Pohřbívat Internet je velký nesmysl

Uvedeného průzkumu se zúčastnilo 3 720 firem ze západní a jižní Evropy s alespoň jedním počítačem a s 20 až 499 ...


Uvedeného průzkumu se zúčastnilo 3 720 firem ze západní a jižní Evropy s
alespoň jedním počítačem a s 20 až 499 zaměstnanci. Podniky v něm mj. označily
jako přímý důsledek používání internetových technologií zvýšení tržeb v průměru
o téměř 75 % a snížení nákladů o 50 %. Podle výsledků průzkumu se podniky snaží
udržet tuto konkurenční výhodu zvyšováním investic do nových komunikačních
technologií. Téměř dvě třetiny podniků přitom uvedly, že implementace dalších
internetových technologií byla iniciována z vrcholového managementu podniku.
Na zcela základní úrovni využívá podle průzkumu internetové technologie pouze
méně než jedna polovina malých a středních podniků. 80 % z nich však alespoň má
vlastní webové prezentace. Průzkum dále ukázal, že splasknutí bubliny
internetových firem vedlo pouze u 20 % malých a středních podniků k
přehodnocení jejich internetových investičních strategií.

Jak být úspěšný
IDC rovněž zjišťovala názory úspěšných firem na podmínky zdárného využívání
internetových technologií. Z výsledků vyplynulo, že k nim patří především
nutnost:

Využít interní financování a zajistit, aby mělo přímou návaznost na firemní
podnikatelský plán a stupeň rozvoje podniku.
Zajistit, aby nové technologie mohly spolupracovat s existujícími systémy.

Spolupracovat s kompetentním IT implementačním partnerem.

Sledovat finanční bilanci i vliv na efektivnost vzhledem k novým implementacím,
aby bylo možné vyhodnotit návratnost investic.

Pokračovat v investicích do technologií úměrně k přinášenému zisku.

Nespoléhat pouze na jeden prodejní kanál. On-line prodej by měl být součástí
spektra různých prodejních kanálů celkové marketingové strategie .

Prošetřit možnosti prodeje prostřednictvím dalších partnerských firem.

Vyzkoumat a otestovat tu nejlepší implementaci pro příslušný vertikální trh
jedno řešení není obvykle optimální pro všechny případy. Kdo a kde
Výzkum IDC se věnoval také geografickému rozložení firem využívajících pro své
podnikání různým způsobem Internet. Z výsledků vyplývá, že ačkoliv je mezi
malými a středními podniky v severní Evropě větší počet firem využívajících v
maximální míře internetové technologie než na jihu kontinentu, ve druhé
zmiňované oblasti lze pozorovat relativně vysoké zastoupení uživatelských
řešení, dokládajících důležitost maximálního přiblížení se zákazníkovi.
Další zajímavá zjištění z průzkumu lze shrnout do následujících bodů:

Nejvíce podniků, maximálně využívajících internetové technologie, je ve Velké
Británii, kde je také nejpříznivější poměr počítačů k počtu zaměstnanců.

Přímé tržby z Internetu zůstávají relativně nízké a tvoří asi 6,5 % celkových
tržeb firem maximálně využívajících internetové technologie. IDC však
předpovídá, že objem obchodování na Internetu by měl do roku 2005 dosáhnout 5
trilionů dolarů.
Nejvíce podniků maximálně využívajících internetové technologie (25 %) je v
maloobchodním a velkoobchodním prodeji, zatímco ve výrobě a ve veřejném sektoru
je největší počet "zaostávajících" a jen relativně nízké procento (16 %)
"lepších". l70 % malých a středních podniků má intranet, což naznačuje jejich
důraz na efektivitu interní komunikace a zvyšování produktivity práce
zaměstnanců.

Podniky s pouze základním využíváním internetových technologií jsou hojně
zastoupeny v jižní Evropě ve Španělsku a v Itálii, mnohem méně jich je v
severských zemích a ve Velké Británii.
1 1370 / pen


Paegas: CPNUnikátní datovou síť na bázi internetového protokolu (IP) společně
implementovaly společnosti RadioMobil a Cisco. Jedná se o páteřní síť na bázi
MPLS, sjednocující větší počet samostatných podsítí včetně transportní sítě
GPRS. Síť je vybudována na směrovačích Cisco 12000 GSR, 7500 a 7200,
přepínačích 6500 a bráně GPRS Support Node (GGSN), což zajišťuje funkce GPRS a
směrování na jediné platformě. RadioMobil tuto síť uvedl do provozu spolu se
spuštěním služby GPRS (General Packet Radio Service). Společnost Cisco Systems
zařadila síť Paegas společnosti RadioMobil mezi sítě nesoucí označení Cisco
Powered Network (CPN).


