Pohled tam, kde přezimují letní pixely

Mnozí z vás se mohou po návratu z dovolené pochlubit množstvím čerstvých zážitků a ti šťastnější si je pak po ...


Mnozí z vás se mohou po návratu z dovolené pochlubit množstvím čerstvých
zážitků a ti šťastnější si je pak po zbytek roku mohou připomínat pohledem na
sbírku nových fotografií, s nimiž se zajisté rádi pochlubí i přátelům. A proto
je zde opět důvod se touto problematikou zabývat. Samozřejmě lze očekávat, že
pozornost bude zaměřena na oblast digitální fotografie. Tentokrát nám však
nepůjde o hardware, který neustále prochází rychlým vývojem, ale všimneme si
spíše aspektů zpracování, uchovávání a využití digitálních snímků. Právě tyto
faktory jsou totiž možná tím nejdůležitějším, jestliže chceme hledat pro a
proti a učinit rozhodnutí, zda využívat film nebo digitální technologie.
Důležitou roli totiž nehraje jen kvalita fotoaparátu, ale také účely, za jakými
jsou snímky pořizovány. Stranou zájmu pak nezůstává Internet ani technologie
tisku.
Kdy už zvítězí digitální obraz?
Na takovou otázku lze jednoduše odpovědět tím, že se stále v podstatě nic
nezměnilo. Film si stojí stále velmi dobře a ze strany odborníků se ozývají
hlasy, že nikdy nebude zcela vytlačen. To však není důvodem k tomu, abychom na
digitální fotografie zanevřeli.
Ponechejme dnes tentokrát stranou zdaleka nekončící souboj klasické a digitální
technologie pořizování fotografií. Každá z nich má svá pro a proti, díky nimž
si nadále udržují či získávají nové příznivce.
Z hlediska kvality je na tom obyčejný film stále ještě lépe to především z toho
hlediska, že pro přiblížení se k ní za pomocí digitálního přístroje je nutné
investovat mnohem vyšší částky, neboť této kvalitě vyhovují pouze fotoaparáty
disponující potřebným rozlišením.
Náročnost výroby a nutnost investic do vývoje technologií, které mají stále své
rezervy, jsou příčinou toho, že každý pixel navíc něco stojí. Velkou výhodou
digitální fotografie je však už dnes zcela jiný aspekt, a to možnosti jejího
zpracování a využití. Jaká je tedy odpověď na položenou otázku? Nejspíše se dá
očekávat, že každá technologie si najde své vlastní oblasti využití, kde se
nejlépe zúročí jejich silné stránky. Klasická fotografie zvítězí tam, kde je
primární maximální kvalita, zatímco digitální nabídne snadnou manipulaci s
obrazovými daty.Co si počít s digitálními obrázky
Následující řádky se pokusí přinést trochu jiný pohled do světa digitální
fotografie. Velkým obloukem mineme oblast samotných digitálních fotoaparátů a
spíše než na ně zaměříme pozornost na možnosti zpracování pořízených snímků.
Připomeňme si nejdříve hlavní výhody tvorby fotografií v digitální formě. Už
při samotném fotografování je zde velká výhoda v komfortu, který poskytuje
možnost kontroly snímku ihned pomocí LCD displeje. Jestliže jeho kvalita není
vyhovující, lze jej stiskem tlačítka smazat, takže nepovedená fotografie
nezabírá zbytečně místo na paměťovém médiu a může být pořízena opakovaně. Pokud
již zopakování není proveditelné, je zde stále ještě šance, že záběr není
navždy ztracen. Pomocí editačního softwaru lze mnohé vylepšovat nejenže můžete
např. vyříznout jednu jeho část, ale běžně lze změnit parametry jasu a
kontrastu, upravit jeho barevnost či dodatečně měnit zaostření. Stejně tak lze
velmi jednoduše např. upravovat rozměry snímků.
