Pohled na kancelářské balíky očima uživatele

Psací stroj byl uvržen v zapomnění a nahradil jej osobní počítač (PC). Tužku a papír vystřídal textový editor, ka...


Psací stroj byl uvržen v zapomnění a nahradil jej osobní počítač (PC). Tužku a
papír vystřídal textový editor, kalkulačku nahradil tabulkový kalkulátor,
kartotéku databázový program, funkci kalendáře a diáře zvládne organizér.
Prezentaci firmy obstaráte s prezentačním programem. S výsledkem své práce
neběžíte na poštu v obálce, ale používáte elektronickou poštu. A to všechno s
komfortem z jednoho místa u vašeho stolu.
Na konci zpracování dokumentu se už nespokojíte s vytištěním na papír. K
dispozici máte E-mail, Internet, CD-ROM nebo různá prezentační zařízení.
To vše dohromady vystihuje současnou představu elektronické kanceláře, plně
nahrazující psací stroj, šanony a hromady papírů.
Kancelářské balíky
Snad v každém počítači najdeme aplikace splňující úlohu kanceláře pro PC. Jak
napovídá jejich název, jedná se o sadu univerzálních programů, které nacházejí
svoje primární využití při kancelářských pracích.
Stěžejní význam z celé sady má textový editor, což je program pro vytváření
profesionálních, převážně textových dokumentů. Významově druhý je tabulkový
procesor, orientovaný na práci s číselnými údaji a grafy. Další programy,
obsažené v balíku, jsou závislé na výrobci a zvolené variantě (obvykle je k
dostání několik variant téhož balíku, které se od sebe odlišují právě množstvím
dalších programů a zaměřením na typ koncového uživatele, a v neposlední řadě i
cenou). Příkladem takových dalších programů mohou být osobní databáze, nástroj
na výrobu prezentací, diář, grafický editor a další.
Proč se ale tyto původně samostatné aplikace spojily do jednoho celku? Důvodů
je několik. Cena celé sady je mnohem nižší než součet cen při separovaném
nákupu. To by nestačilo, protože by se stále jednalo jen o několik vedle sebe
stojících produktů. Cílem je spolupráce v rámci balíku. Uživatel chce řešit
svůj problém a ne se zajímat o to, který nástroj k tomu použít. Proto je
důležitý jednoduchý přenos údajů mezi aplikacemi. Tomu napomáhá i jednotný
vzhled a sjednocené ovládání uvnitř balíku. Typická je i možnost odesílání
dokumentu zevnitř aplikací (pokud máte nějakou poštu standardu MAPI
nainstalovanou).
K dosažení integrace většina z nich používá společné prostředí, které nabízí
snadné zpřístupnění jednotlivých aplikací, jejich šablon a dokumentů. Právě ono
prostředí určuje celkovou filozofii ovládání a z něj plynoucí ergonomii práce.
Účast
Do tohoto přehledu jsme se rozhodli zařadit nejrozšířenější kancelářské balíky,
které pracují pod operačním systémem Windows 95, 98 nebo NT 4.0 Workstation a
jsou lokalizované, nebo původně české. Po uvážení jsme vybrali Microsoft,
Lotus, Corel a Software602. Zde jsou názvy balíků a jejich variant:
Microsoft Office 97 Professional
Microsoft Office 97 Small Business Edition
Microsoft Works 4.0
Lotus SmartSuite 96
602proPC Standard
602proPC Expert
COREL WordPerfect Suite 7
Cílem bylo zhodnotit, pro kterou část uživatelů je který balík určen, komu by
ještě stačil a kdo už by se měl poohlížet po jiné variantě či výrobci.
Posoudíme klady a zápory, které by vás mohly ovlivnit při výběru produktu.
Očima uživatele nahlédneme do krabic s programy a povíme si, co který dovede.
Nebudeme se snažit vzájemně porovnávat produkty nebo se pokoušet o výčet všech
jejich funkcí.
Směrování produktu na určitý úsek uživatelů ovlivňuje několik faktorů. Hlavním
je zvolená skladba aplikací v balíku. Firma, která si chce vést množství údajů,
třeba o svých zákaznících, stavu skladu, se složitými vztahy a vazbami na další
údaje zvolí produkt obsahující databázi. Tu naopak nepotřebuje ten, kdo
produkuje převážně text. Přiložený prezentační program ocení školicí střediska,
prodejci a manažeři. Doma se vám bude zdát jistě zbytečný. Vidíte, že
vynecháním některé části se zaměření zužuje. Přidáním jiné vyhovuje úplně jiné
skupině koncových uživatelů. Společným rysem je přítomnost textového a
tabulkového procesoru.
Dalším faktorem je cena. Ne každý si může dovolit špičkový produkt, bohatý na
počet kvalitních aplikací. Ekonomická recese, kterou procházíme, nutí k
rozumným investicím. To platí i pro software. Volbu při výběru elektronické
kanceláře tedy vymezuje i poměr ceny k požadovanému výkonu. Svoji roli při
rozhodování hraje i to, že některé balíky dostanete společně s počítačem jako
OEM.
Nakonec je tu síla zvyku. Máte-li produkt jednoho producenta, už budete těžko
přecházet na jiný. Vždy budete srovnávat, co tamten měl, uměl a tento neumí,
jak se vám v něm špatně pracuje. Nakonec se pravděpodobně stejně vrátíte.
Podobně se chovají i skalní zastánci nějakého výrobce, kdy nákup kanceláře z
jeho dílny vyplývá pouze z toho, že doposud užívali výhradně jeho produkty. S
užíváním nejmodernějších programů spojují někteří chybně image své firmy.
Microsoft Office 97 Professional
Skutečnost, že produkty společnosti Microsoft zaujímají vedoucí postavení nejen
v oblasti kancelářských balíků, není třeba rozvádět. Určují dění na trhu se
softwarem, definují nové standardy. Bylo by bláhové si myslet, že výhod svých
operačních systémů nevyužijí právě v elektronických kancelářích.
Instalace
Dodávka na CD-ROMu se vzhledem k objemu dat stala samozřejmostí. Balík si na
pevném disku žádá 73-191 MB volného místa. Pokud aplikace chcete provozovat
přímo z CD-ROM, postačí 24 MB. K dispozici je i bonus ValuPack s dalšími
šablonami, ukázkami, příklady, obrázky, pro všechny aplikace v balíku. Celkem
je pak na kotouči přes 300 MB dat a představa distribuce stejného množství dat
na disketách je přinejmenším úsměvná.
Součásti balíku
Ve variantě Professional najdete textový editor Word, tabulkový kalkulátor
Excel, databázový program Access, prezentační nástroj PowerPoint a program pro
správu informací Outlook. Verze všech produktů byly sjednoceny na 97. Navíc byl
přidán Binder, který umožňuje svázat data z různých aplikací podle témat.
Podrobná příručka má bezmála 700 stran.
Prostředí
Jako prostředí určené pro otevírání dokumentů a databází, odeslání pošty,
uspořádání schůzky a rychlé spouštění aplikací slouží panel zástupců Office. Je
obdobou panelu se spuštěnými aplikacemi Windows s tím rozdílem, že se
standardně zobrazuje na pravé straně obrazovky a má široké možnosti
přizpůsobení.
