by měly ještě v průběhu letošního
roku obdržet ke standardizaci příslušné světové organizace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.