Nezapomeňme ani na to, že použití editačního softwaru není omezeno pouze na
dodatečné vylepšení kvality. S jeho pomocí lze velmi snadno provádět nepřeberné
množství triků, které ti, v nichž se skrývají umělecké sklony, zajisté ocení. S
běžnou fotografií nemůže experimentovat každý, neboť to již vyžaduje vlastní
"laboratoř" a dostatečné zkušenosti. Je tedy jasné, že při pořizování momentek
poskytují tyto nástroje neocenitelné služby. Také manipulace se snímky je
mnohem pohodlnější odpadá zde nutnost jejich vyvolávání, kde je většina amatérů
odkázána na služby fotografických studií. Ač se to na první pohled nemusí zdát
podstatné, někdy oceníte i to, že není třeba čekat, až dofotíte celý film.
Snímky jsou k dispozici prakticky ihned, jakmile se dostanete k počítači. I
toto omezení již zčásti ztrácí na významu, neboť dnes už lze fotky z
fotoaparátu "dostat" i bez připojení k počítači, některé typy tiskáren umožňují
tisk přímo z něj stačí kabel, a máte vyhráno.
Archivace a možnosti využití digitálních fotografií
Pokud jde o archivaci snímků, i zde je možné vysledovat několik silných
stránek. A to ať už jde o samotné náklady na skladování většího množství
obrazových dat (vzhledem k cenám v dnešní době používaných médií), tak o jejich
životnost. Digitální data neztrácejí na kvalitě jak při přenosu nebo
kopírování, tak působením zubu času. Není tedy třeba se obávat vyblednutí či
ztráty barev. V rámci maximální objektivity je ovšem nezbytné podotknout, že i
uchování fotografií v digitálním formátu v tomto směru podléhá určitým rizikům.
Těmi je pochopitelně nikoliv životnost dat jako takových, ale životnost
samotného média, na němž jsou skladována. U něj totiž přece jen může dojít k
fyzickému poškození a tady je pak každá rada drahá, resp. už je v nejednom
případě k ničemu. Zde tedy platí jedině to, co pro kterákoliv jiná data (např.
podniková), jež jsou nějakým způsobem důležitá zálohovat, zálohovat, zálohovat!
Takto lze uvedené riziko minimalizovat, přičemž náklady jsou skutečně velmi
malé ve srovnání s tím, když si necháte vyrobit duplikáty většího množství
běžných fotografií. Pořízení kopie původních dat přitom nepodléhá ztrátě
kvality na rozdíl např. od papírové fotografie naskenované pro potřeby
archivace i velmi kvalitním skenerem.
Samotná archivace pak podléhá stejným zákonitostem jako archivace jakýchkoliv
jiných dat, tzn. snímky jsou uspořádány ve vámi požadované logické struktuře
adresářů či složek a k jejich procházení lze použít jakýkoliv prohlížeč.
Výhodou pak je to, že mnohé programy či utility umožňují procházet složky
pomocí náhledů, takže v případě, kdy si nejste jisti, co vlastně hledáte,
doberete se výsledku velmi pohodlně a rychle. Totéž platí, chcete-li např.
změnit uspořádání svého archivu. Některé z programů pak na monitoru přímo
napodobují klasická fotoalba.
Možnosti využití snímků v digitální podobě jsou poměrně široké. V první řadě je
třeba zmínit Internet. Publikovat svá fotografická díla v Síti se v poslední
době stává zajímavým trendem vlastní webovou stránku si již dokáže vytvořit
leckterý školáček. Oživit ji několika vkusnými fotografiemi nedá mnoho práce a
výsledek je velmi působivý. Stejně tak nečiní žádný problém rozesílání
fotografií elektronickou poštou. Ačkoliv to vše může působit tak trochu dojmem,
že jde více o zábavu než o seriózní využití, opak je pravdou. A vlastně nejde
jen o firemní Weby, které mohou v potenciálním zákazníkovi zanechat příznivý
dojem. Elektronické snímky je možné např. ukládat ve firemní databázi a v
neposlední řadě je lze využívat i off-line např. pro multimediální prezentace
při obchodním jednání.