Pomocník Office je nový nápovědný systém, který hlídá vaši práci ve všech
aplikacích Office a snaží se nabídnout pomoc. Jeho činnost je úzce svázána s
nápovědou. O vyhledání odpovědi se pokusí i na otázku formulovanou vlastními
slovy. Pokud by se vám zdála jeho přítomnost časem otravná, můžete ho vypnout
nebo jeho rady omezit.
Visual Basic pro aplikace (VBA) je programovací jazyk vestavěný do všech
aplikací Office (ve Wordu nahrazuje dosud užívaný Word Basic). Pokročilí
uživatelé uvítají jeho přítomnost při snaze o automatizaci opakujících se úloh.
Nabízí přístup k objektům a proměnným, práci s jejich vlastnostmi a funkcemi,
vše v příjemném programovacím a ladícím prostředí.
Ve srovnání se staršími verzemi se balík 97 rozšířil nejvíce v podpoře sítě
Internet. Import a export do HTML ze všech aplikací činí tento jazyk dostupný
všem. Pro jeho použití nemusíte znát jediný příkaz. V sadě obrázků se objevují
grafické formáty GIF a JPG. Kamkoliv lze vložit (funkční) hypertextový odkaz.
Samostatný panel nástrojů "Síť WWW" vyjadřuje význam, jaký je této tematice
přikládán.
Textový editor
Informace, že Word ovládá běžné činnosti spojené s vytvářením a formátováním
dokumentu, nikoho nepřekvapí. Podívejme se spíš na nadstandardní dovednosti a
úroveň lokalizace.
V jediném dokumentu (souboru) nyní můžete uchovávat několik verzí textu. K
jednotlivým z nich se lze vrátit, uznáte-li např. starší verzi za lepší. To
úzce souvisí s revizemi a sledováním změn. I tyto funkce jsou již tradičně
nachystány.
Obohacení textu o efekty naklánění, otáčení, prohýbaní, barevné vyplňování
zvládne WordArt, grafy nepřicházející z Excelu vykresluje jádro Microsoft
Graph. Speciální požadavky matematiků pro zápis zlomků, rovnic a jiných
operátorů dokáže vyplnit editor rovnic, dostupný jako OLE objekt. Obdobně
jednoduché je vytvoření organizačního diagramu.
Novou nádhernou funkcí "navrhnout tabulku" potěší Word uživatele, pro něž
vytvoření složitější tabulky v textu bylo trestem. Myší zkrátka nataháte čáry
tak, jak si tabulku představujete.
Knihovna obrázků ClipArt nabízí 3 352 obrázků pro použití v programech Office.
S rozmachem multimédií přibyly v této knihovně poskrovnu i zvuky a animace.
Komu se to snad zdá málo, může se připojit stiskem jediného tlačítka do sítě
Internet přesně na místo, kde Microsoft nabízí ke stažení další.
O dobře provedené lokalizaci nás může přesvědčit bohatý slovník, který se
používá pro kontrolu pravopisu na pozadí (přímo při zápisu textu). Tezaurus
nabízí synonyma k obohacení použitých výrazů, někde dokonce i antonyma (slova
opačného významu). Názvy nástrojů a příkazů jsou počeštěny srozumitelně, stejně
tak nápověda. Škoda jen, že nástroj "automatické shrnutí" pracuje jen s textem,
jehož jazykem je angličtina.
S takovými schopnostmi se pak Word 97 právem stává populárním a vyhledávaným
textovým editorem, nakupovaným i jako samostatný produkt.
Tabulkový kalkulátor
Neméně známým tabulkovým kalkulátorem Excel vybavuje Microsoft každý
kancelářský balík. Tradičně se v nové verzi dočkáváme dalších vylepšení.
Pro vizualizaci dat přibyly nové typy grafů (některé těžko použitelné). Díky
hlídání prováděné činnosti může být odhaleno a opraveno 15 nejčastějších chyb,
kterých se uživatelé dopouštějí při zápisu vzorců. Editor map
vloží do dokumentu mapu světa, Evropy a dokonce okresů ČR.
Sdílené sešity lákají uživatele počítačů propojených v síti k současné práci na
jednom dokumentu. Taková činnost s sebou přináší samozřejmě problémy v podobě
konfliktů, které se musí řešit.
Hypertextový odkaz není omezen na další buňky, symbolicky se propojí třeba i s
dalšími dokumenty na vzdálených serverech. Uložení tabulky v HTML završuje
internetové tendence Excelu.
Přidáme-li k tomu všemu sadu funkcí a operací nad buňkami, kontrolu pravopisu,
automatizační prvky a dostupnou nápovědu, dostáváme v součtu výkonný tabulkový
kalkulátor pro náročné.
Ostatní programy
Access je relační databázový systém pro správu dat. Data uspořádaná v tabulkách
se prohlížejí a aktualizují pomocí navržených formulářů, s pomocí dotazů se
vyhledávají a analyzují, díky sestavám je lze snadno tisknout. Údaje v
jednotlivých tabulkách se spojují na základě vztahů (relací). To mají
databázové systémy společné. Liší se způsobem, jak je toho možné dosáhnout.
Vizuální prostředí, které nabízí k tomuto účelu Access, je příjemné a
intuitivní. Pomocí myši zvládnete "naprogramovat" rozsáhlé databázové systémy
se zaručenou integritou a stabilitou systému. Pro naučení poskytuje příklad
fiktivní firmy, ukázky zdrojových kódů a rozsáhlou nápovědu. Zaměření Office 97
na oblast Internetu potvrzuje fakt, že výstupem z databáze mohou být statické i
dynamické HTML stránky. Toho snadno docílíte použitím průvodce publikováním v
síti WWW.
Prezentační PowerPoint přichází se sadou šablon pro vedoucí pracovníky týmu a
větší společnosti, zpracovávající rozsáhlé projekty. Vytvořenou prezentaci
oživí automatické tvary, textové efekty, popřípadě vlastní animace. Provedení
prezentace ze vzdáleného počítače přestalo být snem a stalo se skutečností.
Stejně tak uložení prezentace ve formátu série
HTML stránek. Navíc se nabízí vytištění dokumentace pro posluchače nebo
poznámek pro přednášejícího. Tisk na průhlednou fólii nebo 35mm diapozitivy
dovolí pro prezentaci využít starší projektory.
Outlook lze považovat za centrum, kde můžete vytvářet, zobrazovat a pořádat
všechny své informace. Na starost si vezme řízení zpráv v elektronické poště
(příjem i odesílání), vedení kalendáře, adresáře kontaktů. Pomůže vám plánovat
schůzky, úkoly a dělat si poznámky.
Poslední, co ve své rozšířené nabídce objevíte, je Photo Editor. Autoři se jím
nikde nechlubí, patrně i proto, že unikl lokalizaci a zůstal v angličtině
(včetně nápovědy). Zvládne práci s hotovými obrázky, na které nabízí aplikování
efektů, práci s barevnou paletou nebo velikostí. Pokud nevyužijete jeho
dovedností při práci se skenerem, bude se vám hodit při převodu formátů
grafických dat.
