Pokročilá spolupráce u Lotusu

Během konání konference Lotus Symposium 2002, jejímž mediálním partnerem byl Computerworld, jsme měli příležitost p...


Během konání konference Lotus Symposium 2002, jejímž mediálním partnerem byl
Computerworld, jsme měli příležitost položit několik otázek Stephenu
McGibbonovi, který ve společnosti IBM zastává funkci manažera pro produkty
Lotus v oblasti CEMA (střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika).

Můžete uvést některá specifika českého trhu?
Trh České republiky je v současné době ve velkém pohybu. Je možné zde
vysledovat rychlý posun k využívání e-businessových řešení, existuje i zdravý
zájem vlády o využívání informačních technologií v rámci státní správy, a to
vše je posíleno rozšiřující se vazbou na západní Evropu. Ve své úvodní řeči na
Lotus Symposiu jsem mj. ohlásil plány Lotusu lokalizovat vybrané produkty do
češtiny.

Lotus Domino je obecně málo využíván jako řešení pro budování webových aplikací
a portálů. Plánujete technologickou spolupráci s některým z velkých
poskytovatelů informací a vybudování ukázkového projektu?
Software Lotusu je hlavně o spolupráci. Domino se prosadilo na trhu
messagingových serverů, přesto si však uvědomujeme, že platforma J2EE a portály
jsou důležitým prvkem pro tento typ trhu. Proto jsme minulý rok ohlásili, že
tyto funkcionality budeme prosazovat prostřednictvím produktu WebSphere. Jeho
prostřednictvím nabízíme webový aplikační server, relační databázi DB2 a systém
řízení obsahu společně se systémem správy Tivoli a také Lotus Domino pro oblast
spolupráce.

Pokud tomu tedy dobře rozumím, Domino zůstane nadále zaměřeno na oblast
messagingu a kooperace uživatelů v rámci firem?
Je samozřejmé, že Lotus bude dále pokračovat v podpoře základny, kterou má v
této oblasti a která čítá zhruba 95 milionů uživatelů. Ale naší strategií je
přinášet jim produkty pro, jak my říkáme, pokročilou spolupráci. Mohu to uvést
na příkladu. Společnosti v současné době budují sdílená pracoviště jde o
sdílené intranety se silnou podporou spolupráce jednotlivých zaměstnanců. Pro
zajištění výměny zpráv bude použito Domino, práce uživatelů v reálném čase a
jejich komunikace bude zajišťována aplikací SameTime a prostředí sdílení
informací nabídne produkt QuickPlace. A tyto všechny funkce můžeme zakomponovat
do jednoho celku prostřednictvím portletů WebSphere.

Neodsuzuje se tím Domino do pozice pouhého e-mailového serveru, kde ve srovnání
s řešeními dalších firem nemůže konkurovat kvůli vyšší ceně?
Ne, protože vždy nabídne organizacím víc než jen elektronickou poštu. Např. po
událostech 11. září potřebovalo mnoho společností rekonstruovat své systémy.
Domino jim nabídlo možnost budování řešení "za chodu". Takže z pohledu vývoje
aplikací tu vždy bude místo pro funkce Domina. A samozřejmě ne každý bude
potřebovat portál vždy zde budou uživatelé využívající klienta Lotus Notes. Ale
Lotus se poučil chceme dát uživatelům možnost širšího výběru řešení pro jejich
aplikace. Například funkce Domina jsme učinili dostupné z webového prohlížeče,
a přitom to nemělo za následek snížení prodeje Notes klientů, ale spíše naopak.
Umožnili jsme uživatelům pracovat s Dominem prostřednictvím klienta Outlook,
což jim dovolilo rozšířit jejich infrastrukturu, aniž by opustili platformu
Lotusu.

Produkty LearningSpace, QuickPlace a SameTime slouží také jako vhodné prostředí
pro distanční vzdělávání. Máte nějaké plány na spolupráci se zástupci českého
školství?
Jsem ve funkci pouhý týden, ale mohu vás ujistit, že přesně tohle jsou oblasti,
které mne zajímají. Rádi bychom se zabývali také aktivitami vlády v oblasti
elektronické správy a e-governmentu.

Počítáte s větší podporou vývojářů pracujících na platformě Domino? Mám pocit
že nemají takovou podporu jako například programátoři pracující na platformách
Microsoftu.
Tak tuto vaši poznámku nepřijímám. Když se rozhlédnete kolem sebe, dnes se
vývojáři typicky rozhodují mezi platformami J2EE a .Net. A když se podíváte na
spolupráci IBM s vývojáři (viz např. www.alphaworks.ibm.com), tak mi určitě
potvrdíte, že je to velice silná komunita.
Problém je v tom, že pokud srovnáme počty vývojářů na platformě Microsoftu a
Lotusu, je tam řádový rozdíl. A pokud tato vývojová platforma nebude dostatečně
propagovaná a podporovaná, noví vývojáři se příliš do práce na Dominu nepohrnou.
Rozdíl mezi těmito platformami je v tom, že vývojář na Dominu pracuje se
standardními vývojovými nástroji, standardními technologiemi. Čili se nedá
říct, že by se jednalo o tak ostré rozdělení vývojářů mezi Lotusem a
Microsoftem. Jde spíše o konkurenční postavení Microsoftu (a jeho platformy
.Net) a J2EE pro vývoj webových aplikací.
To je právě věc, která se mění s příchodem verze 6. Zde bude knihovna
podporující přístup k funkcím Domina prostřednictvím Java Tag Library. Z tohoto
pohledu nepůjdete do knihkupectví, abyste si koupil knihu "Jak vyvíjet pro
Domino", ale koupíte si knihy o vývoji v J2EE, o DHTML nebo o XML, protože s
využitím těchto technologií budete vyvíjet Domino aplikace. A nesmíme zapomínat
ani na IBM Web Services, kde je Lotus silným partnerem. Na portálu AlphaWorks
najdete Web Services Toolkit, který pochází od Lotusu.

Dále by mne zajímalo, jestli má Lotus v plánu pracovat na klientovi Notes pro
Linux?
Nepředpokládám, že by někdy v blízké budoucnosti tento produkt vznikl. Nicméně
server Domino na Linuxu již k dispozici je. Pokud se podíváte na produkty, jako
je Lindows, Win4Lin, to je jeden ze způsobů, jak stávajícího klienta Notes pod
Linuxem provozovat. V tomto okamžiku je Linux stále především serverovou
platformou (alespoň hovoříme-li o firemní sféře). A až se stane stabilní
platformou desktopovou, pak se možná situace změní. Navíc v současné době je
možné vyvíjet aplikace s přístupem přes webový prohlížeč, a ten je na Linuxu
samozřejmě k dispozici.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.