Pokročilé služby v digitální televizi

Digitální komunikační média radikálně mění způsob, jakým provádíme celou řadu každodenních činností. V této...


Digitální komunikační média radikálně mění způsob, jakým provádíme celou řadu
každodenních činností. V této souvislosti se nyní stále více hovoří také o
službách digitální televize, která je schopna nabídnout nejen přenos běžného
programu, ale i dat.
Technologie digitální televize (DVB) je vyvíjena již řadu let. Původně byly
aplikace založené na této technologii chápány jako alternativa k webu, od
počátku zde však existovaly problémy, především pokud jde o standardizaci. To
je jedním z důvodů, proč jsou nyní v oblasti služeb digitální televize poměrně
silně podporovány webové standardy.
Prostřednictvím digitální televize lze realizovat množství služeb, které jsou
již dostupné na internetu osobní bankovnictví, objednávky zboží, získávání
personalizovaných informací apod. Protože je komunikace prostřednictvím
digitálního vysílání pouze jednosměrná, zajišťuje se interakce zákazníka
prostřednictvím dodatečných kanálů přes SMS nebo již zmiňovaný internet.
Řada set-top boxů pro digitální televizi je vybavena analogovým modemem,
komunikovat s dodavatelem služby však lze třeba i prostřednictvím GPRS nebo
xDSL. Infrastruktura poskytovatelů služeb je pak do jisté míry také shodná s
tou, kterou používají pro poskytování služeb na webu. Bezpečnost přenášených
dat je zajištěna prostřednictvím protokolu SSL/TLS.

V bankovnictví
Jedním z odvětví, které služby digitální televize začíná využívat ke komunikaci
s klienty, je bankovnictví. Podpora digitální televize se stává součástí
finančních softwarových aplikací velkých bankovních domů. Stejně jako v řadě
jiných technologických oblastí jsou i v tomto směru velmi pokrokové severské
země, zejména Finsko a Švédsko.
Většina řešení, umožňujících přístup k financím prostřednictvím digitální
televize, je založena na bázi portálu. Portál dokáže shromáždit zákaznické
finanční informace a transakce z různých zdrojů do jediné personalizované
aplikace. Přístup k němu (samozřejmostí by měla být zabezpečená komunikace) je
pak možný prostřednictvím různých zařízení PC, mobilního telefonu, digitální
televize, PDA apod.
Webová technologie (většinou HTML, u některých zařízení rovněž podpora XHTML a
CSS) umožňuje použití stejné technologie pro uživatelské rozhraní na všech
zařízeních používaných pro připojení k portálu. Jsou tak redukovány náklady na
údržbu systému a uživatel dostane vždy velmi podobné rozhraní, ať už se k
ovládání svých financí právě rozhodne použít jakékoliv zařízení.
Pro účely digitální televize je ovšem vhodné implementovat uživatelské rozhraní
s poměrně jednoduchou funkcionalitou. V duchu tohoto principu by jednou z
hlavních výhod finančního portálu provozovaného prostřednictvím digitální
televize měla být snadnost obsluhy. Aplikace by měla umožnit používání bez
jakýchkoliv znalostí ovládání počítačů. Velkou výhodou je dostupnost služeb
prostřednictvím digitální televize pro domácnosti bez PC.
V průběhu vývoje vhodných řešení firmy testovaly několik prohlížečů, které se
významně liší svou funkcionalitou. Obrazovky navržené pro PC jsou zřídka bez
úprav vhodné pro televizi. Vhodnější je proto použít vlastní aplikaci založenou
na existujícím internetovém browseru, než vyvíjet technologii speciálně pro
televizi.