Spolupráce
Vylepšování schopností aplikací přinutilo společnost Microsoft změnit své
vlastní formáty a definovat nové standardy. Přestože přípony souborů zůstaly
stejné, nelze je ve starších verzích programů otevřít (bez jiných úprav).
Vývojáři tím sami sebe přinutili k vytvoření konverzních programů, které jsou
volně šiřitelné. Naopak nové aplikace jsou zpětně kompatibilní a lze s nimi
zpracovat všechny předchozí formáty.
Konkurenci cítí u společnosti Lotus, což naznačuje samostatná nápověda právě
pro jejich uživatele tabulkového kalkulátoru
1-2-3. Samozřejmě ani ostatní formáty nezavrhují a počítají i s existencí
českého Software602.
Automatizace činnosti
Možnostem zautomatizovat provádění opakujících se úloh musíme věnovat
samostatnou část. Jejich nabídka je vskutku široká. Oceníme tím čas, který
Microsoft této oblasti při vývoji aplikací věnoval.
Základ tvoří šablony dokumentů. Jejich kolekce je spíše univerzální než
zaměřená na konkrétního uživatele. To si vynahradíte tvorbou vlastních nebo
stažením volně nabízených šablon na Internetu. Pohodlným uzamčením šablony lze
zabránit jiným uživatelům měnit části dokumentu, u kterých si to nepřejete.
Dalším prostředkem jsou makra, která jsou pomalu vysunována výkonnějšími
nástroji. Vrchol pomyslné pyramidy tvoří mocný programovací jazyk Visual Basic
pro aplikace, o kterém jsme se už zmínili.
S touto kolekcí prostředků nebudete nikdy omezeni, naopak můžete svým méně
zkušeným kolegům zjednodušovat činnost při tvorbě dokumentů.
Komu je určen
Elektronická kancelář Microsoft Office 97 je složena ze špičkových produktů a
vhodně sladěna tak, aby pro uživatele bylo oddělení aplikací co nejméně
zřetelné. Chcete otevřít dokument? Zvolte z nabídky Otevřít dokument Office a
pak už si vyberete. Nezáleží na tom, ve které aplikaci jste jej vytvořili.
Vysoký stupeň integrace je dosažen moderními technologiemi, většinou z vlastní
dílny (např. OLE, MAPI).
Kdo je tedy primárně určen pro používání takové kanceláře? Odpověď není
složitá. Všichni. Přesněji řečeno všichni, kteří si ji mohou dovolit.
Pravděpodobně to budou profesionálové, pokročilí uživatelé, programátoři,
vývojoví pracovníci apod., kteří využijí rozsáhlé nástroje pro automatizaci
práce, zorientují se v možnostech aplikací a s jejich pomocí rychle dosáhnou
požadovaných výsledků. Budou to lidé, jejichž obživa je s přítomností počítače
v kanceláři úzce svázána.
Kvalitní a rozšířený databázový systém Access zužitkují větší firmy, vedoucí si
(kromě dat v adresáři kontaktů) údaje v rozsáhlých databázích, na které síla
tabulkového kalkulátoru už nestačí. Tato relační databáze pomůže zvládnout
složité vztahy mezi údaji, zajistí integritu a bezpečnost dat. Prezentace je
také úzce spojena s daty. Musíte mít co prezentovat. Jestliže máte uspořádat
školení, výuku nebo prezentovat společnost na Internetu, nebude to v této
kanceláři problémem.
Pro využití všech schopností je důležité připojení k síti Internet. Bez tohoto
připojení přijdou nástroje pro využívání WWW vniveč. Síla, která smazává
vzdálenost i hranice států a kterou tyto aplikace disponují, by se ztratila.
Naštěstí rozmach celosvětové sítě nevynechal ani země koruny české. Takže
jste-li "on-line" (a to profesionálové bývají), pak i pro vás je tento produkt
určen.
Ze snahy o univerzálnost a pokrytí potřeb co největšího okruhu uživatelů plynou
některé nevýhody. Robustnost, tedy velké množství funkcí, nabídek, možností a
nastavení může činit začátečníkovi či nezkušenému problémy. Vhodnější je přejít
na tento software až v době, kdy se vaše nároky zvyšují a potřebujete pro svou
práci moderní výkonné nástroje.
Chcete-li být přesto na špici pelotonu, rozmyslete se, zda použijete všechny
aplikace. K dispozici je více variant bez toho či onoho, popřípadě lze produkty
zakoupit jednotlivě. Musíte se také připravit, že za požadovanou kvalitu
přiměřeně zaplatíte.
Microsoft Office 97 Small Business Edition
Instalace
Aplikace jsou dodány na dvou CD discích (důvod si řekneme později) a musí se
instalovat jednotlivě jedna po druhé. To nejenže zdržuje prodloužením
doby instalace, ale i znepříjemňuje život při čtvrtém vkládání ochranného
CD-klíče ho jistě budete znát zpaměti.
Rozhodnete-li se pro umístění kompletních aplikací a jejich dat na pevný disk,
připravte si neskromných 554 MB volného místa (typické max. 215 MB). Jestliže
vám ještě nějaké zbude, je k dispozici ValuPack s dodatky, šablonami...
Součásti balíku
Kromě všudypřítomného Wordu a Excelu najdeme v balíku Office SBE program pro
správu informací na pracovní ploše Outlook (vše ve verzi 97) a program stolní
typografie Publisher (ten ve verzi 98). Navíc je přibalen i internetový
prohlížeč Internet Explorer 4.01 CZ. Krabice na první pohled zaujme logem,
značícím podporu instrukcí MMX.
Příručka, ve které se dočtete o prvním dnu práce v elektronické kanceláři i o
pokročilých technikách, má málo přes 500 stran.
Microsoft Publisher
O aplikacích Word, Excel a Outlook jsme se už zmínili, proto se raději
podívejme na místa, kterými se balíky odlišují.
Publisher 98 je nástroj určený pro výrobu komunikativních publikací bulletinů,
brožur, oznámení, letáků, pohlednic, hlavičkových papírů, novin, navštívenek,
WWW stránek... Na rozdíl od textových editorů se soustředí na práci se stránkou
jako celkem, vzájemným rozvržením bloků (rámců), barevným sladěním a grafickou
úpravou. Co je obsahem bloku je mu jedno. Obdobně se chová ke grafice i textu.
Pro rychlejší zpracování publikace přicházejí na pomoc průvodci. Nabízejí sadu
připravených šablon a jejich variant. Kolekce je pozoruhodně rozsáhlá, čehož
důsledkem jsou tisíce verzí výsledku práce. Celkový vzhled výrazně ovlivňují
obrázky. To si uvědomili i autoři a připojili k Publisheru přes 13 000
klipartů, fotografií, animací a zvuků. Právě tato skutečnost si vynutila druhý
instalační CD, jenž obsahuje jen Publisher a galerii obrázků.
Průvodcem můžete vytvořit kompletní několikastránkový WWW server pro obchodní,
podnikové nebo soukromé účely. Na publikaci lze rychle převést i běžný dokument
Word. Účelným nástrojem se jeví i tisk adres (třeba z Outlooku) na obálky a
štítky.