K Internetu je vhodné uvést jednu docela zásadní poznámku. Ačkoliv digitální
fotografie bývá obvykle středem kritiky z důvodu nedostatečné kvality, nicméně
přijde-li řeč na Internet, situace je vlastně zcela opačná. Kvalita fotografií
je zásadní při jejich tisku, nicméně na monitoru je všechno jinak. A to proto,
že přenos obrazových dat Internetem je v mnoha případech stále ještě
nedokonalý, a mnozí uživatelé dodnes trpí nemocí zvanou pomalé připojení. Pokud
vaše stránka bude obsahovat řekněme více než 50 KB obrázků, pak se dá
předpokládat, že nejeden návštěvník přinejmenším nebude mít radost. Dále je
vhodné, aby velikost jednotlivých obrázků nepřesáhla objem cca 20 KB. Je tedy
vhodné umístit na stránku obrázek slabší kvality a případným zájemcům umožnit
jeho stažení ve vysokém rozlišení. Pokud bychom tyto úvahy vzali do důsledku,
pak můžeme dokonce říci, že jestliže je naším záměrem pouze publikování
fotografií na Internetu a nikoliv tisk, není třeba utrácet peníze za
nejkvalitnější přístroje s vysokými hodnotami rozlišení.
Tisk snímků
Další oblastí, kterou nelze opomenout, je tisk fotografií. Přes uvedené
možnosti, jež skýtá jejich uchování ve formě digitálních dat, ať už pro
publikování na webových stránkách, či šíření elektronickou poštou, téměř vždy
se tu a tam objeví nutnost jejich převedení na papír. Faktem je, že právě tato
oblast je v současnosti zřejmě nejkritičtější, proto nebude od věci se na ni
zaměřit podrobněji. Výhodou je zde to, že tisk digitální fotografie je opět
dílem okamžiku. Výhodou jsou i zmíněné možnosti tisku připojením fotoaparátu
přímo k tiskárně, využití zde opět může najít Internet v některých případech
lze data zaslat studiu, které se již o tisk v profesionální kvalitě postará. Co
je však důležité, je kvalita tiskárny, tiskového materiálu a nezanedbatelné
jsou rovněž (přesněji řečeno především) náklady na tisk, které s kvalitou úzce
souvisejí.
Pro výběr konkrétní tiskárny neexistuje univerzální rada. Kromě druhu (tiskové
technologie) zařízení je nezbytné zvážit množství dalších kritérií rozlišení
(různé technologie tisku přitom mohou při stejném počtu dpi poskytovat odlišnou
kvalitu), rychlost (klíčová především při větších objemech tiskových úloh),
náklady na tisk (také v souvislosti s nutností tisku různých typů dokumentů
textů či fotografií) nebo možnost různých stupňů kvality tisku (pro snížení
nákladů při tisku zkušebního obrázku).
Zajímavým faktorem však mohou být speciální funkce související přímo s
digitální fotografií. Tím máme na mysli přímé propojení s digitálním
fotoaparátem bez nutnosti přenosu snímků do počítače. Nevýhodou je bohužel to,
že tyto možnosti jsou většinou k dispozici pouze u kombinací výrobků stejné
firmy. Máte-li tedy fotoaparát jiného výrobce než fototiskárnu, budete přece
jen muset stáhnout fotografie do počítače a teprve z něj je poslat na tiskárnu.
Mnohem lepším řešením jsou tiskárny, které jsou schopny tisknout z paměťové
karty (CompactFlash, SmartMedia), neboť ty jsou standardně využívány ve většině
fotoaparátů. Jedná se o standardy používané prakticky u všech značek. Výjimkou
je médium Memory Stick firmy Sony, které je s těmito standardy nekompatibilní.
Takové řešení je nepochybně velmi pohodlné, ovšem fotografie jsou takto tištěny
bez jakýchkoliv softwarových úprav. Nejsou-li snímky dostatečně kvalitní,
nezbývá než "nakopnout" počítač a upravovat.
Současný trh nabízí širokou paletu typů tiskáren, z nichž ne každá musí být pro
tisk s realistickým výsledkem ideální. Trendy posledních let však směřují k
tomu, že kvalitních výsledků už lze dosáhnout na všech základních typech
barevných přístrojů. Vyjmenujeme si proto ty, které lze pro tisk použít.
