Pojďte s námi do další desítky!

Deset dlouhých let již uplynulo od doby, kdy se v podkroví jednoho domu v Blanické ulici na Vinohradech sešla parta odhod...


Deset dlouhých let již uplynulo od doby, kdy se v podkroví jednoho domu v
Blanické ulici na Vinohradech sešla parta odhodlaných lidí, jejichž společným
cílem bylo přivést na svět nový čtrnáctideník o počítačích (tedy pardon vlastně
o výpočetní technice!). Tento cíl se naplnil 18. května 1990 toho památného dne
totiž vyšlo první číslo Computerworldu v Československu. Nebyl to však pro
oněch několik statečných konec jejich snažení, ale naopak začátek. Začátek běhu
na dlouhou trať.
Legenda o bedně od banánů
Hovoříme o roce, kdy se na naší domácí scéně poprvé objevila jména jako
THsystem, Konsigna, GiTy, APP, debis, MHM, soft-tronik, PragoData, Autodesk
nebo LCS. IBM Československo dosud čekala na své znovuzaložení ve formě
obchodního zastoupení, ke kterému došlo v prosinci téhož roku. Podobně na tom
byly i firmy jako Hewlett-Packard, Siemens, nebo Olympus, jejichž tuzemská
zastoupení však vznikla až v roce 1991. Až v tomto roce, světe div se, vznikla
také společnost Software602, objevil se AutoCont, a také Comfor (tehdy vlastně
Escom, že?). A teprve v roce 1992 přišel z Mnichova Microsoft, objevil se Dell
a přicházely další a další firmy. Náš počítačový trh zkrátka nabíral obrátky a
o materiál pro noviny bylo na další léta bohatě postaráno.
Ze čtrnáctideníku, který se zrodil na pověstné bedně od banánů, na níž se při
přípravě prvních čísel střídali jednotliví redaktoři, protože v redakci byl
zpočátku nedostatek židlí, vznikl velmi brzy týdeník a ten si rychle našel
čtenáře prahnoucí po kvalitních informacích.
Do vínku dostal nový časopis skvělé zázemí IDG největšího světového
vydavatelství periodik z oboru informačních technologií. Díky němu se mohly již
v prvních číslech rychle objevovat nejčerstvější zprávy i rozsáhlé přehledy a
analýzy od zahraničních autorů. Postupem času se kolem redakce vytvořila
skupina kvalifikovaných domácích autorů a začalo přibývat původních českých a
slovenských článků. Černobílé stránky novin se postupně vybarvovaly, prosadily
se digitální fotografie, objevily se první CD-ROMy a přílohy.
Kromě silné opory v zádech v podobě prestižního vydavatelství IDG měl
Computerworld po celou dobu své dosavadní existence ještě jedno velké štěstí a
sice na lidi, keří ho dělali. A nic na tom nemění fakt, že z oněch původních
statečných mužů na bedně od banánů dnes v redakci už nikoho nenajdete.
Odcházeli postupně na jiné atraktivní posty, uvolněná místa však vždy obsadili
jiní, stejně zapálení a odhodlaní lidé, kteří Computerworldu mnohé dali, ale
mnohé se tu také naučili. Všem těmto našim předchůdcům bezesporu patří velký
dík za to, jak vypadá Computerworld dnes.
Na cestě do budoucna
Deset let už je z pohledu člověka docela slušná doba, a ještě delší se
nepochybně jeví z pohledu lidí, pracujících v branži informačních technologií,
která je na nejrůznější události mimořádně bohatá. Desáté narozeniny jsou také
důvodem k pohledu vpřed. Tak jako měli před lety své představy o dalším vývoji
"výpočetní techniky" zakladatelé Computerworldu, máme je dnes i my o
budoucnosti našeho světa "informačních technologií". Zkusme si v několika
stručných bodech nastínit, co nás asi čeká do roku 2010 až ona doba nastane,
bude jistě zajímavé sledovat, co všechno se z našich dnešních prognóz vyplnilo
a co z nich odnesl čas.
Tak tedy bod první globální síťová infrastruktura: Nemůže být pochyb o
důkladném prosíťování celého světa a o vytvoření navenek jednotného
vysokorychlostního a vysokokapacitního prostředí pro přenos hlasu a dat. A
půjde to do značné míry (dané především ekonomickými možnostmi) bez drátů a s
mobilními terminály.
Bod druhý databanka jménem Internet: Fenomén Internetu zůstane v příštích
deseti letech vedle mobilní komunikace jednou ze dvou hlavních dominant
informačních technologií. Platnost hesla "Kdo není na Internetu, jakoby nebyl"
s sebou přinese potřebu vytvoření standardizovaných informačních struktur v
prostředí internetového chaosu. Rychle porostou také nároky na kapacitu pamětí
a dalších on-line datových nosičů.
Bod třetí e-commerce: Wapové služby dnes vytvářejí předpoklady pro mobilní
e-business, který by měl být podpořen ještě o něco praktičtějším přenosným
terminálem (zvláště pokud jde o velikost displeje), než jakým je dnešní mobilní
telefon. Potřeba bezpečné komunikace vyvolá silný tlak na rozvoj kryptografie z
dalších metod zabezpečení a způsobí také změny v celém systému bankovnictví.
Dnešní málo bezpečné kreditní karty budou nejspíš nahrazeny bezpečnějším
mechanizmem, zabudovaným přímo do mobilního telefonu. U pokladny v samoobsluze
pak jedním zavoláním okamžitě převedete příslušnou platbu na účet obchodníka
samozřejmě v případě, že se vám bude chtít chodit do samoobsluhy a nespokojíte
se s jednodušším nákupem po Internetu z pohodlí domova.
Bod čtvrtý software open source: Zdá se, že budoucnost patří otevřenému
softwaru. Koncept softwaru open source podpoří vznik nových moderních metod
programování, jichž je Java teprve předzvěstí. Tyto metody, které přijmou za
své velké softwarové firmy, se pak stanou základem pro vznik vícerozměrných
datových skladů a na ně navázaného manažerského softwaru nové generace.
Bezpečný vzdálený přístup k informacím odkudkoli a kdykoli bude samozřejmě
zaručen.
A konečně bod pátý expanze trhu pracovních sil: Dobrou zprávou je, že skuteční
IT odborníci se v příštích letech nezaměstnanosti rozhodně bát nemusí. Trh
práce v tomto oboru rychle poroste a poptávka po kvalifikované pracovní síle
bude vysoká. Vysoké však budou také požadavky na doplňování a restrukturalizaci
znalostí techniků i manažerů. Síťové a komunikační technologie vyvolají
rozsáhlé změny v organizaci práce, na které bude muset management pružně
reagovat. Předčasně se však radují ti, kdo si myslí, že do deseti let bude
možné zvládnout všechnu práci z pohodlí domova. Překážkou nebude dosažená
úroveň techniky, ale nedostatek vhodných pracovních sil, a také zaběhané
organizační procesy a pracovní toky, jejichž reengineering bude přece jen
nějakou dobu trvat.
A jak bude za dalších deset let vypadat Computerworld? Přiznám se bez mučení
nevíme. Ať se však bude dít cokoli, určitě tu v nějaké podobě bude (a snad
dokonce na papíru!) a jeho redaktoři budou určitě, úplně stejně jako my teď,
dělat všechno pro to, aby vám, čtenářům, přinášeli za každých okolností ty
nejzajímavější a nejdůležitější informace.
0 1091 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.