Ostatní programy
Obchodní agendy, dodávané spolu s variantou SBE, jsou sadou dokumentů Excelu s
makry, zajišťujícími vedení ekonomické agendy velmi malé firmy. Spravují
pokladnu, evidují závazky a pohledávky, kontakty shromažďují v adresáři,
zjednodušují evidenci zakázek a objednávek.
Komu je určen
Textový editor a tabulkový
kalkulátor potřebujeme všichni. Směrování proto zjistíme z ostatních produktů v
dané kanceláři.
Skladba obsahující Publisher bude vhodná pro reklamní agentury, malé noviny,
publikační oddělení společnosti, public relations, organizace zajišťující
pořádání akcí, restaurace apod. Stejně tak drobné firmy uvítají vedení obchodní
agendy pomocí hotových maker v Excelu a dokumenty vysvětlující přechod na
obchodování na Internetu. Význam takového připojení jsme již rozebrali.
Fakt, že chybí databáze, vylučuje z okruhu zájemců velké firmy. Ty raději
sáhnou po jiné variantě. I v domácnosti si vystačíte s textovým editorem a
nepotřebujete publikační software. Také kvalitní barevné tiskárny, kterých by
bylo pro výsledný efekt zapotřebí, nejsou v našich podmínkách (zejména z
cenových důvodů) zabydlené.
Microsoft Works 4.0
Instalace
Po rychlé instalaci, která si ukousne z vašeho pevného disku maximálně 28 MB
místa, jste připraveni používat tento "nejhubenější" produkt společnosti
Microsoft na poli kanceláří.
Součásti balíku
Celý balík zastupuje jen jediná ikona (trochu to připomíná vše v jednom). S
její pomocí získáváte přístup k textovému editoru, tabulkovému kalkulátoru a
jednoduché databázi. Další programy grafický editor nápadně podobný Malování z
příslušenství Windows a WordArt (určený k natáčení, naklánění a jiným efektům
písma) jsou dostupné jen z textového editoru.
Prostředí, textový editor,
tabulkový kalkulátor a ostatní programy
Hlavní okno aplikace Microsoft Works je společné pro všechny jeho části a při
přechodu z jedné do druhé se jen změní menu. Jeho hlavními rysy jsou vždy
přítomná kontextová nápověda, umístěná jako sloupec na pravé straně obrazovky,
a množství průvodců. Jeden se hlásí o slovo hned po spuštění a nabízí pomoc při
použití některé ze standardních šablon. Další vás provádějí po každé provedené
volbě. To jistě ocení začátečníci.
V textovém editoru jsou dostupné jen běžné funkce související s formátováním
textu. Kontrola pravopisu i vyhledávání synonym je k dispozici po vyžádání z
nabídky. Do textu lze libovolně vkládat obrázky, tabulky, grafy i OLE objekty
(prvky jiných aplikací). Ochuzeni jste o vlastní šablony, formuláře a práci s
HTML dokumenty.
Tabulkový kalkulátor zvládá běžné výpočty ze všech oblastí, výčet funkcí
aplikovatelných na data není v žádném případě chudý. Domácí úlohy, jako je
vedení rodinného rozpočtu nebo portfolia zvládne bez problému (zdlouhavě se
snad jen ohraničují buňky čarami). Žádné výrazné schopnosti navíc ale nejsou k
dispozici.
Databáze je velmi jednoduchá a slouží tu pro vytváření seznamů a sestav. Pomocí
průvodců pak i laik zvládne vyrobit např. telefonní seznam nebo adresář
kontaktů.
Přestože dlouhé názvy souborů přišly s Windows 95, stále nejsou ve všech
programech samozřejmostí. Bohužel je tomu tak i zde.
V žádné z částí Microsoft Works nemůžete vytvářet vlastní šablony, makra ani
skripty, které by zautomatizovaly a urychlily vaši činnost. Také není k
dispozici nástroj, který by procházel dokumenty a vytvářel index pro rychlé
hledání a snazší orientaci.
Spolupráce
Jako každý jiný, i tento balík zakládá sadu vlastních formátů dat. Zajímá nás
proto, jak si poradí s formáty svých kolegů. Textový editor dovede načíst
dokumenty Wordu do verze 6.0/95, dokumenty WinText a HTML. Tabulkový kalkulátor
zvládne formáty Lotus 1-2-3 a Excel, ne však už produkty Software 602. Databáze
zná ze standardních formátů jen dBASE.
Komu je určen
Tento produkt je díky své jednoduchosti a snadnosti ovládání vhodný především
pro domácí použití a výuku ve školství. Jistě si rychle získá studenty a
začátečníky vždy přítomnou nápovědou nebo průvodci s náhledy na prováděnou
akci. V domácnosti oceníte sadu připravených šablon pro textové dokumenty,
tabulky i databáze. Je dobrým odrazovým můstkem pro získání zkušeností a návyků
práce s počítačem. Zároveň vás nebude mást množstvím nepotřebných a zbytečných
funkcí. Se svou průměrnou nabídkou funkcí je ideální pro psaní několika (i
desítek) dokumentů ročně.
Určitě by po něm neměli sahat profesionálové, jejichž nároky na rychlou tvorbu,
složité výpočty a koncový vzhled by neuspokojil. Také podpora Internetu a jeho
formátů byla opomenuta. Chybějící nástroje pro zautomatizování psaní (makra,
vlastní šablony, skriptovací jazyk, index) odradí zase autory četných dokumentů.
Lotus SmartSuite 96
Balík společnosti Lotus je poněkud staršího data. Jeho nejnovější nástupce
SmartSuite Millenium se totiž nedočkal (a asi nedočká) lokalizace a nebyl proto
považován za plnohodnotného kandidáta na místo v českých kancelářích.
Instalace
Instalace ze stříbrného kotouče potřebuje 150 MB (minimálně 74 MB) místa na
pevném disku. Ačkoli to není vyžadováno, je ze zkušenosti vhodné po dokončení
instalace restartovat počítač.
Do Windows NT se vám produkt nainstalovat nepovede. Budete po několika krocích
odmítnuti anglickým chybovým hlášením. Přiznejme však, že produktu určenému pro
Windows 95 to nemůžeme mít za zlé.
Součásti balíku
Balík je přeplněn aplikacemi. Najdete tu vše, na co si vzpomenete. Textový
editor Word Pro, tabulkový kalkulátor 1-2-3, databázový systém Approach,
organizér, nástroj na tvorbu prezentací Freelance Graphics i ScreenCam pro
záznam a přehrávání dění na obrazovce. To vše zastřešuje společné ovládací
prostředí SmartCenter (slovíčkem smart, neboli šikovný, se to tu jen
hemží).
CD-ROMová verze neobsahuje tištěnou dokumentaci. Její elektronická podoba se
automaticky neinstaluje a tak je dostupná pouze při zasunutém CD-ROMu (možná
způsob boje proti šíření nelegálního SW).
Prostředí
Srdcem celého systému je SmartCenter, který zajišťuje jednoduchý přístup ke
všem aplikacím a jejich souborům (při instalaci se umístí mezi automaticky
zaváděné programy a proto je k dispozici po každém spuštění počítače). Podobá
se panelu s tlačítkem Start z Windows s tím rozdílem, že je umístěn nahoře. Při
poklepu myší vyjíždějí šuplíky s upravitelnými nabídkami a jednotlivé aplikace
jsou tak stále na dosah. Organizuje práci a odstraňuje nepořádek na pracovní
ploše.