Barevné inkoustové tiskárny
Právem začínáme u tiskáren inkoustových, neboť právě ty jsou v současnosti
cenově nejdostupnější. Je tedy reálné, že tento typ zařízení není určen pouze
profesionálům a firmám, ale stejně tak dobře jsou dostupné pro domácí
uživatele. Navíc vhodnost jejich využití není jednostranná stejně dobře se hodí
pro tisk textu jako obrazu. Také náklady na tisk jsou prakticky ideální.
Moderní tiskárny umožňují použít různé druhy papíru počínaje obyčejným, s vyšší
gramáží, až po lesklý či fotografický papír. Ty se pochopitelně cenově dosti
liší, proto je použití různých druhů papíru velmi výhodné. Drahý fotografický
papír (u nějž je vyšší i spotřeba inkoustu) takto můžete použít pouze pro
finální tisk kvalitních fotografií.
Tato kategorie tiskáren nabízí poměrně široké cenové rozpětí nejen s různou
kvalitou, ale i s různou rychlostí tisku. Ta se v případě fotografií pohybuje v
řádu minut. Pro domácího uživatele tisknoucího fotografie spíše příležitostně v
menším množství však tento parametr nemusí hrát klíčovou roli. Samotná kvalita
tisku pak může být dosti různorodá, známými problémy inkoustových tiskáren jsou
např. poněkud rozmazaný obraz, neboť kapička inkoustu má přirozenou tendenci se
roztékat, nebo schnutí inkoustu způsobující riziko rozmazání obrazu či
zkroucení papíru. Je však třeba poznamenat, že s rostoucí popularitou samotné
digitální fotografie roste také zájem výrobců tyto problémy eliminovat.
Modernější typy inkoustových tiskáren přicházejí s novými technologiemi (např.
snižování a kontrola objemu kapičky inkoustu), které při použití kvalitního
fotografického papíru poskytují skutečně kvalitní výsledky podobající se
klasickým fotografiím.
Barevné laserové tiskárny
Stejně jako v předchozí kategorii i u laserových tiskáren je nutné vyzvednout
kromě (o něco vyšší) fotografické kvality především jejich univerzálnost. Opět
se totiž hodí jak pro tisk obrázků, tak pro tisk textu na různé druhy papíru.
Přitom poskytují i vyšší rychlost nežli tiskárny inkoustové. Méně se však už
hodí pro domácí uživatele či menší firmy, neboť znatelně stoupá zejména jejich
cena (a v neposlední řadě i rozměry). Přesto, že jejich cenová dostupnost se v
poslední době pomalu zlepšuje, stále je rozdíl oproti předchozímu typu značný.
Pro větší firmy (navíc s možností využití už běžné připojitelnosti do sítě) a
pro tisk větších objemů dokumentů však mohou být výhodným řešením. V této
souvislosti není zanedbatelné, že spotřební materiály (toner, papír) jsou
levnější (což se projeví s rostoucím časovým horizontem a objemem tisku).
Sublimační tiskárny
Sublimační neboli tepelné tiskárny jsou pro tisk fotografií ideální. Jejich
funkce by se dala nejjednodušeji popsat asi takto: Obraz je na papír přenášen
za pomoci plastického filmu (nebo pásky) pokrytého barvivem. Tepelný prvek se
pohybuje po filmu a barvivo se odpařuje na papír. Výsledek je opravdu věrný,
nicméně pro běžného uživatele skýtá tento druh tiskáren některé nevýhody.
Předně jde o to, že sublimační tiskárny jsou primárně určeny právě pro tisk
fotografií. Jejich využití je proto dosti jednostranné, pro tisk textu nejsou
vhodné. Pouze některé dražší modely umožňují tisk ve 2 režimech, pro fotografie
a pro tisk textů. K tomu přibývá nutnost použití speciálního papíru. Náklady na
tisk se tak pohybují kolem 30 Kč, což je přibližně stejná hodnota jako při
použití lesklého papíru u výše uvedených kategorií zařízení. Samotný tisk je
poměrně pomalý (až desítky minut), neboť každá ze 4 základních barev je
nanášena samostatně, papír vlastně prochází tiskárnou 4krát. Cenově se některé
typy tepelných tiskáren pohybují zhruba na úrovni kvalitních inkoustových
přístrojů. Z toho plyne, že pro domácího uživatele bude výhodnější inkoustová
tiskárna poskytující možnost všestrannějšího použití.