Nabízené funkce
V současné době mnoho finančních institucí klade důraz na multikanálové
vlastnosti svých aplikací. Digitální televize představuje součást takového
multikanálového přístupu.
Je ale třeba vidět, že vývoj aplikací pro digitální televizi zatím zaostává za
aplikacemi pro mobilní telefony nebo pro web. Řada společností teprve nyní plně
zužitkuje vývojové práce v oblasti webových aplikací uskutečněné v období boomu
IT průmyslu koncem 90. let, a nechce tedy začít vyvíjet od začátku nová řešení
pro další kanály. Spíše je tu možno pozorovat snahu o využití a přizpůsobení
již vyvinutých modulů. Společnosti také zvažují, jaký typ aplikace je vhodné
poskytnout prostřednictvím toho kterého kanálu.
Poměrně rozšířený je mylný názor, že není rozdíl v tom, který z kanálů se pro
kterou službu použije. Pravda je ale jinde. Je třeba velmi pečlivě zvážit,
jakou službu poskytnete, od koho, prostřednictvím kterého kanálu a jak vše
správně načasovat.
I to je jedním z důvodů, proč aplikace pro digitální televizi zatím nejsou
masověji rozšířené. Dalším důvodem je pomalá penetrace digitálních televizí. V
České republice probíhají teprve pilotní projekty digitálního vysílání, v
Západní Evropě je situace mnohem příznivější (například ve Velké Británii
vlastní digitální televizi přes 50 % domácností), v posledních měsících
penetrace dále graduje.
Televizní průmysl samozřejmě podporuje rozvoj aplikací pro digitální televizi,
protože společně se zkvalitňováním samotné technologie je to jediný způsob, jak
vzbudit zájem veřejnosti o možnosti interaktivity, které nová technologie
poskytuje. Pro televizní diváky je důležité vedle klasických televizních
programů získat obsah a služby s přidanou hodnotou.
Kromě zpřístupnění nových služeb by tu také měl být důvod pro placení za
poskytované služby. Zajímavou oblastí v tomto sektoru je konvergence mobilních
technologií a digitální televize. Placení za služby (což není pro internetovou
generaci samozřejmostí) je velmi důležitou částí logistiky příjmů, která je v
oblasti zájmu všech stran zúčastněných v celém procesu.
Se soustředěním na druh poskytované služby, její cílovou skupinu, a vyvinutí
služby s ohledem na specifika digitální televize je zde obrovský potenciál pro
další rozvoj. Stačí zvážit penetraci televizních přijímačů: V průmyslovém světě
je to téměř 100 %. Ne všechny používané televize jsou digitální, v blízké době
však bude čím dál více regionů přecházet na výhradně digitální vysílání.
Seppo Jukkara je manažerem Broadcasting IT, Tiina Kurkiová manažerkou eBanking
solutions, oba ve společnosti TietoEnator.

V praxi
Jednou z aplikací pokročilých služeb digitální televize je portál pro finskou
hokejovou ligu, který nabízí 3 služby: statistiky zápasů, objednávání lístků a
nákup oblečení. Tato aplikace využívá kompletní řetězec skutečně interaktivní
aplikace: set-top box, zpětný kanál, servery, databázi a mobilní telefon.
Uživatel má možnost zhlédnout výsledky posledního kola zápasů, rezervovat si
vstupenku na zápas, obdržet její potvrzení na mobilní telefon prostřednictvím
SMS a vstupenku si koupit.
Možností digitální televize využívá i finská pošta. Její aplikace představuje
web pošty přizpůsobený pro digitální televizi. Pošta nabízí možnost přijímat do
osobní poštovní schránky na internetu v elektronickém formátu dopisy, účty,
bulletiny a další poštu.

Banka v televizi
Možnostem digitální televize věnují pozornost i banky. Televizní rozhraní
finančních portálů by mělo umožňovat provádět pouze ty operace z portfolia
přímého bankovnictví, které jsou vhodné pro tento typ uživatelského rozhraní.
Jde o:
zjištění stavu účtů
přehled finančních transakcí s vazbou k jednotlivým účtům
uskutečnění plateb
transakce mezi vlastními účty

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.