Textový editor, tabulkový kalkulátor a ostatní programy
Textový editor Word Pro je nástupcem oblíbeného AmiPro. Rozšířená byla
funkčnost hlavně v oblasti týmové práce a internetových formátů. Při skupinové
revizi stačí určit, kdo a co smí s danou částí dokumentu provádět. Výsledek
společného úsilí se při konsolidaci promítne do konečného stavu potvrzením nebo
zamítnutím změn. V jednom dokumentu (souboru) lze uchovávat i několik jeho
různých verzí. V rozsáhlých dokumentech pomohou "ouška" rychle dostupné
záložky. Malou škálu šablon lze upravit, popřípadě rozšířit o vlastní. K
ulehčení práce je k dispozici jazyk LotusScript pro vytváření scénářů a maker
(včetně možnosti ladění). Nabízí se i automatické vytvoření rejstříku a obsahu.
Osnovu dokumentu lze později použít i k vygenerování prezentace.
1-2-3 ve verzi 5 představuje příjemný tabulkový kalkulátor, ve kterém dominuje
rychlá tvorba grafů a integrace s databází. Z jednoho místa lze provádět správu
a analýzu dat bez opuštění 1-2-3. Dobré schopnosti propojení nastiňuje přesun
oblasti dat do Word Pro nebo propojení grafu s prezentací.
Approach je výkonná relační databáze. Obsahuje mnoho vzorových aplikací a
průvodců, se kterými zvládnete rychlou tvorbu sestav a mimo jiné přístup k
údajům z Lotus Notes. Nabízí se i kolekce hotových šablon databází různých
oblastí (firma, domácnost, obchod). To vše opět obohaceno o týmovou práci.
Prezentaci vaší firmy zvládne další pomocník Freelance Graphics. Zajímavé je,
že vytvořenou prezentaci lze prohlížet i bez produktů Lotus jako sérii HTML
stránek s vloženými obrázky v běžném internetovém prohlížeči.
Za pomocí ozvučeného prostředí SmartCenter je vždy po ruce i kalendář a
adresář. Tím nepatrně supluje Organizer, jehož schopnosti jsou širší. Od vedení
seznamu úkolů, adres, telefonních čísel až po výročí, to vše navíc podpořené
flexibilním tiskem třeba jako pořadače.
Bohatá nápověda zaujme množstvím výukových a demonstračních programů, které vás
v první fázi naučí základy ovládání a pak nabídne filmy seznamující s funkcemi
a vlastnostmi (snad právě pro ně je určen přehrávač ScreenCam). Široké možnosti
přizpůsobení umožní "ušít" systém na míru každému uživateli.
Spolupráce
Množství vstupních i výstupních filtrů láká k přechodu z produktů společnosti
Microsoft (pochopitelně díky datu výroby jen do verze 7). Jinak je tomu s
formáty Software 602, o kterých snad Lotus ani neví, že existují. Import i
export v HTML uvítají autoři webových stránek. Databáze podporuje světové
databázové formáty a dotazy SQL.
Komu je určen
Odlišná koncepce programů společnosti Lotus bude vyhovovat především jejich
příznivcům. Kdo okusil výrobky AmiPro nebo Lotus Notes, zůstane asi věrný
rodině. Zabudovanou podporu týmové práce využijí malé i velké týmy
kancelářských pracovníků, jejichž počítače jsou propojeny v síti. Funkce
skupinové práce, skupinové revize, skupinové pošty i skupinové bezpečnosti
ocení autorské týmy, jejichž hlavním úkolem je publikování společného úsilí
(noviny, časopis, knihy).
Za předpokladu dostatečných oprávnění lze uvedené činnosti provádět přímo na
WWW serveru díky podpoře HTML. Integrace elektronické pošty je považována za
samozřejmost.
Podpora "domácího" Lotus Notes je zjevná. Spolupráce se všemi částmi kanceláře
je propracovaná a apeluje i na tyto uživatele.
Balík je bohatý na počet aplikací a spolehlivě pokryje i náročné kancelářské
práce. Nutí bohužel uživatele k manuálnímu výběru aplikace, ve které akci
provede (tento faktor by mohl odradit začátečníky). Celkově jde o sadu s
jednotným vzhledem a ucelenou filozofií. Osobité rozmístění nástrojových lišt
je jen otázkou zvyku. Slabší kontrolu českého pravopisu má za vinu malý slovník.
Doma, ve škole ani na cestách sílu týmové práce nepocítíte (za předpokladu, že
školní test není kolektivní prací). Budete se muset spolehnout sami na sebe.
Tím je celá síla tak kvalitního balíku degradována minimálně o jeden stupeň.
Ještě dnes je celková nabídka funkcí trochu nadprůměrná. Kdo chce být na
vrcholu, musí ale sáhnout ke konkurenci. Co říci na konec? Snad jen: škoda, že
nebyl lokalizován jeho mladší bratříček.
602proPC Standard
O tom, že by domácí výrobek v silné zahraniční konkurenci
neobstál, nemůže být ani řeč. A o tom, že český výrobce nezná potřeby českého
uživatele, už vůbec ne. Ručičky našich programátorů jsou stejně šikovné a
pracují levněji.
Slogan "Kancelářský software, který nestojí více než 10 % ceny nového
počítače", pak nabývá skutečných rozměrů. Je to opravdu tak. Cenová politika
firmy Software602 je ke konkurenci neúprosná. Na kolbišti se ocitá silný soupeř.
Instalace
Před započetím instalace produktů českého výrobce Software602 je více než
doporučeno mít nainstalován nějaký internetový prohlížeč (Internet Explorer
nebo Netscape). Pokusí se ho použít už automatické spouštění po zasunutí
CD-ROMu s instalací 602proPC. Na pevném disku si pro variantu Standard
připravte skromných 43 MB.
Součásti
Základní součásti tvoří textový editor WinText602 ve verzi 5.1 a tabulkový
kalkulátor MagicTab 2.0. Ostatní součásti PhotoMagic, Grab602, OCR602 lze
chápat jako doplňky. Nad vším uvedeným má kontrolu nové prostředí nazvané
602Desktop. V balíku bohužel nenajdeme obecný databázový systém. Příručka
uživatele o rozsahu 130 stran se jeví vzhledem k rozsahu balíku dostačující.
Prostředí
Na nové ovládací prostředí 602Desktop jsou jeho autoři patřičně hrdí. Princip
skříní, šanonů a složek je novým intuitivním chápáním práce s dokumenty v
kanceláři. Snaha přiblížit se co nejvíce skutečné situaci v kanceláři před
příchodem PC (i taková místa ještě jsou) umožňuje plynulý přechod na počítačové
zpracování.
Dobrá dostupnost ostatních aplikací, včetně těch, které nejsou v dodávce od
Software602 (internetový prohlížeč, elektronická pošta, průzkumník) a volitelné
zobrazení s možností přizpůsobení, činí z 602Desktopů příjemné prostředí.
Především pak pro nováčky, kterým pojmy disk, adresář a soubor mnoho neříkají.
Použitím technologie drag and drop (táhni a pusť) nebo s pomocí kontextového
menu vyvolaného pravým tlačítkem myši, můžete zvládnout běžnou správu dokumentů.