Další kategorie tiskáren
Stručně můžeme zmínit tiskárny typu Micro Dry využívající rovněž tepelného
principu. Umožňují práci s obyčejným i lesklým fotografickým papírem. Náklady
tisku jsou přibližně stejné jako ve výše uvedených případech. Rychlost tisku
však oproti inkoustovým tiskárnám opět poněkud pokulhává. Některé modely těchto
tiskáren mohou pracovat ve 2 režimech Micro Dry a sublimační tisk.
Závěrem si uveďme tiskárny používající technologii Thermo-Autochrome, které
využívají světlocitlivý papír. Ceny těchto tiskáren i náklady na tisk
fotografie jsou opět blízké tiskárnám inkoustovým (za použití lesklého
fotopapíru), avšak opět je zde problém s omezeným okruhem oblastí využití
způsobený požadavkem na speciální papír. Navíc tyto tiskárny často (zejména
starší modely) nedosahují takové kvality jako tepelné tiskárny.
0 2290 / wepn
Druhy papíruPro tisk digitální fotografie lze použít několik odlišných druhů
papíru, což může být do jisté míry dáno i typem použité tiskárny. Máte-li však
možnost volby, je třeba zohlednit především 2 kritéria: Náklady na tisk a
kvalitu výsledného snímku. Obě spolu přitom velmi úzce souvisejí, a to
samozřejmě přímou úměrou. Čím vyšší je požadovaná kvalita, tím budou náklady na
tisk (dané cenami spotřebního materiálu, tzn. papíru a toneru/inkoustu) taktéž
vyšší. Nebude jistě na škodu uvést si stručný přehled používaných druhů papíru
a jejich cenové relace (za list o formátu A4).
DruhPopisCena listu
Víceúčelovýnejlevnější lehký papír pro použití nejen v tiskárnách,0,20-0,40 Kč
ale i v kopírkách či faxech
Inkoustovýje určen přímo pro inkoustové tiskárny, s růstem0,50-1,20 Kč
ceny roste jeho gramáž a speciální povlak zajišťuje jeho odolnost vůči
rozmazání inkoustu a zkroucení
papíru
Laserovýurčen pro laserové tiskárny, s cenou opět roste0,20-0,70 Kč
gramáž, druh označovaný "premium" je více vybělený a hladší, obrázky jsou
ostřejší, s vyšším kontrastem
Fotorealistickýsilný a lesklý papír umožňující nejvěrnější napodobení15-35 Kč
klasických fotografií
Sublimačnílesklý papír určený pro použití v sublimačních30 Kč
tiskárnách
Z pixelů na papír
Z toho, co jsme si řekli o tisku digitálního obrazu plyne, že pro některé z vás
nemusí jít o jednoduchou záležitost. Kvůli několika fotografiím si totiž
tiskárnu pravděpodobně kupovat nebudete. Není však třeba zoufat, neboť ani zde
ještě všechny možnosti nekončí. Existuje totiž dosti velké množství fotostudií,
které vám výtisk snímků zajistí. Mnohá z nich přitom nabízejí možnost zaslání
obrazových dat přímo prostřednictvím Internetu, nemusíte tedy vůbec vytáhnout
paty z domova či ze zaměstnání. Přitom je třeba konstatovat, že ceny těchto
služeb už většinou nijak zásadně nepřesahují náklady na tisk na vaší vlastní
tiskárně. Cenové relace se dokonce ani příliš neodchylují od ceny vyvolání
běžné fotografie. Jen pro představu cena "vyvolání" digitálního snímku ve
formátu 9 x 13 cm začíná většinou jen něco málo nad hranicí 10 Kč. Poté se
pomalu zvyšuje, jestliže si snímek necháte u profesionála i upravit a vylepšit.
Zde ale bude nejlépe ponechat na vás, abyste si našli studio buď ve vašem
blízkém okolí nebo přímo na Internetu a potřebné údaje si zde zjistili v rámci
vašich požadavků či možností, neboť přepisování ceníků konkrétních firem by
zřejmě příliš velké opodstatnění nemělo.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.