Důrazné vykročení směrem k mobilním sítím
O společnosti Cisco se hodně mluví v souvislosti s její architekturou AVVID
(Architecture for Voice, Video and Integrated Data), případně kvůli dopadům,
které na ni má nepříznivý vývoj v oblasti internetových firem a telekomunikací.
Vývoj se ale nezastavil a v srpnu přišla tato společnost na trh s další
novinkou zařízením pro transformaci informačního obsahu a jeho zpřístupnění pro
bezdrátové mobilní přístroje a IP telefony.
Produkt nese označení Cisco CTE 1400 Series Content Transformation Engine (CTE)
a má umožnit podnikům a poskytovatelům služeb zpřístupnit stávající webový
obsah širokému spektru nových přístrojů včetně mobilních telefonů s protokolem
WAP, osobních digitálních asistentů (PDA) a Cisco IP telefonů.
Cisco CTE je integrální součástí architektury AVVID jde o modulovou zásuvnou
jednotku, navrženou k převádění datových formátů HTML a XML na formáty
odpovídající klientským mobilním přístrojům s jejich speciálními požadavky na
zobrazování.
Příklad z praxe Cisco CTE lze využít mj. k transformaci rozhraní intranetových
a extranetových aplikací (automatizace prodeje, elektronický obchod, správa
dodavatelských řetězců, elektronická péče o zákazníky nebo elektronické
vzdělávání) tak, aby je bylo možno využívat na libovolných mobilních
zařízeních. Pro zmíněné aplikace využívá již nyní CTE 1400 např. Stanfordská
právnická fakulta v Palo Alto, která již 2 roky disponuje bezdrátovým
propojením celého školního areálu. "Stanfordská právnická fakulta chce
dosáhnout stavu, kdy budou všechna data i služby, které student potřebuje,
dostupné z bezdrátového mobilního přístroje," říká Mitch Davis, šéf informatiky
na zmíněné fakultě. Podle něj jsou již nyní studentům vybaveným palmtopem Palm
VII k dispozici např. databáze zákonů a informace o některých soudních přích.
Je připraven i projekt pro přístup k databázím prostřednictvím WAPu.
Jak CTE funguje
Podle Setha Redmora, produktového manažera Cisca, rozšiřuje CTE možnosti
identifikace obsahu již nyní obsažené v sérii přepínačů Cisco Catalyst 6000.
Přepínač zjistí, zda požadavek na informace pochází od standardního webového
prohlížeče, PDA nebo mobilního telefonu s WAPem. CTE si po přijetí požadavků z
klientského přístroje, což může být např. již zmíněný mobilní telefon, PDA nebo
IP telefon, vyžádá příslušné informace ze serveru, který jimi disponuje.
Produkt pracuje jako reverzní proxy pro klientský přístroj je webovým serverem
a pro webový server klientským zařízením. Integrovaná technologie společnosti
WebUnwired převede obsah do formátu vhodného pro konkrétní přístroj a použije
pouze podstatné informace zformátované tak, aby je pojmuly displej a paměť
cílového přístroje. Cisco CTE podporuje běžné standardy HTML, XML, XSL, XSLT,
XHTML, WML i bezpečnostní standard SSL. S využitím softwaru CTE Design Studio
mohou uživatelé v grafickém uživatelském rozhraní definovat pravidla, podle
kterých se bude obsah z Internetu nebo z podnikových intranetů a extranetů
zobrazovat na konkrétních klientských přístrojích. Přenositelnost těchto
pravidel zajišťuje, že je lze nahrát do libovolného počtu Cisco CTE
rozmístěných kdekoliv v síti tak je možno začít ihned poskytovat potřebný obsah
mobilním uživatelům.
Cisco CTE podle informací výrobce spolupracuje bezproblémově se směrovači,
přepínači, webovými servery, firewally, s virtuálními privátními sítěmi i s
bezdrátovými produkty LAN. Hodí se k nasazení v prostředí podniků nebo
poskytovatelů služeb. Od konkurenčních produktů se podle představitelů firmy
Cisco odlišuje především možností snadné a rychlé instalace do jakékoliv síťové
infrastruktury bez nutnosti v ní cokoliv měnit. Každé zařízení Cisco CTE
podporuje až 10 000 souběžných uživatelů a 1 400 souběžných aktivních relací.
Přidáváním dalších stejných zařízení lze snadno zvýšit výkon nebo redundanci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.