Připravené šablony smazávají rozdíl mezi tím, ve které aplikaci se výsledný
dokument vytváří. To je vlastně cílem integrace. Právě po tom uživatel touží.
Jen zvolit co chci dělat a počítač rozhodne jak. Sjednocené ovládání stírá
různost zaměření programů.
Textový editor
WinText602 ve verzi 5.1 byl představen na Invexu 98 (stejně jako celý balík). V
touze po konkurenceschopnosti musel projít mnoha úpravami. Výsledek je
překvapující (podle četnosti přívlastku Magic je možná navštívil nejmenovaný
kouzelník).
Sílu ukazují nástroje. Bohatý slovník pro kontrolu pravopisu na pozadí,
tezaurus pro vyhledávání synonym, automatické vytvoření rejstříku a obsahu, to
vše dovede výrazně urychlit tvorbu dokumentu. Tím možnosti automatizace práce
nekončí.
Nechybí makrojazyk rozšířený o nové funkce a novinkou jsou "inteligentní
šablony". Jsou to šablony s průvodci sekvencemi dialogů opatřenými tlačítky pro
pohyb vpřed a zpět. Na jednotlivých kartách doplníte údaje, o které jste
žádáni. Na závěr se vygeneruje dokument, kde se do šablony na správná místa
doplní zadané údaje. Pomocí nástroje Návrh inteligentní šablony si je můžete
vyrábět sami.
Celou akci zvládnete pomocí myši. V dokumentu označíte záložky, k nim navrhnete
vzhled dialogů a nakonec necháte vygenerovat příslušné makro. Jak snadné a
účinné.
Tabulky, čárová grafika, formulářové objekty, propojení s dalšími objekty
technologií OLE, nic není problém. Navíc je k dispozici editor ozdobného textu
MagicText. Na poli hypertextového jazyka HTML Software602 řádně zapracoval.
V možnostech přizpůsobení a automatizace práce s dokumenty je srovnatelný se
světovou špičkou.
Tabulkový kalkulátor a ostatní součásti
Výborný dojem z textového editoru kazí průměrný tabulkový kalkulátor MagicTab.
Očekávání nesplní, budeme-li na něj klást vyšší nároky. Základní sada funkcí s
úzkou nabídkou operací nad buňkami jej řadí daleko za požadavky profesionála,
jenž se denně zabývá analýzou dat. Snahu změnit tento pohled se ještě pokouší
pomůcka pro práci s grafy MagicGraf svou širokou škálou plošných a prostorových
grafů.
PhotoMagic není grafický editor, slouží jen pro úpravu hotových obrázků.
Umožňuje nastavení jasu, kontrastu, natáčení, aplikování některého efektu,
práci s barvami a výřezy. Zároveň může sloužit jako implicitní prohlížeč
obrázků nebo být použit ke konverzi formátů.
Grab602 dovede kopírovat stránky WWW serveru na lokální disk (moderní browser
toto umí také) a indexovat je pro pozdější fulltextové vyhledávání. OCR602 zase
"umí" rozpoznávat text v obrázku načteném ze skeneru (přes ovladač TWAIN) nebo
z grafického souboru.
Spolupráce
I v Software602 chovají respekt k formátu DOC a XLS. Chtějí-li oslovit
uživatele formátů MS Office, musí nabídnout lepší produkty nebo snížit cenu.
Navíc musí přidat podporu formátů Office. Přesně to se pokusili udělat.
V importu textu a tabulek nejste nijak omezeni, povede se vám načíst i nový
formát Office 97. To už neplatí pro export, kde vám bude muset stačit standard
z 6.0/95.
Komu je určen
Varianta Standard je souhrn moderních prostředků, který může snadno tvořit
hlavní základ softwarového vybavení pro běžnou práci na PC. Možnostmi textového
editoru nezůstává pozadu za světovými jedničkami.
Přímo je situován pro malé firmičky, kterých se v posledních letech vyrojilo
nepočítaně. Vedení firemní i soukromé agendy si bere za své. Nabízí připravené
šablony pro komunikaci s úřady (hlavně finančním, stavebním, celním), kompletní
řešení personální agendy, právních smluv, stavebních dokladů, daní a ekonomiky.
Takovouto znalost českých oříšků nemůžeme po zahraničním tvůrci ani chtít.
Příhodný bude nejvíce firmám, které počítač nepoužívají jako prostředek k
výdělku, nýbrž jako pomocníka v práci s běžnou agendou.
Rozšíříme-li svůj pohled navíc o cenu produktu, pak není důvod jej nemít i
doma. Může si jej dovolit prakticky každý, kdo investoval do PC (a nechce
porušovat zákony užíváním nelegálního SW). Díky profesionálnímu textovému
editoru bude vyhovovat těm, kteří chtějí především psát. K tomu dopomohou
přichystané formáty dopisů, faxů, obálek i štítků.
Psaní v jazyce HTML je tak přirozené, že o něm ani nemusíte vědět. To nahrává
webovým autorům. Statické ani dynamické formáty sítě Internet nejsou domácímu
balíku cizí a tvořit v nich tak může každý. Otevírání WWW stránek nebo zpětné
uložení přímo na server je samozřejmé. Stejně tak náhled a zobrazení zdrojového
kódu přímo z editoru či komunikace elektronickou poštou.
Chybějící další nástroje, zejména databázový systém a prezentace určují, pro
koho není balík vhodný. Pokud kladete důraz na zpracování číselných údajů,
schopnosti tabulkového kalkulátoru vám stačit nebudou. Toužíte-li si pořizovat
mohutnější databáze (shromažďovat údaje), případně data prezentovat,
porozhlédněte se ve schopnostech varianty Expert nebo u konkurence.
602proPC Expert
Instalace
Důsledkem faktu, že nemůžete určit, které komponenty balíku se budou
instalovat, vždy přijdete na svém disku o 60 MB. Obdobně jako u předchozí
varianty se před instalací ujistěte, že máte internetový prohlížeč. Dokumentace
obsahuje varování, uvádějící možné problémy při jeho nepřítomnosti.
Součásti balíku
Kancelář Expert vznikla rozšířením balíku Standard o databázi WinBase602 verze
5.1. O tom svědčí i fakt, že v krabici najdete kromě původní dokumentace (pro
verzi Standard) druhou knihu příručku uživatele personální databáze. Program
Agent 602 pro indexování a fulltextové vyhledávání je i zde jen ve zkušební
30denní verzi.
WinBase602
Personální databáze WinBase602 je komplexní databázové prostředí pro zpracování
dat, návrh formulářů, tiskových sestav a programování potřebných rutin. Její
součástí je i jednouživatelský SQL server. Architektura klient/server, jazyk
SQL 2, SQL/PSM3 i možnost digitálních podpisů z ní dělá moderní prostředek k
bezpečným operacím s daty. Český původ se projeví nejvíce v bezchybném třídění
a vyhledávání záznamů. Zajímavou vlastností je synchronizace dat mezi dvěma
počítači pomocí elektronické pošty. Tím odpadá nutnost zřizovat pro replikaci
speciální linku.
Svými schopnostmi je WinBase značně vyspělá, podporuje řadu moderních
technologií a funkcí, včetně těch souvisejících s rozmachem Internetu. Na
druhou stranu vývojové prostředí za konkurencí poněkud pokulhává.
Ostatní aplikace
Doplňující programy jsou s balíkem Standard shodné. Za zmínku stojí rozšíření
funkčnosti textového editoru. Využití naleznou šablony napojené na databázi,
jejichž pomoc zjednoduší tisk faktur, dodacích listů, obálek nebo ceníků. Při
tisku lze použít dat shromážděných vašimi databázovými aplikacemi nebo v
tabulkovém kalkulátoru. Vytvoření vlastních šablon hromadné korespondence
(mailmerge) nahradí vytváření desítek dokumentů.
Druhý posun zaznamenáme při návrhu dynamických HTML stránek, pro které je
připraven Průvodce připojením formulářů z textového editoru k datovým tabulkám
na SQL serveru. K dispozici je CGI rozhraní a WinBase602 Internet klient,
zajišťující přístup k databázi prostřednictvím internetového prohlížeče.
Komu je určen
To, co odsouvalo variantu Standard na skromnější využití nepřítomnost databáze
zde neplatí. Složení se rozšířilo právě o součást, která je pro některé skupiny
uživatelů přímo nutná. Software602 určuje balík 602proPC Expert správcům sítí.
Do vínku proto dostal možnosti správy dokumentů na firemním intranetu,
vytváření adresářových struktur nebo přizpůsobení publikovaných přehledů
potřebám a podmínkám firmy.
Všechny nástroje nahrávají k použití ve větších společnostech, firmách s více
zaměstnanci, které jsou připojeny (nebo plánují připojení) k síti Internet.
Znalost potřeb našich uživatelů a domácího prostředí umožnila přijít s nabídkou
šablon, šitých na míru pro českého uživatele podnikatele.
Textový editor a databáze prošly svým vývojem a verzi 5.1 jsou oba
konkurenceschopné. Zarážející je ovšem nevyváženost
verze a schopností tabulkového kalkulátoru (MagicTab 2.0), na němž budou muset
programátoři domácího producenta přece jen ještě zapracovat. Kladete-li důraz
právě na tuto součást kanceláře, zkuste počkat. Software602 určitě v oblasti
softwaru neskončil.
COREL WordPerfect Suite 7
Součásti balíku
Kancelář od společnosti Corel obsahuje textový editor WordPerfect, tabulkový
kalkulátor Quattro Pro a prezentační program Presentations vše ve verzi 7. K
tomu je přibaleno mnoho malých, tu a tam potřebných utilit. Příručku byste
hledali marně. Na CD-ROMu sice je, ale anglicky. Přesto v krabici jedna kniha
je a jak již znalci Corelu tuší, jde o přehled klipartů.
Textový editor, tabulkový
kalkulátor a ostatní aplikace
Ani textovému editoru WordPerfect se nevyhnul boom sítě Internet. Zareagoval
nástrojem Internet Publisher (editace a publikování přímo na WWW serveru),
importem/exportem v HTML. Bohatost menu signalizuje velké schopnosti, zároveň
tím může působit hrůzostrašně na začátečníky.
Quattro Pro známý tabulkový procesor s tradičně dobrým výkonem také doznal
rozšíření. Se svými téměř 500 funkcemi a 50 typy grafů je doslova "nabitý". Nad
daty nabízí operace a analýzy, jinde známé jen v databázových programech. Tím
částečně supluje absenci takového programu v balíku.
Poslední z "hlavních aplikací" je prezentační Corel Presentations. K dispozici
je jen v anglické verzi, přesto s ní tohoto jazyka znalý uživatel dovede
vytvořit českou prezentaci. Dynamiky nabude díky animacím objektů a škále
přechodových efektů mezi obrazovkami. Oživení zvukem či obrázkem není problém,
stačí sáhnout do příslušné knihovny. Rychlého vytvoření prezentace lze docílit
importem osnovy z libovolného světového textového editoru.
Envoy 7 je nástroj na elektronické vydávání publikací, bohužel vlastního
formátu. Proto je využit především pro prohlížení příruček k programům. Výhodou
se zdá možnost importovat do něj vlastní dokumenty z ostatních aplikací a tím
je převést do elektronické podoby.
CorelFLOW 3 je vektorový grafický editor. Výborně se hodí pro vytváření
vývojových diagramů a obdobné objektové grafiky. Připomíná chudého příbuzného
profesionálního Corel Draw a je jak jinak, než anglicky.
Pro rychlou orientaci v dokumentech nebo jejich vyhledávání vytváří index
QuickFinder.
Spolupráce
Přestože aplikace kanceláře Corelu používají své vlastní formáty, poradí si v
pohodě s formáty společností Microsoft i Lotus. České konkurenty včetně firmy
Software602 přehlédly. Vnitřní spolupráce programů v balíku (integrace) je
založena na technologii vkládání objektů OLE a vzájemného spouštění aplikací.
Komu je určen
Kancelář společnosti Corel je všestranná sada aplikací pro běžnou každodenní
domácí, popřípadě firemní práci. Jednotlivým aplikacím nechybí po funkční
stránce žádná schopnost. Skromná nabídka šablon je univerzální a vhodná pro
soukromou agendu či malou firmu (faktury, adresy apod.).
Síla celého balíku je skryta v tabulkovém procesoru. Kladete-li důraz obzvláště
na zpracování úloh v této aplikaci, přijdete si na své. Ostatní prvky kolekce
se nevymykají standardům, nic jim neschází, ale ani ničím nepřekvapí. Uplatnění
proto najdou zřejmě u příznivců rodiny COREL a milovníků obrázků.
Do hlavních programů zapracovaný formát HTML zjednoduší přípravu dokumentů pro
WWW server. Zajímavou novinkou je export technologií Corel Barista, což je
publikování v jazyce Java (bez jeho znalosti). Zajímá-li vás tato oblast,
nebudete o nic ochuzeni.
Prezentační program, některé části textového editoru, průvodců, nápovědy,
utilit ani dokumentace nebyly vůbec počeštěny. O nedobře provedené lokalizaci
svědčí i přibalení internetového prohlížeče Netscape Navigator v anglické verzi
(snad omyl). Kolekce takových nepříjemností snadno odradí zhýčkaného "českého"
uživatele.
Závěr
Každý uživatel ví nejlépe sám, jaký typ úloh pomocí počítače zpracovává,
popřípadě chce zpracovávat. Prostřednictvím našeho přehledu jsme chtěli pomoci
nerozhodnutým vybrat optimální variantu a výrobce, s jehož produkty by byl
nejvíce spokojen a zároveň schopen dosahovat požadovaných výsledků. Snažili
jsme se nastínit optimální oblast využití, okruh potenciálních zájemců, kterým
je určen.
Odkrytím obsahu balíků vás chceme ušetřit nemilého překvapení, číhajícího v
podobě nepřítomnosti očekávané aplikace, jejích schopností či funkčnosti,
absence dokumentace a podobných žertíků.
Ne vždy využijete celý objem dodaných programů, proto zvažte, zda jejich
samostatný nákup nebo výběr jiné varianty nebude ekonomičtější. Nabídka je
široká, konkurence silná. Doufejme, že z toho všeho nejvíce vytěží koncový
uživatel.
Výčet elektronických kanceláří, které jsme zde popsali, není jistě kompletní.
Existují i produkty jiných výrobců, jež jsou v našich krajích rozšířené a
využívané.
9 0298 / darn

HODNOCENÍ+ profesionální výkonné nástroje
+ možnosti automatizace
+ podrobná příručka
náročnost na hardware
cena
HODNOCENÍ
+ profesionální výkonné nástroje
+ podpora sítě Internet
+ podrobná příručka
nepříjemná instalace
cena
HODNOCENÍ+ malý a jednoduchý
+ vždy přítomná nápověda, příručka
chybí nástroje pro automatizaci
opomenuta podpora Internetu
HODNOCENÍ
+ podpora týmové práce
+ široká škála aplikací
+ spolupráce s Lotus Notes
příručky jen při zasunutém
CD-ROMu
špatná kontrola pravopisu
neobsahuje žádné obrázky
HODNOCENÍ
+ cena
+ kvalitní textový editor
+ podporuje formáty Office 95/97
výkon tabulkového kalkulátoru
chybí databáze
HODNOCENÍ
+ cena
+ kompatibilní s formáty Office95/97
výkon tabulkového kalkulátoru
HODNOCENÍ
+ výborný tabulkový kalkulátor
nepovedená lokalizace

Slovníček pojmů
CD-ROM
Stále ve větší míře se jako instalační médium uplatňuje kompaktní disk. Větší
objem dat vytlačil diskety, které kromě chybovosti vykazovaly především nízkou
rychlost. Dostatečná kapacita CD umožnila přiložit navíc obrázky, příklady a
šablony. Často se setkáme i s tím, že dokumentace je přiložena jen v
elektronické podobě.
HTML
Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) má svůj domov na Webu, odkud se rozšířil
i do běžných textových editorů. Jeho prostřednictvím lze vytvářet tzv.
hypertextové dokumenty, tedy dokumenty, v jejichž textu jsou umístěny odkazy na
jiné místo dokumentu nebo dokonce do textu jiného dokumentu. Po kliknutí na
takovýto odkaz se uživatel přenese přímo na příslušné místo. Lze tak podle
potřeby vytvářet nejrůznější vazby mezi dokumenty.
Makro
Jako makro je označována předdefinovaná posloupnost akcí, kterou vykoná počítač
po zadání příkazu k jejímu provedení. Lepší textové editory a tabulkové
procesory jsou dnes vybaveny tzv. editorem maker, který umožňuje definování
této posloupnosti v podstatě se jedná o napsání jednoduchého programu ve
speciálním programovacím jazyce (tzv. makrojazyce). Hlavním úkolem maker je
oprostit uživatele od opakovaného
manuálního provádění téže akce s různými daty. Takovou akci lze naprogramovat
do makra a to pak v případě potřeby pouze spustit.
Nápověda
I nápověda prošla řadou zásadních změn. Její vyvolání už není spojeno jen se
stiskem klávesy F1. Rozrostla se o výukové a demonstrační programy, které vám
názorně ukazují, jak kterou akci provést, seznamují se základy ovládání a
vlastnostmi produktu. Posledním hitem jsou inteligentní poradci, kterým svými
slovy sdělíte požadavek o pomoc a oni naleznou odpovídající témata nápovědy.
Navrch bývá k dispozici i on-line pomoc na domácích WWW stránkách výrobce.
OLE 2
(Object Linking and Embeding) je standard pro používání objektů jiných aplikací
přímo v té aplikaci, ve které pracujete. Umožňuje např. vložit tabulku z
tabulkového kalkulátoru do textového editoru, stejně tak graf, obrázek kliknutí
myší na objektu se připraví pro úpravy přímo v hostitelské aplikaci. Její menu
a ikony se nahradí nástroji, které jsou potřeba pro editaci objektu. Výhodou
však je, že vidíte jeho okolí. Této vlastnosti se říká "edit-in-place". V
původním OLE 1 tato možnost chyběla a objekty se pro úpravu otevíraly v
aplikaci, která byla k tomu účelu určena.
Relační databáze
V relační databázi jsou data uspořádaná a zpřístupňovaná pomocí relací
(vztahů). Ve skutečnosti jsou data uložena
ve dvourozměrných tabulkách. Program může pracovat s více tabulkami najednou
tak, že související informace je vyhledávána prostřednictvím společného pole.
Opravdová relační databáze zachází se všemi daty jako s tabulkami a výsledkem
jakéhokoli dotazu je zase tabulka.
Skript
Skript je nástupcem makrojazyka a umožňuje zautomatizovat často konané úlohy.
Ty se pak vykonají po stisku nějaké klávesy nebo volbou z nabídky jako jediný
příkaz. Na rozdíl od makra, jehož působnost je omezena na běžící aplikaci, jím
bývají vybaveny všechny programy v balíku a lze tak vyvolávat i jejich příkazy.
Toto přecházení mezi aplikacemi přináší výrazný posun v objemu takto řešených
úloh.
Šablona
Definovat základní vzhled dokumentu má na starosti šablona. Dokonce i prázdný
dokument je tvořen šablonou šablonou prázdného dokumentu. Nemusí se ale jednat
jen o vzhled, může obsahovat i předvolený obsah. Na označená místa doplníte
vlastní text, zaměníte fráze a dopis nebo fax je dílem okamžiku.

Microsoft Office 97Microsoft Office 97Microsoft Works 4.0Lotus SmartSuite
96602proPC Standard602proPC ExpertCOREL WordPerfect
Professional Small BusinessSuite 7
EditionVelikost instalace73-191 MB85-215 MB28 MB74-150 MB43 MB60 MB53-256 MB
z CD 24 MBz CD 16 MB
Textový editoranoanoanoanoanoanoano
Tabulkový kalkulátoranoanoanoanoanoanoano
Databázeanoneanoanoneanone
Prezentaceanoneneanoneneano
Grafický editorneneanoanoneneano
HTMLanoanoneanoanoanoano
Dlouhé názvy souborůanoanoneneanoanoano
Další součástiOutlook, Binder,Publisher, Outlook,WordArtOrganizer,MagicText,
MagicText,Envoy 7,
Photo Editor,Photo Editor,ScreenCamPhotoMagic,PhotoMagic,QuickFinder,
WordArtWordArt Grab602, OCR602Grab602, OCR602CorelFLOW
Počet obrázků3 352> 13 0001090284284> 10 000
Požadavky na konfiguraci počítačeOS Win.95/NTOS Win.95/NTOS Win.95/NTOS Win. od
3.1OS Win.95/98//NTOS Win.95/98//NTOS Win.95/NT
procesor od 486procesor od 486procesor od 386procesor od 386procesor
Pentiumprocesor Pentiumprocesor od 486 8-16 MB RAM8-16 MB RAM 8-12 MB RAM4 MB
RAM16 MB RAM16 MB RAM 8 MB RAM
Cena (s DPH)2 000
VýrobceMicrosoft CorporatioMicrosoft Corporatio Microsoft CorporatioLotus
DevelopmentSoftware 602, a. s.Software 602, a. s.Corel Corporation
Corporation

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.